Σήμερα τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Αύριο όλα τα σχολεία

    Ήδη από τις 22 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και η επιμόρφωση των Πρότυπων (Π.Σ.)   και Π...