09 Ιουλίου 2020

Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός των συναδέλφων απ’ τους πίνακες της Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι ,

   Στις 29 Ιουνίου, μία ημέρα πριν απολυθούν 41.000 αναπληρωτές, εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ. Όλοι είδαμε για μια ακόμα φορά, όπως και στην Ειδική Αγωγή, τις μεγάλες ανακατατάξεις που έγιναν στους πίνακες, με την εφαρμογή του προσοντολογίου. Ανακατατάξεις που σε αρκετές  περιπτώσεις συναδέλφων σημαίνουν απολύσεις , ως αποτέλεσμα των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα ενός νόμου που φτιάχτηκε ακριβώς για να κατηγοριοποιήσει και να απολύσει - παρόλο που προβάλλεται κατ’ ευφημισμό ως νόμος διορισμών - καταδικάζοντας τους αναπληρωτές σε μόνιμη αναπλήρωση και σε ένα συνεχές κυνήγι προσόντων.