29 Ιανουαρίου 2024

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, γιατί είναι καθήκον μας η υπεράσπισή του και η διασφάλιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας

Συναδέλφισσες/οι

Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την αξιολόγηση στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και της υποταγής των εκπαιδευτικών.

Ενεργοποιεί, λοιπόν, το πεδίο Α2 της ατομικής αξιολόγησης, που αποτελεί προσπάθεια περαιτέρω πίεσης προς τις/τους εκπαιδευτικούς και συνάμα παραδοχή ότι η ατομική αξιολόγηση έχει βρει έντονες και αποφασιστικές αντιδράσεις.

Μετά και τις εξελίξεις που αφορούν στην απόπειρα της Κυβέρνησης για ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα γίνεται πια ολοφάνερο το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση συνολικά της εκπαίδευσης. Κανείς και καμιά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε πού οδηγεί όλο αυτό το σχέδιο και για το δημόσιο σχολείο αλλά και για τις/τους εκπαιδευτικούς. Στην ολοκλήρωσή του όχι μόνο δεν οδηγεί στη μονιμοποίηση, αλλά το ακριβώς αντίθετο, στην κατάργηση της μονιμότητας και στην κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων.

Από την πλευρά μας, χωρίς να ξεχωρίζουμε κανένα συνάδελφο και καμιά συναδέλφισσα, καλούμε όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς να δώσουμε ενωμένοι αυτή τη μάχη σαν ένας άνθρωπος, συνεχίζοντας τον ανυποχώρητο αγώνα για την ακύρωση της αξιολόγησης, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, τα εργασιακά μας δικαιώματα και τη δημοκρατία στους Συλλόγους Διδασκόντων.

Απαιτούμε άμεση και ακώλυτη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων

Καλούμε:

·  Τις/τους νεοδιόριστες/-ους συναδέλφους να μαζικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή (ΑΑ). Όσες/-οι δεν έχουν ακόμα υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής στην ΑΑ να το πράξουν άμεσα.

·   Τις/τους Προϊσταμένες/-ους Νηπιαγωγείων και Διευθύντριες/-ντές Δημοτικών Σχολείων να συμμετέχουν καθολικά στην ΑΑ από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που έχει κηρύξει η ΔΟΕ.

·     Όλες/-ους τις/τους συναδέλφους να υπερασπίσουν το δημόσιο δωρεάν σχολείο, την ισότητα και την δημοκρατία στους συλλόγους διδασκόντων και να ταχθούν με τον αγώνα που δίνει όλος ο κλάδος! Το διακύβευμα είναι ύψιστης σημασίας και αφορά πρώτα απ’ όλα το σχολείο και τον ίδιο τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού.

·  Τη ΔΟΕ να προχωρήσει σε δια ζώσης και διαδικτυακή ενημέρωση διευθυντ(ρι)ών και προϊσταμένων, αλλά και γενικότερα όλων των συναδέλφων, στο αμέσως προσεχές διάστημα, δίνοντας αναλυτικές οδηγίες και να αποφασίσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης για να απαντήσει στη συνολική επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ στην εκπαίδευση και την εργασία.

Ξεκινά από εδώ και πέρα μια περίοδος με τους/τις Διευθυντές/-ντριες και τις Προϊσταμένες να καλούνται από το ΥΠΑΙΘΑ να πάρουν τον ρόλο του αξιολογητή των συναδέλφων/-ισσών τους και να βρεθούν απέναντί τους. Οι συναδέλφισσες και συνάδελφοι Διευθύντριες/-ντές και Προϊσταμένες έχουν τη δυνατότητα της μαζικής συμμετοχής στην ΑΑ και της ακύρωσης στην πράξη αυτού του σχεδίου.

Αναφορικά με την Απεργία - Αποχή σημειώνουμε τα ακόλουθα:

§   Η Απεργία - Αποχή είναι νόμιμη απεργιακή μορφή πάλης.

§   Η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. (γνωμοδοτικό σημείωμα Τσίπρα)

§  Όσοι συμμετέχουν στην Απεργία Αποχή δεν μπορούν να έχουν καμία ποινή επειδή δεν αξιολόγησαν.

Τόσο από την ίδια τη συνταγματική, αλλά και υπερνομοθετική αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας, όσο και από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου και προστατεύεται πλήρως από την έννομη τάξη. Έτσι, έχει κριθεί, ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθεαυτή αρνητικά για την εξέλιξη του υπαλλήλου, διότι συνιστά νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 30 του ν.1264/1982 (ΣτΕ 444/1996, 1907/2002). Ομοίως έχει κριθεί ότι δεν μπορεί να επέρχεται οποιαδήποτε δυσμενής υπηρεσιακή συνέπεια εις βάρος υπαλλήλου, λόγω της συμμετοχής αυτού σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση (ΔΕΑ 559/2020).

Είναι, εξάλλου, προφανές, ότι η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα ή να συνδεθεί έμμεσα ή άμεσα με την επιβολή οποιουδήποτε δυσμενούς διοικητικού ή άλλη μορφής μέτρου εις βάρος του υπαλλήλου, καθώς κάτι τέτοιο, θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας, θέτοντας υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκησή του, συνιστώντας εκ του αποτελέσματος απαγορευμένη κατά τον ν. 1264/1982 ανταπεργία. Υπενθυμίζεται, ότι ως ανταπεργία νοείται κάθε συλλογικό μέτρο, το οποίο λαμβάνει ο εργοδότης, που είτε εκφράζεται με άμεσες είτε με υποκρυπτόμενες συμπεριφορές, όπως η θέση σε διαθεσιμότητα ή η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας, υπό την αίρεση της αποδοχής των όρων, που επιβάλλει ο εργοδότης ή η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων  και αποσκοπεί στο να εξαναγκαστούν οι απεργοί να παραιτηθούν από τις διεκδικήσεις τους και να απόσχουν από αγωνιστικά μέτρα (Λ. Ντάσιου Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο Τόμος Β/ΙΙ σελ. 1003). Η ανταπεργία γενικά απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του ν. 1264/1982, χωρίς διακρίσεις είτε πρόκειται περί φανερής είτε περί υποκρυπτόμενης, έχει δε εφαρμογή η απαγορευτική διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 1264/1982. (γνωμοδοτικό σημείωμα Τσίπρα)

§   Αναφορικά με τις/τους νεοδιόριστους/ες, δεν μπαίνουν στις πλατφόρμες και στην γραπτή πρόσκληση του/της διευθυντή/ντριας, προϊσταμένης/ου για το πρώτο ραντεβού, απαντούν με τη δήλωση Απεργίας - Αποχής ακριβώς όπως απάντησαν και στους αξιολογητές /σχολικούς συντονιστές.

 

ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΟΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

 

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών :

 

  • Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων
  • Πάρου - Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»
  • Σύρου - Τήνου - Μυκόνου

 Συμμετοχή του Συλλόγου στην κινητοποίηση των φοιτητών την Πέμπτη 25/01, στην πλατεία Μιαούλη, στις 13:00, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση - εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων

 Ο Σύλλογός μας στηρίζει και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος και των άλλων φορέων της εκπαίδευσης, ενάντια στις προθέσεις της κυβέρνησης να φέρει νομοσχέδιο για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων (ιδιωτικών) πανεπιστημίων στην Ελλάδα, με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος. Ο τελικός στόχος των κυβερνητικών πρωτοβουλιών είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και η διαμόρφωση μιας πλήρως εμπορευματοποιημένης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές της κυβέρνησης στην εκπαίδευση αποτελούν μια τεράστια οπισθοδρόμηση και πρέπει να συναντήσουν την καθολική αντίδραση όλων των φορέων της εκπαίδευσης, σ’όλες τις βαθμίδες της, και της εργαζόμενης πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει ο τοπικός Φοιτητικός Σύλλογος την Πέμπτη 25/01, στις 13:00, στην πλατεία Μιαούλη.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των συναδέλφων, όπου γίνονται κινητοποιήσεις, η ΔΟΕ έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας, για την Πέμπτη 25/01/2024, 11.00-14.00 και 14.00-17.30 (για το Ολοήμερο Πρόγραμμα), την οποία επισυνάπτουμε.

Δελτίο τύπου από την πανελλαδική σύσκεψη Συλλόγων ΠΕ ΚΑΙ ΕΛΜΕ (16/1/2024) για την οργάνωση πολύμορφου αγώνα διαρκείας

 Την Τρίτη 16-1, μετά από πρόσκληση των ΣΕΠΕ: «Αριστοτέλης» και Πειραιά «Η Πρόοδος» και των Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και ΕΛΜΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ- ΖΕΦΥΡΙΟΥ- ΦΥΛΗΣ, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική σύσκεψη Συντονισμού Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ, δια ζώσης και διαδικτυακά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν 22 Σύλλογοι Π.Ε. και 11  ΕΛΜΕ.:

 Σύλλογοι Π.Ε.: Α΄ Αθηνών, Αθηνά, Αμαρουσίου, Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής «Ηρώ Κωνσταντοπούλου», Αργοσαρωνικού, Αριστοτέλης, Γληνός, Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Κ. Σωτηρίου, Καλλιθέας-Μοσχάτου «ο Αριστοτέλης», Καρύστου, Κορινθίας, Λαγκαδά,  Νέας Σμύρνης, Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, Πειραιά «Η Πρόοδος», Περικλής, Πιερίας, Ροδόπης «Οι τρεις Ιεράρχες».

ΕΛΜΕ: Α’ Κυκλάδων, Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, Β’ Έβρου, Γ’ Θεσσαλονίκης, Ε’ Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Χανίων

και ως παρατηρητές οι Σύλλογοι Π.Ε.: Α΄ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος», Κεφαλονιάς – Ιθάκης και οι ΕΛΜΕ: Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Γ’ Δυτικής Αθήνας, Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου

 Η μαζική συμμετοχή των σωματείων και η πλούσια συζήτηση που έγινε επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα, μπροστά στη σφοδρότητα της επίθεσης της στο δημόσιο δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ενός πολύμορφου αγώνα διαρκείας για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της Ν.Δ.

 Τα σωματεία τοποθετήθηκαν στη σύσκεψη με βάση τις αποφάσεις τους, το πλαίσιο πάλης και δράσης τους και επικέντρωσαν στα παρακάτω ζητήματα:

·      Χαιρετίζουμε τα μαζικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 11ης Γενάρη στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της χώρας. Το πανεκπαιδευτικό κίνημα, με αιχμή του δόρατος το φοιτητικό τμήμα του, έστειλε το πρώτο του μήνυμα πως το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της παιδείας δε θα περάσει! Καταγγέλλουμε την εισβολή των ΜΑΤ στο Πολυτεχνείο το πρωί της Δευτέρας 15/1/2024, που επιτέθηκαν  σε φοιτητές και επιχειρούν  να τρομοκρατήσουν και να καταστείλουν το φοιτητικό κίνημα, φανερώνοντας τον πανικό  της κυβέρνησης που νομίζει ότι με την καταστολή και την τρομοκρατία θα ανακόψει την οργή και τον αγώνα της νεολαίας. Τους διαψεύδουν εξάλλου οι μαζικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων αυτή τη βδομάδα, η κλιμάκωση με νέες καταλήψεις και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 18/1 και η δυναμική που αναπτύσσεται για έναν αγώνα αποφασιστικό διαρκείας.  

·      Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί τομή στα πλαίσια της αντιδραστικής εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης- που με απροκάλυπτο κυνισμό παραβιάζει το άρθρο 16 του συντάγματος και στοχεύει στην ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ και την πλήρη εμπορευματοποίηση- επιχειρηματικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Καταργεί επί της ουσίας η αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπονομεύει δραστικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και παραδίδει την παιδεία στις ανάγκες και τα κέρδη του κεφαλαίου.

·      Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή ετοιμάζεται να χαρίσει τη δημόσια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στις δυνάμεις της αγοράς, του μικρού και μεγάλου κεφαλαίου. Με την επίνευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και των εργοδοτικών ενώσεων, τρία χρόνια μετά τον νόμο Κεραμέως για τις μεταγυμνασιακές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και την κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση την αξιολόγηση, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την εμπορευματοποίηση και έμμεση ιδιωτικοποίηση των ΕΠΑΛ, βάζοντας λουκέτο σε ολόκληρα σχολεία και τινάζοντας στον αέρα οργανικές θέσεις συναδέλφων! Οι απόφοιτοι/ες μαθητές/τριες μας των ΕΠΑΛ θα είναι ακόμη πιο φθηνοί και αναλώσιμοι εργαζόμενοι!

·      Εντείνεται και επεκτείνεται το υπάρχον αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο στην εκπαίδευση. Η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της τεχνικής εκπαίδευσης, η αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, η ΕΒΕ, η τράπεζα θεμάτων, η κατάργηση του  πανεπιστημιακού ασύλου, οι πανεθνικές εξετάσεις τύπου «PISA», η επέκταση της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση (οι αναπληρωτές αποτελούν το 1/3 του εκπαιδευτικού σώματος), η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η ένταση του αυταρχισμού, των αυθαιρεσιών και των διώξεων, η προώθηση μιας σειράς αντιεκπαιδευτικών νομοσχεδίων το αμέσως επόμενο διάστημα (νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ, «ελεύθερη» επιλογή σχολείων από τους γονείς, εθνικό απολυτήριο συνδεδεμένο με τη σκληρή εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων) δεν είναι αποσπασματικά μέτρα, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική αντιεκπαιδευτική αναδιάρθρωση μετάλλαξης της δημόσιας εκπαίδευσης, δίνοντάς τη βορά στο κεφάλαιο και στις «ανάγκες» της αγοράς. Με την προώθησή τους από την κυβέρνηση της Ν.Δ., αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τον ΟΟΣΑ και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, επιδιώκουν να μετατρέψουν την εκπαίδευση σε εμπόρευμα, τους γονείς σε πελάτες και τους εκπαιδευτικούς σε άβουλους-υπάκουους κακοπληρωμένους υπαλλήλους, να απογειώσουν τους ταξικούς φραγμούς, να μεταλλάξουν ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο της προς συντηρητική κατεύθυνση.

·      Η ίδρυση των ιδιωτικών ΑΕΙ που επιχειρεί η κυβέρνηση θα επιταχύνει τις αντιδραστικές αυτές αλλαγές πλήττοντας το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών. Χιλιάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσες που τελείωσαν το δημόσιο πανεπιστήμιο και που εργάζονται ως αναπληρωτές/τριες με βάση το βασικό τους πτυχίο, συγκεντρώνοντας προϋπηρεσία, θα δουν μέσα σε μια μέρα τα πτυχία τους να εξισώνονται με αυτά κάθε λογής Ιδρυμάτων- κολεγίων- Ιδιωτικών ΑΕΙ

·      Το εκπαιδευτικό κίνημα δίνει εδώ και τρία χρόνια με ενότητα, αποφασιστικότητα και μαζικότητα τη μάχη για το μπλοκάρισμα της ατομικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους/τις νεοδιόριστους/ες συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στο συλλογικό αγώνα για να μην μπουν στο σχολείο οι αξιολογητές. Απευθύνουμε μήνυμα ανυποχώρητου αγώνα και αντίστασης για να μην περάσει η αξιολόγηση. Ιδιαίτερα για την ατομική αξιολόγηση, καλούμε τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία-αποχή των Ομοσπονδιών.

·      Οι αυξήσεις-κοροϊδία που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζουν ούτε στο ελάχιστο την ακρίβεια, τις νέες αυξήσεις σε τρόφιμα και ενέργεια, τις υπέρογκες τιμές των ενοικίων των σπιτιών. Ο αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και μέτρα κατά της ακρίβειας πρέπει να μπει πολύ ψηλά στις αγωνιστικές διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος. Με απαίτηση για γνήσιες συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις που θα καλύπτουν τις απώλειες της δεκαπενταετίας, 1200 ευρώ καθαρά στο εισαγωγικό κλιμάκιο με ανάλογη κλιμάκωση για όλες τις κατηγορίες- και αναπροσαρμογή όλων των ΜΚ με βάση το νέο κατώτατο καθαρό), κάλυψη των μνημονιακών απωλειών, επαναφορά 13ου-14ου μισθού και αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους. Αφορολόγητο στα 12.000€. Αναδρομική επιστροφή του «κλεμμένου» Μ.Κ. 2016-2017. Κατάργηση των ΦΠΑ σε ρεύμα και φυσικό αέριο και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μείωση τιμών και πλαφόν στα βασικά είδη, στην ενέργεια, στα καύσιμα.

·      Η επιτάχυνση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων με νέες απορρυθμίσεις που θα προστεθούν στην ιδιωτικοποίηση -εμπορευματοποίηση μιας σειράς κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών (τρένα, ρεύμα, λιμάνια, αεροδρόμια, υγεία) πλήττουν σοβαρά τη ζωή και την υγεία της κοινωνικής πλειοψηφίας.

·      Τα εργατικά ατυχήματα εκπαιδευτικών που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτουν τόσο το ζήτημα των άθλιων, ακατάλληλων και επικίνδυνων κτιριακών υποδομών, όσο και το απαράδεκτο καθεστώς των πετσοκομμένων δικαιωμάτων των αναπληρωτών (μόνο 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας). Οι αναπληρωτές/τριες, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι. Απαιτούμε σχολικά κτίρια ασφαλή και λειτουργικά για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

·      Το χτύπημα συνδικαλιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, η επιβολή ενός αυταρχικού πλαισίου και η προσπάθεια τρομοκράτησης, ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης μέσω της βιομηχανίας  των πειθαρχικών διώξεων, των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, είναι δομικό στοιχείο ενός σχολείου που θέλουν να λειτουργεί σαν επιχείρηση.

·      Την ίδια στιγμή, η λωρίδα της Γάζας ισοπεδώνεται από τον ισραηλινό στρατό κατοχής ενώ η πολεμική σύγκρουση επεκτείνεται με την εμπλοκή των ΗΠΑ και τους βομβαρδισμούς σε Λίβανο, Υεμένη και αλλού. Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί λιπαίνουν το έδαφος των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και αλλού, ενώ η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει στους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς εμπλέκοντας τη χώρα σε πολεμικές περιπέτειες. Το εκπαιδευτικό κίνημα συμμετέχει στα συλλαλητήρια και τις δράσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

 

Τα εκπαιδευτικά σωματεία τόνισαν την ανάγκη το εκπαιδευτικό κίνημα όλες οι ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ, οι φοιτητικοί σύλλογοι, να οργανώσουμε άμεσα πανεκπαιδευτικό μαζικό πολύμορφο αγώνα με σχέδιο, επιμονή και διάρκεια ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Να συγκροτηθεί μέτωπο παιδείας με το φοιτητικό, εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Με πολύμορφο αγώνα διαρκείας που θα περιλαμβάνει ενημερώσεις του κλάδου και της κοινωνίας, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργιακά βήματα με αποφασιστικό ρόλο στη συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα ως το τέλος της χρονιάς .

 Στα πλαίσια του αποφασιστικού αγώνα διαρκείας κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

- Συμμετοχή στις 18 Γενάρη, στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.

- Κάλεσμα σε όλα τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια με στάσεις. Συμμετοχή των σωματείων στις συνελεύσεις αγώνα των συντονιστικών των καταλήψεων των φοιτητικών συλλόγων μετά τις κινητοποιήσεις

- Άμεσα σύγκληση γενικών συνελεύσεων και συνελεύσεις προέδρων σε ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΔΟΕ

- ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΡΑ! 24ωρη απεργία στις 25/01. Νέος γύρος Γ.Σ. μετά για την κλιμάκωση του αγώνα. Αιτήματα αιχμές, τα ιδιωτικά ΑΕΙ, η αξιολόγηση, η ιδιωτικοποίηση της τεχνικής εκπαίδευσης, η αύξηση μισθών, ο διορισμός-μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, η άμεση ακώλυτη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων, η άμεση εξίσωση των δικαιωμάτων τους με αυτά των μονίμων, σχολεία ασφαλή και λειτουργικά

- Παλλαϊκό πανεργατικό απογευματινό συλλαλητήριο ενδεικτική ημερομηνία 26/1

-  Πρόταση  συντονισμού με σωματεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

- Άμεση απεργιακή κλιμάκωση με πανεργατική απεργία στις αρχές Φλεβάρη με στόχο τη συμβολή όλου του εργατικού κινήματος στη μάχη ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ, συνολικά τις ιδιωτικοποιήσεις στα κοινωνικά αγαθά και για το κεντρικό ζήτημα των αυξήσεων στους μισθούς κόντρα στη λιτότητα και την ακρίβεια

- Επόμενο αγωνιστικό πανεκπαιδευτικό βήμα, μετά από κύκλο ΓΣ και ολομέλεια προέδρων: 48ωρη απεργία πανεκπαιδευτική( ενδεικτική ημερομηνία 15-16 Φεβρουαρίου)

- Πανελλαδική μέρα δράσης για τις διώξεις με συγκεντρώσεις στις πόλεις ενδεικτική ημερομηνία 2/2 – εκδήλωση των ΕΛΜΕ- ΣΕΠΕ. Συμμετοχή  στην πανελλαδική σύσκεψη 19/1

-Νέα Παναττική κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘΑ των εκπαιδευτικών σωματείων για τις διώξεις εκπαιδευτικών με απεύθυνση σε όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία της Αττικής

-Καμπάνια και δράσεις σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο για τα θέματα των μισθών και της ακρίβειας

-Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στις 20/1 για τη Θεσσαλονίκη και στις 21/1 για την Αθήνα. Συμμετοχή στην ανάλογη συγκέντρωση στο Σύνταγμα κάθε Σάββατο

-Κάλεσμα συνυπογραφής της κοινής αφίσας ΣΕΠΕ/ΕΛΜΕ αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

-Στήριξη κινητοποιήσεων για τα εργατικά ατυχήματα και άνοιγμα του αγώνα για τα δικαιώματα, τις άδειες και τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς των αναπληρωτών αποκλειστικά με το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία όχι σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ και συνέντευξη

-Μεγάλη συγκέντρωση σε γήπεδο-θέατρο των νεοδιόριστων της Αττικής που υπογράφουν Α/Α ώστε να υπάρξει η απαραίτητη αγωνιστική συσπείρωση, το στοιχείο της συλλογικής και όχι ατομικής αντίστασης στην αξιολόγηση και να δοθεί πανελλαδικό μήνυμα ότι υπάρχουν χιλιάδες σε αυτή τη μάχη

-Στα πλαίσια της μάχης ενάντια στην αξιολόγηση καλούμε τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καθώς και Συλλόγους ΠΕ και ΕΛΜΕ να καλέσουν τις/τους διευθυντ(ρι)ες να δηλώσουν Α/Α από την ατομική αξιολόγηση και να μην αξιολογήσουν όταν τους καλέσει το υπουργείο

- Ακύρωση εξετάσεων PISA. Απεργία την ημέρα των εξετάσεων Καμπάνια και κοινές συσκέψεις Συλλόγων Π.Ε., ΕΛΜΕ και γονεϊκών φορέων ανά περιοχή με στόχο την οργάνωση κοινού αγώνα για την ακύρωση των πανεθνικών εξετάσεων τύπου «PISA»

- Κινητοποιήσεις για την εξίσωση ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων με τις/τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς

-Στήριξη των ψηφισμάτων του ΣΕΠΕ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ενάντια στο πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας συναδέλφου εκπαιδευτικού

- Πρόταση για επόμενο πανελλαδικό συντονισμό με ενδεικτική ημερομηνία 4/2

 

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για το δικαίωμά μας στον μισθό, στην εργασία, στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση

 

Το Δελτίο τύπου υπογράφουν οι:

Σύλλογοι Π.Ε.: Α΄ Αθηνών, Αθηνά, Αμαρουσίου, Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής «Ηρώ Κωνσταντοπούλου», Αργοσαρωνικού, Αριστοτέλης, Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Κ. Σωτηρίου, Καλλιθέας-Μοσχάτου «ο Αριστοτέλης», Κορινθίας, Λαγκαδά, Νέας Σμύρνης, Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, Πειραιά «Η Πρόοδος», Ροδόπης «Οι τρεις Ιεράρχες».

ΕΛΜΕ: Α’ Κυκλάδων, Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, Β’ Έβρου, Γ’ Θεσσαλονίκης, Ε’ Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Χανίων και ως παρατηρητές οι Σύλλογοι Π.Ε.: Α΄ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος», Κεφαλονιάς – Ιθάκης και οι ΕΛΜΕ: Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Γ’ Δυτικής Αθήνας, Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου

 

ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ! ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!

 Το χρόνιο πάγωμα των μόνιμων διορισμών και η κάλυψη των κενών αποκλειστικά με αναπληρωτές οδήγησε, σε συνδυασμό με μία σειρά άλλα ζητήματα, στη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στα δημόσια σχολεία. Οι λίγοι μόνιμοι διορισμοί των τελευταίων χρόνων, οι οποίοι έγιναν και κάτω από την πίεση των αγώνων μας, αποτελούν πραγματικά «σταγόνα στον ωκεανό», ιδίως στο ευαίσθητο κομμάτι των ειδικοτήτων.

Η κατάσταση για τις/τους συναδέλφισσες/ους των ειδικοτήτων παραμένει τραγική, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένει στο καθεστώς της ελαστικής εργασίας, παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύουν ως αναπληρωτές για πάνω από 10 χρόνια και αρκετοί για πολύ περισσότερα. Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα για τους συναδέλφους των καλλιτεχνικών μαθημάτων (Μουσικούς, Εικαστικούς και Θεατρολόγους), των οποίων οι ώρες προσθαφαιρούνται κατά το δοκούν της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου. Φαίνεται έτσι και η σημασία που δίνουν όλες οι κυβερνήσεις στην καλλιτεχνική παιδεία και την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών.

Απαιτούμε να σταματήσει η ομηρία της πολύχρονης αναπλήρωσης για τις/τους συναδέλφισσες/ους των ειδικοτήτων. Διεκδικούμε:

·   Σύσταση οργανικών θέσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο.

·         Μόνιμους διορισμούς σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.

·         Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.

 

Οι μαθητές μας αξίζουν να διδάσκονται επαρκώς και κατάλληλα όλα τα διδακτικά αντικείμενα.

Δημόσια Παιδεία αντίστοιχη με τις δυνατότητες της εποχής μας!!

 


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στις αντιεκπαιδευτικές προτεραιότητες του ΥΠΑΙΘΑ απαντάμε συλλογικά κι ενωτικά

Για άλλη μια φορά το ΥΠΑΙΘΑ δείχνει τις κυβερνητικές προτεραιότητες, προσκαλώντας σε τηλεδιάσκεψη για την αξιολόγηση την Πέμπτη 18/01 στις 9:30 το πρωί, εν ώρα μαθήματος δηλαδή!

Συγκεκριμένα το κείμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 στις 09:30 θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα: «Έναρξη διαδικασίας Αξιολόγησης Α2». Στην τηλεδιάσκεψη καλούνται να συμμετάσχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές/-ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/-ντριες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/-νες των σχολικών μονάδων της χώρας».

Η σύσκεψη πραγματοποιείται, μάλιστα, την ημέρα που υπάρχουν κηρυγμένες στάσεις εργασίας, ημέρα κινητοποίησης για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, την ημέρα που εκπαιδευτικοί μαζί με φοιτητ(ρι)ες και μαθητ(ρι)ες θα διαδηλώνουν ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ενάντια συνολικά στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης!

Απ' ό, τι φαίνεται το λιγότερο που απασχολεί το ΥΠΑΙΘΑ είναι τι θα κάνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά, κυρίως στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία, όπου οι προϊσταμένες/οι έχουν καθημερινά πλήρη διδακτικά καθήκοντα και στην ευθύνη τους τμήμα μαθητών!

Απομακρυσμένο απ'την καθημερινή σχολική πραγματικότητα και τα ουσιώδη προβλήματα της, το υπουργείο εμμένει σε αναχρονιστικές αντιλήψεις, αλλά και σε κενές περιεχομένου διακηρύξεις, με διπλό στόχο την αλλοίωση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου και τη μετάθεση των τεράστιων ευθυνών του στις πλάτες των εκπαιδευτικών.

Ακόμη κι ο κατά κόρον χρησιμοποιημένος όρος "αξιολόγηση" αποτελεί ένα λεκτικό τέχνασμα για να δικαιολογηθούν οι κυβερνητικές επιλογές!

Με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντας τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης να μεγεθύνονται, ακολουθώντας τη μιντιακή τακτική της εικονικής πραγματικότητας, ακόμη και για επουσιώδη ζητήματα,  επιδίδεται στην εφαρμογή των αντιδραστικών κι αντιεκπαιδευτικών επιλογών του.

Θεωρούμε ως καλύτερη απάντηση την υπογραφή του εντύπου για απεργία αποχή, καλώντας όσους/-ες δεν το έχουν υπογράψει ακόμη, να το κάνουν έστω και τώρα, συντασσόμενοι/-ες με τον κλάδο.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική δήλωση Α.Α. αναφέρει ότι: «Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία – αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. , από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/2021 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023, «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κλπ)».

 

Κανείς/καμιά αξιολογητής/τρια!

Κανείς/καμιά αξιολογούμενος/-η!

Δύναμή μας η ενότητα!

 

 Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών :

 

  • Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων
  • Πάρου - Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»
  • Σύρου - Τήνου - Μυκόνου