28 Ιανουαρίου 2012

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Σύρου – Τήνου- Μυκόνου
σας προσκαλεί
στην κοπή της πίτας που θα γίνει
την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 
στο μπαρ «Ελιά»  στις 8μ.μ.
Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί!

23 Ιανουαρίου 2012

Μείωση συνδικαλιστικής συνδρομής μελών Συλλόγων Π. Ε. – Δ.Ο.Ε. και προτάσειςΣυνάδελφοι, μέλη του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. όπως γνωρίζετε τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί συνεχείς μειώσεις των αποδοχών μας, στα πλαίσια της εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις των εντολοδόχων ΔΝΤ – ΕΕ – ΕΚΤ με στόχο, την περιστολή και κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων. Ακόμα περισσότερο με την εφαρμογή του νέου Ενιαίου Μισθολογίου – Βαθμολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων, η οικονομική κατάσταση των Εκπαιδευτικών της Π. Ε. χειροτερεύει με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ούτε στα βασικά έξοδα επιβίωσης μας. Ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα νησιά ευθύνης του Συλλόγου μας , οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω του αυξημένου κόστους ζωής ( υψηλά ενοίκια, αυξημένες τιμές προϊόντων… ) .


Κάτω από αυτές τις συνθήκες και παρά το γεγονός ότι ήδη έγινε μείωση (με απόφαση της Γ. Σ. του κλάδου του Ιουνίου του 2011) της συνδικαλιστικής συνδρομής των μελών της Δ. Ο. Ε. από 45 σε 36 ευρώ ετησίως, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και νέα μείωση της συνδικαλιστικής συνδρομής των μελών της Δ. Ο. Ε. από 36 ευρώ στα 26 ευρώ ετησίως (15 ΔΟΕ-11 σύλλογοι), ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι, μέλη των συλλόγων και της Δ. Ο. Ε., ν’ ανταποκριθούν οικονομικά σε ότι έχει να κάνει με τη συμμετοχή τους στο συνδικάτο και να μην παρουσιαστούν φαινόμενα απομαζικοποίησης των συνδικάτων και ιδιώτευσης των συναδέλφων. Παράλληλα θεωρούμε ότι η ΔΟΕ οφείλει να επανεξετάσει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της και τον οικονομικό της προγραμματισμό, ώστε να γίνει μια ομοσπονδία όλων των μάχιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μια γραφειοκρατική οργάνωση μακριά από τις ανάγκες των μελών της.


Στις ημέρες που ζούμε κανένας δεν πρέπει να βρίσκεται εκτός του οργανωμένου συνδικαλιστικού φορέα της εργασίας του, όμως και οι συνδικαλιστικοί φορείς δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους οφείλουν να σέβονται και να αναγνωρίζουν την οικονομική κατάσταση των μελών τους και να διαχειρίζονται με φειδώ και σύνεση τα οικονομικά των σωματείων και ιδιαίτερα των ομοσπονδιών, αποδείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό τους απέναντι στα μέλη τους.


Σας παραθέτουμε λοιπόν μια σειρά από προτάσεις για την περαιτέρω οικονομία, όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων της Δ. Ο. Ε., τονίζοντας ότι η συνδικαλιστική συνδρομή των μελών (φυσικών προσώπων) της ομοσπονδίας μας θα πρέπει άμεσα να πέσει από τα 36 στα 26 ευρώ ετησίως.


Προτείνουμε:

· Η τακτοποίηση των συλλογών να γίνεται με βάση όχι τα εγγεγραμμένα μέλη των συλλόγων αλλά τα οικονομικά τακτοποιημένα. Ο σύλλογος μας εδώ και τρία χρόνια δίνει στην ομοσπονδία μέρος των συνδρομών που του ανήκουν και δανείζεται προκειμένου να αναγνωριστούν οι εκπρόσωποί του. Είναι πραγματικά λυπηρό αντί η ΔΟΕ να ενισχύει τους πρωτοβάθμιους συλλόγους- και μάλιστα της νησιωτικής Ελλάδας που έχουν αυξημένα έξοδα, λόγω μετακινήσεων – να τους οδηγεί σε οικονομική δυσπραγία στην στερώντας τους τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο.


• Την κατάργηση κάθε είδους συνδικαλιστικής οικονομικής παροχής με μορφή επιμισθίου στα μέλη της Δ. Ο. Ε. και στους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και στους εκπροσώπους του κλάδου στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Oι μετακινήσεις των μελών του ΔΣ της ΔΟΕ από την επαρχία, καθώς και τα έξοδα των μελών του ΔΣ , που γίνονται από αυτά στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για εκπροσώπηση της ΔΟΕ ,να καλύπτονται σε λογικά πλαίσια και με απόλυτη διαφάνεια .


• Το άνοιγμα της λειτουργίας του Ι. Π. Ε. Μ. – Δ. Ο. Ε. στους συναδέλφους μας που διαθέτουν τα επιστημονικά εφόδια (Διδακτορικά – μεταπτυχιακά κ.λ.π.) και επιθυμούν αμισθί να εργασθούν για την επιστημονική αναβάθμιση του κλάδου μας .Μπορεί η οποιαδήποτε συγγραφή μελετών να γίνει με ελάχιστο κόστος και χωρίς μεγάλη επιβάρυνση για το ταμείο της . Ψηφιακή έκδοση του Διδασκαλικού Βήματος με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.


• Τη διοργάνωση επιστημονικών – παιδαγωγικών συνεδρίων με το λιγότερο δυνατό κόστος και χωρίς τουριστική χροιά.


• Την κατάργηση της χρηματικής αποζημίωσης των αντιπροσώπων των Συλλόγων στις Γ. Σ. του κλάδου που προέρχονται από την Αττική και μείωση της αποζημίωσης αυτών που προέρχονται από την επαρχία.


• Τη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, κάθε συνδικαλιστικού έτους, της ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο και την ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέλος της στις ψηφιοποιημένες αποδείξεις που θα κατατίθενται για τη σύνταξη των οικονομικών απολογισμών.


• Τη ρητή απαγόρευση με απόφαση της Γ. Σ. της Δ. Ο. Ε. στην κάθε είδους εμπλοκή της Δ. Ο.Ε. στις οποιεσδήποτε οικονομικές απολαβές μέσω προγραμμάτων της Ε. Ε. που συνεπάγονται και την αποδοχή των όρων τους.• Την ίδρυση και λειτουργία απεργιακού ταμείου από τη Δ. Ο. Ε. (με αναλογιστική μελέτη την οποία μπορούν να συντάξουν αμισθί μέλη του συνδικάτου λογιστών και αξιοποίηση της εμπειρίας των άλλων συνδικάτων) στο οποίο θα καταλήγουν με απόφαση της Γ. Σ. του κλάδου όλα τα χρήματα του αποθεματικού της ομοσπονδίας και όλα όσα περισσεύουν από τα έξοδα λειτουργίας κάθε συνδικαλιστικής χρονιάς.Από το Δ.Σ.