28 Ιανουαρίου 2011

Μόνο οι παρανομήσαντες πολιτικοί έχουν άσυλο!

«Χάσαμε πολλά, να μη χάσουμε την ανθρωπιά μας», τονίζουν σε επιστολή τους οι συγγραφείς Μάρω Δούκα και Ιωάννα Καρυστιάνη, με αφορμή τη «δραματική κατάσταση στη Νομική».

Ολόκληρη η επιστολή τους έχει ως εξής:

«Τελικά μόνον ένα άσυλο λειτουργεί τέλεια στον τόπο μας, το Κοινοβούλιο, και μόνο για παρανομήσαντες βουλευτές, που δεν αίρεται η ασυλία τους, και παρανομήσαντες υπουργούς, που προστατεύονται από τον κατάπτυστο και κραταιό νόμο τους.

Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών παντού. Το πανεπιστημιακό άσυλο έχει ευρύτερο νόημα, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν πλήττονται βάναυσα και ιδίως στις μέρες μας, αποδεκατίζονται ραγδαία, σε βάρος όλων, Ελλήνων και μεταναστών, ηλικιωμένων και νέων. Ισως οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και φοιτητές στο σύνολό τους θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η κοινωνία στρέφεται προς αυτούς προσδοκώντας πιο γενναία υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και του ρόλου των πανεπιστημίων στις ταραγμένες δύσκολες εποχές.

Ο,τι συμβαίνει στη Νομική δεν είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, είναι μια δραματική κατάσταση. Αλλά αυτές τις μέρες κυριάρχησαν φωνές του τύπου "γιατί δεν συνέλαβαν τους μετανάστες στα Χανιά", "γιατί δεν τους πιάσανε στο βαπόρι μαζί με τον καπετάνιο", "γιατί δεν τους πέταξαν έξω από το κτήριο αμέσως", "ποιος τους υποκίνησε;", "ποιος έφερε το 'κοπάδι' στην πρωτεύουσα". Η ομαδική απεργία πείνας μέχρις εσχάτων είναι απόφαση απελπισμένων ανθρώπων. Το μεταναστευτικό, με τις πολλές όψεις και πολλαπλές συνέπειες, δεν το δημιούργησαν οι ίδιοι οι μετανάστες, για να στοχοποιούνται ως υπαίτιοι δεινών. Θα είναι ντροπή για τους Ελληνες πολίτες να στραφούνε εναντίον τους, εναντίον θυμάτων. Χάσαμε πολλά, ας μη χάσουμε και την ανθρωπιά μας. Θα είναι η έσχατη ταπείνωση και ήττα. Ισως δεν μας πολυαρέσει που κάποιοι άλλοι στις τωρινές συνθήκες αγωνίζονται με αποφασιστικότητα. Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει σπουδαίο και πολύπλευρο ρόλο να διαδραματίσει, να φωτίσει αιτίες, να συμβάλει θετικά. Η Νομική Σχολή θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες επιστημονικού χαρακτήρα για τη διεθνοποιήση του μεταναστευτικού προβλήματος. Ηδη συμβαίνουν πολλά. Θα συμβούν και άλλα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική και οικονομική κρίση μόνη της. Είναι άδικο και άθλιο να αφήνεται από την Ε.Ε., τον ΟΗΕ, και τις μεγάλες χώρες να πληρώνει τα σπασμένα από τους πολέμους και τις ληστρικές οικονομικές επεμβάσεις τους».

                                                                                                  Μάρω Δούκα- Ιωάννα Καρυστιάνη

H εγκύκλιος του Υπουργείου για τις συγχωνεύσεις

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων και τη δημιουργία του Σχολικού Χάρτη τηςΠεριφέρειάς σας, η υφ.Παιδείας ζητά να τηρηθούν τα εξής:
• Τα κριτήρια συνένωσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κανονιστικές ρυθμίσεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών.
Επιπλέον, εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
Ιδιαίτερα για τις ορεινές και τις μικρές νησιωτικές περιοχές, στις οποίες οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών, θα εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή κάθε περίπτωση χωριστά και θα ενταχθεί κατ΄ εξαίρεση σε οργανωτική δομή μικρής σχολικής μονάδας, βάσει των ιδιαιτεροτήτων, τηρουμένων πάντοτε των παιδαγωγικών κριτηρίων, και μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες με την κατασκευή δημοτικών έργων.
• Σχολικές Μονάδες που συνενώνονται αποτελούν ενιαία σχολική μονάδα χωρίς παραρτήματα ή Λυκειακές τάξεις.
• Σε περίπτωση κατάργησης μιας ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, ιδρύεται νέα σχολική μονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών.
• Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων των ως άνω κριτηρίων.
Βασικές παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογισθούν είναι:
• Αντιστοιχία οργανικότητας και λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με το μαθητικό δυναμικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας.
• Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού την τελευταία 5/ετία, ο ρυθμός μείωσης και ο προσδοκώμενος αριθμός φοιτώντων μέχρι το 2013.
• Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη κάθε τύπου σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου κ.λ.π.) λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τη φοίτηση αδελφών σε αντίστοιχα σχολεία.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις ίδρυσης, προαγωγής ή υποβιβασμού Σχολικών Μονάδων.
Η διαμόρφωση των προτάσεών σας στο στάδιο αυτό αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημιουργία του Σχολικού Χάρτη της επικράτειας και τη διοικητική αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Το Σχολείο είναι ο πυρήνας της κοινωνικοπολιτισμικής  ανάπτυξης με άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει η τοπική κοινωνία αλλά αντανακλώνται και αποδίδονται σε εθνικό επίπεδο.
Είναι αναγκαίο επομένως οι προτάσεις σας να έχουν γνώμονα την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου στον οποίο ο νέος του αύριο θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει να δραστηριοποιηθεί και να διαβιώσει. Υπό αυτό το πρίσμα η εξέταση πρέπει να είναι κατά περίπτωση και όχι κεντρική και καθολική. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε περιοχές που εμφανίζουν ικανοποιητικούς δείκτες οικονομικής ανάκαμψης και μετοίκησης πληθυσμού.
Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα διαμορφώνουν πρόταση για όλες τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους και την αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2011.
΄Ηδη στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 έχει θεσπισθεί η αναγκαιότητα καταγραφής όλων των λειτουργικών παραμέτρων, που αφορούν στον αριθμό τμημάτων, μαθητών, εκπαιδευτικών κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων κάθε σχολείου, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους για τον προσδιορισμό των κενών που θα προκύψουν.
Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του μηχανογραφικού συστήματος, στο οποίο έχουν περιληφθεί πεδία για την καταχώριση των αναλυτικών στοιχείων λειτουργίας των σχολείων, είτε πρόκειται για τις υποδομές τους, είτε για το εκπαιδευτικό ή μαθητικό δυναμικό, με δυναμική ανάπτυξης και άλλων πεδίων, για τη συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης για τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Μεταξύ των πεδίων που περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτό είναι και αυτά που αφορούν στις προτάσεις για τις αναγκαίες μεταβολές σχολικών μονάδων, σε συνάρτηση με το μαθητικό δυναμικό και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η κατά προτεραιότητα συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, ενόψει και των διαδικασιών των αποσπάσεων και μεταθέσεων που πραγματοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος, προκειμένου το προσεχές σχολικό έτος να ξεκινήσει με τους ευνοϊκότερους όρους.
Στην κατεύθυνση αυτή, στο μηχανογραφικό σύστημα, έχουν σχεδιασθεί ξεχωριστά πεδία καταχώρισης για κάθε μορφή μεταβολής (ίδρυση, προαγωγή κ.λ.π.). Για κάθε πεδίο θα συμπληρώνεται, αντίστοιχο πεδίο, για την αιτιολόγηση της πρότασης με βάση τα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές και για κάθε τύπο σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, Επαγγελματικής Σχολής).
Για διευκόλυνση επεξεργασίας των προτάσεών σας αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή τα σχολεία που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας με τις αντίστοιχες φόρμες, οι οποίες αποτελούν απόσπασμα του μηχανογραφικού συστήματος, όπου θα συμπληρωθούν οι προτάσεις σας. Το αρχείο θα επιστραφεί συμπληρωμένο στην Κεντρική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011.__

27 Ιανουαρίου 2011

Συνάντηση της ΔΟΕ με την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. .ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Την Τετάρτη 26/1/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υφυπουργείου Παιδείας (Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου, Γεν. Γραμματέα κ. Κουλαϊδή, Ειδ. Γραμματέα κ. Κοντογιάννη).
Τα θέματα που τέθηκαν από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ήταν :
α) Το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα παραμένουν απλήρωτοι συνάδελφοι αναπληρωτές (όχι του ΕΣΠΑ) οι οποίοι έχουν προσληφθεί από το Νοέμβριο του 2010.
β) Η κάλυψη των 1000 περίπου κενών που καταγράφονται στην α/θμια  εκπαίδευση  σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Δ.Ο.Ε. από τους Συλλόγους και τους αιρετούς.
γ) Η ανύπαρκτη, στην ουσία, χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών και η αδυναμία τους να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
δ) Οι συγχωνεύσεις - συνενώσεις σχολικών μονάδων που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας (σύμφωνα με τις διαστάσεις που το ίδιο έχει δώσει στο γεγονός) και που βρίσκουν απόλυτα αντίθετη την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού ως μοναδικό τους αποτέλεσμα θα έχουν την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.
ε) Η διαφαινόμενη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση του θεσμού της Μετεκπαίδευσης  αντί για την επέκταση της σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.
στ) Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα 350 κενά Φυσικής Αγωγής (182 κατά το Υπουργείο) τα οποία δεν καλύπτονται ή, ακόμη χειρότερα, καλύπτονται από δασκάλους. 
Οι «απαντήσεις» που δόθηκαν σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν την εκπαιδευτική κοινότητα.
  • «οι συγχωνεύσεις θα γίνουν προς χάρη των μαθητών για να αξιοποιείται κάθε Ευρώ που πηγαίνει στην εκπαίδευση»
  • «οι συγχωνεύσεις - συνενώσεις θα είναι εντός θεσμικού πλαισίου»
  • «Τα στοιχεία για τα κενά που υπάρχουν από τα ΠΥΣΠΕ δεν είναι ακριβή γιατί τα ΠΥΣΠΕ δίνουν αντιφατικά στοιχεία»
  • «Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των κενών Φυσικής Αγωγής λίγων ωρών από δασκάλους κι όπου υπάρχουν πλήρη κενά θα τοποθετηθούν Γυμναστές»
  • «Υπάρχουν καταγγελίες ότι χρήματα που δόθηκαν στους Δήμους για τα σχολεία χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς στην προεκλογική περίοδο, θα γίνει άμεσα εκταμίευση 30 εκ. € για το σκοπό αυτό»
  • «Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω απάντηση για τη Μετεκπαίδευση και την Επιμόρφωση, θα σας απαντήσω μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου» (Υφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου)
  • Η αρχική έντονη απορία της κυρίας Υφυπουργού για το ότι υπάρχουν απλήρωτοι αναπληρωτές, στο τέλος έγινε διαβεβαίωση πως είναι κύριο μέλημά της το να πληρωθούν, μόνο που δεν μπορεί να μας πει πότε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την παρελκυστική τακτική της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που αντί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα της εκπαίδευσης προχωρά σε λήψη επώδυνων αποφάσεων ερήμην του κλάδου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει  πως δεν πρόκειται να ανεχθεί τον εμπαιγμό και ότι θα παλέψει με κάθε μέσον για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις αμέσως επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε αγώνα για την προάσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Από τη Δ.Ο.Ε. 

Ανοικτή επιστολή του Συλλόγου και της Α' ΕΛΜΕ προς τους γονείς για το ζήτημα των συνενώσεων-καταργήσεων σχολικών μονάδων
26 Ιανουαρίου 2011

3ωρη στάση εργασίας στις 10/3 και 24ώρη απεργία στις 23/2 από ΑΔΕΔΥ

Η E.E. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα που διαπιστώνονται στα Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης, το επικείμενο "κούρεμα" που σχεδιάζεται στις επικουρικές συντάξεις, αλλά και τις επιλογές που προωθούνται  στο νέο μισθολόγιο για παραπέρα περικοπές των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων, που προωθούνται ως συνέχεια των μέχρι τώρα οδυνηρών περικοπών στα επιδόματα αλλά και στο 13ο και 14ο μισθό, αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση και με βασικό κριτήριο το συντονισμό του αγώνα με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, να προχωρήσει σε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων:

        Πραγματοποίηση, σε συνεργασία με άλλους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς στις αρχές Φεβρουαρίου, συλλαλητηρίων κατά της Ακρίβειας και των ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης (εισιτήρια ΜΜΜ, αύξηση των εισιτηρίων στα εξωτερικά ιατρεία, ΔΕΚΟ κλπ).

      3ωρη πανελλαδική στάση εργασίας (11.30 έως λήξη ωραρίου) στις 10 Φεβρουαρίου 2011 για την ανάδειξη του διεκδικητικού πλαισίου και με αιχμή τα προβλήματα στα Επικουρικά Ταμεία (πραγματοποίηση - την  ίδια ημέρα - συγκεντρώσεων για την προετοιμασία της απεργίας, παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του Δημοσίου κλπ.)
  
      24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 23 Φεβρουαρίου 2011 και πραγματοποίηση κεντρικής απεργιακής συγκέντρωσης  στις 11.00 στο Πεδίον του Άρεως.

25 Ιανουαρίου 2011

Κοπή Πίτας

Ο Σύλλογος θα κόψει στη Σύρο την πίτα του την Τετάρτη 2 Φλεβάρη στις 7:00 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο.  

Ερώτηση του βουλευτή Θεοδωρή Δρίτσα για τα σχολεία της Μυκόνου

“Πέντε μήνες αφού άνοιξαν τα σχολεία και ... τρεισήμισι μήνες πριν αυτά κλείσουν, στα Δημοτικά Σχολεία της Μυκόνου δεν έχουν ακόμη καλυφθεί τα κενά στις ειδικότητες των Αγγλικών και των Γερμανικών”. (Απόσπασμα από την ερώτηση αριθ. 5808/8-2-10 που είχε κατατεθεί πέρσι στη Βουλή από τον τότε βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και νυν ανεξάρτητο κ.Γρηγόρη Ψαριανό).
Από την με αρ.πρωτ. 15532/ΙΗ/24-2-2010 απάντηση του Υπουργείου, ξεχωρίζουμε:
-                    “Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης έχει διαθέσιμες πιστώσεις για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πλην όμως ...δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων στους πίνακες ωρομισθίων των Κυκλάδων
-                    Η πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού Γερμανικής Γλώσσας δεν είναι δυνατή καθώς δεν έχει συσταθεί ο κλάδος της γερμανικής γλώσσας στην Α/θμια Εκπαίδευση”.

Ένα χρόνο μετά, και στα 3 Δημοτικά της Μυκόνου δεν υπάρχει καθηγητής Γερμανικών, Μουσικής και Πληροφορικής για τα ολοήμερα προγράμματα των σχολείων, ενώ και στο πρωϊνό ωράριο δεν υπάρχει Μουσικός σε κανένα από τα τρία σχολεία. Όμως, κενές είναι και οι θέσεις Καθηγητών Σωματικής Αγωγής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς.
Ιδιαίτερη αίσθηση γεννά η απουσία καθηγητή Μουσικής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου, το οποίο αποτελεί ένα από τα 800 πιλοτικά σχολεία της Ελλάδας, ενώ υπήρξαν οι αντίστοιχοι διορισμοί από το Υπουργείο Παιδείας.
Επίσης, το Γυμνάσιο λειτουργεί με τον έναν εκ των δύο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, ενώ δεν υπάρχουν καθηγητές Ιταλικών και Ισπανικών, καθιστώντας στην πράξη την δυνατότητα επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας  κενή περιεχομένου.
Στο 2ο Δημοτικό δεν υπάρχει καθηγητής για το Τμήμα Ένταξης, ενώ στο ΕΠΑΛ  οι ειδικότητες Ηλεκτρολογίας, Πληροφορικής και  Διοίκησης Επιχειρήσεων παραμένουν κενές.
Συνοψίζοντας, η εικόνα που εν γένει παρουσιάζουν τα σχολεία της Μυκόνου  δεν φαίνεται  να  εντάσσεται σε κανενός είδους “εξορθολογισμό”, απέχει μακράν των κυβερνητικών δεσμεύσεων για αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, ενώ παράλληλα  δεν παρέχει κανένα εχέγγυο για τις όποιες μεταβολές προοιωνίζονται από τις υπουργικές εξαγγελίες.
Με βάση τα παραπάνω
Ερωτάται η κα Υπουργός

1)Για ποιο λόγο δεν έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα οι προαναφερόμενες κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Μυκόνου, και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα έστω και τώρα;
2)Γιατί, ενώ έχουν τοποθετηθεί οι τρεις (3) εκ των τεσσάρων (4) μουσικών που προσελήφθησαν για τα δημοτικά σχολεία των Κυκλάδων, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη ο μουσικός στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου που είναι και πιλοτικό;
3)Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η «υποχρεωτική» ξενόγλωσση σχολική εκπαίδευση να μην απαξιώνεται και να εξασφαλίζει πραγματική κατάρτιση και επάρκεια γλωσσομάθειας στους μαθητές;
Ο ερωτών βουλευτής

Θοδωρής Δρίτσας
Α΄ Πειραιά & Νησιών

22 Ιανουαρίου 2011

Βήμα βήμα στο σχολείο της αγοράς στην εποχή του «Καλλικράτη» - Ιδιαίτερο εργαλείο στα χέρια της «ειδικής» ομάδας το κείμενο «Αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσης»ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Βήμα βήμα οικοδομούν το σχολείο της αγοράς στην εποχή του «Καλλικράτη» - Ιδιαίτερο εργαλείο στα χέρια της «ειδικής» ομάδας αποτελεί το κείμενο «Αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσης» 

        Την Πέμπτη 20/1/2011 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε  δημόσια διαβούλευση (διάρκειας 4 ημερών!)  με θέμα «Κριτήρια συνενώσεων και ιδρύσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα  24/01/2011.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο κείμενο της «διαβούλευσης» δεν μπαίνει καν υπό συζήτηση το αν χρειάζονται οι συγχωνεύσεις, αλλά μόνο συζητιέται ο τρόπος που θα γίνουν. Τι θέλουν; Λιγότερα σχολεία, λιγότερα «έξοδα- βλέπε δαπάνες», μεγαλύτερα τμήματα μαθητών - περισσότερα μαθησιακά ελλείμματα, εξαφανισμένοι αντισταθμιστικοί – υποστηρικτικοί θεσμοί, λιγότεροι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί σε διαρκή ομηρία και περιπλάνηση αφού θα μειωθούν δραστικά οι οργανικές θέσεις άρα και η δυνατότητα για μεταθέσεις-αποσπάσεις. Αυτοί είναι οι στόχοι των συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολείων.

Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
         Το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη δραστική μείωση των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (όλα τα στοιχεία μιλάνε για μια μείωση της τάξης 30 έως 50%) καθώς και από την δραστική μείωση των διορισμών και των προσλήψεων τη χρονιά 2011-2012, να προχωρήσει σε εκτεταμένες συγχωνεύσεις.
         «Πολιορκητικός Κριός» αλλά και «Δούρειος Ίππος» σε αυτή την προσπάθεια θα είναι οι νέοι διοικητικοί- «καλλικρατικοί» θεσμοί, που με τον εκβιασμό της υποχρηματοδότησης, μιας και σημαντικές αρμοδιότητες θα περάσουν από το κεντρικό στο περιφερειακό επίπεδο με παράλληλη μείωση των πόρων, θα πιέζουν για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και άλλα «νοικοκυρέματα».
         Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει συγχωνεύσεις σχολείων σε όλα τα συστεγαζόμενα, καταργήσεις σχολικών μονάδων, συμπτύξεις ώστε να δημιουργηθούν πληθωρικά τμήματα (στο σχεδιασμό του υπουργείου, θα εξαντλείται το αντιπαιδαγωγικό όριο των 25 μαθητών και 30 μαθητών ανά τάξη, στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντίστοιχα), κατάργηση εκατοντάδων οργανικών θέσεων, καταργήσεις γραφείων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε υπερ-διευθυντές σχολείων με τη διαμόρφωση ενός ασφυκτικού και αυταρχικού διοικητικού πλαισίου.
         Οι προθέσεις του υπουργείου Παιδείας για μείωση με κάθε τρόπο του κόστους λειτουργίας των σχολείων έχει φανεί ήδη καθώς φέτος έγιναν οι λιγότεροι διορισμοί της τελευταίας δεκαετίας, καταργήθηκε ουσιαστικά η Πρόσθετη και η Ενισχυτική Διδασκαλία, αποψιλώθηκαν τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οδηγήθηκαν σε κλείσιμο πολλά Αθλητικά Σχολεία.
         Σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν περισσότερα από 300 ολιγοθέσια σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα καταργούνται δεκάδες Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Εκπαίδευσης κι ενοποιούνται σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο οι περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε κάθε περιφέρεια.
        Ήδη οι περιφερειακοί διευθυντές συγκαλούν συσκέψεις των διευθυντών εκπαίδευσης με θέμα το σχεδιασμό συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Είναι φανερό πως εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια τότε το σχολείο της γειτονιάς θα γίνει παρελθόν και χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εξαναγκαστούν σε μετακινήσεις.
Το σχέδιο των συγχωνεύσεων "κολλάει" και με τις εξαγγελίες για τη λυκειακή βαθμίδα όπου με βάση τα πρώτα σχέδια που είδαν το φως της δημοσιότητας απαιτούνται μεγάλες μονάδες για να "απλωθούν" οι κατευθύνσεις που θα εξυπηρετούν το νέο σύστημα πρόσβασης.     

ΘΑ ΤΡΩΝΕ ΤΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΑΛΙ
          Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Παιδείας, η χιλιομετρική απόσταση που θα αναγκάζονται να διανύουν κάθε ημέρα οι μαθητές από δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές "δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα τρία τέταρτα της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"! Μικρά παιδιά και έφηβοι θα ξημερώνονται και θα βραδιάζονται στους δρόμους στην εκπαίδευση τον καιρό του ΔΝΤ! Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η δημιουργία ενός νέου Σχολικού Χάρτη αποσκοπεί "στον περιορισμό της σπατάλης". Διότι σπατάλη θεωρεί η κυβέρνηση του Μνημονίου τη συντήρηση και λειτουργία μικρών και μικρομεσαίων σχολείων ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς να χρειάζεται να τρώνε το χιλιόμετρο με το κουτάλι!
  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
         Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στη σύσταση «ειδικής» ομάδας για την εκπαίδευση, η οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να υλοποιήσει όλες τις παραπάνω επιδιώξεις. Η ειδική αυτή ομάδα, η οποία θα κινηθεί έξω και πάνω από τους ίδιους τους θεσμοθετημένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Διευθύνσεις προσωπικού Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διευθύνσεις Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κλπ) προβλέπεται από το νέο «Μνημόνιο 3».  Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Δράσεις για την τέταρτη αξιολόγηση» και με τον εύηχο τίτλο «Αναβάθμιση  του εκπαιδευτικού συστήματος» προβλέπεται πως  « η κυβέρνηση συστήνει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου  2011, μια ανεξάρτητη ειδική ομάδα εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και της αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων»!!
         Μιλάμε ουσιαστικά και τυπικά για «εκτέλεση συμβολαίου θανάτου», με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια, του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα (όποιου είχε απομείνει)  της σχολικής εκπαίδευσης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, των διορισμών και των προσλήψεων.
        Η ακολουθούμενη πολιτική και η ενεργοποίηση της «ειδικής» ομάδας θα οδηγήσει στην προώθηση των καταργήσεων και συγχωνεύσεων  σχολείων, τη μείωση των θέσεων εργασίας με την παύση των διορισμών αλλά και τις μαζικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων με τη σύνδεση του μισθού των εκπαιδευτικών με τις επιδόσεις των μαθητών, την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, την κατάργηση κάθε θεσμού στήριξης της μαθησιακής προσπάθειας, καθώς και τη δραστική μείωση των κονδυλίων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
        Ιδιαίτερο εργαλείο στα χέρια της «ειδικής» ομάδας θα αποτελέσει το κείμενο «Αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσης» που ετοιμάζεται το υπουργείο Παιδείας να μετατρέψει σε νομοσχέδιο και να το φέρει στη Βουλή για ψήφιση. Πρόκειται ουσιαστικά για τη μεγαλύτερη επιχείρηση αναδιάρθρωσης του συστήματος διοίκησης της σχολικής εκπαίδευσης,  μια συνολική αναδιοργάνωση της ως τώρα πυραμίδας διοίκησης-εποπτείας και ελέγχου της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και προσαρμογής στη νέα «καλλικρατική» δομή της δημόσιας διοίκησης.
        Οι προωθούμενες αλλαγές στη λειτουργία της διοίκησης της εκπαίδευσης υπακούουν στην λειτουργία ενός επιτελικού Υπουργείου Παιδείας-manager, το οποίο προκαθορίζει και διαμορφώνει τις αρχές και το γενικό και ειδικό πλαίσιο άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκχωρεί σε υφιστάμενες βαθμίδες διοίκησης το διεκπεραιωτικό και ελεγκτικό ρόλο της υλοποίησής τους. Έτσι, π.χ. υπό τις συνθήκες δραστικών περικοπών και δημοσιονομικής ασφυξίας που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση και στην εκπαίδευση μπορεί να υπηρετηθεί με πιο άμεσο, αποτελεσματικό και ελέγξιμο τρόπο η πολιτική κατάργησης-συγχώνευσης και συρρίκνωσης του υπάρχοντος αριθμού σχολείων της χώρας (ο λεγόμενος «Καλλικράτης στην εκπαίδευση»), η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, η χρηματοδότηση των σχολείων με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, η δραστική μείωση των προσλήψεων νέων εκπαιδευτικών και η διαφορετική οικονομική, ασφαλιστική και εργασιακή αντιμετώπισή τους, καθώς, βέβαια, και η μετακύλιση τμήματος των λειτουργικών εξόδων των σχολείων κατευθείαν στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων παράλληλα με την αναζήτηση «χορηγών».
       Αυτά είναι τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας. Το εάν θα γίνουν πράξη εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση όσων θίγονται από αυτά. Κοντολογίς εξαρτάται από τη στάση των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων που στέλνουν τα παιδιά τους στη δημόσια σχολική εκπαίδευση, των εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών που φοιτούν σ΄ αυτήν καθώς και των δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών που εργάζονται σ΄αυτήν. Απαιτείται ενότητα θεωρίας (Όχι στο σχολείο της αγοράς και της ακριβοπληρωμένης αμάθειας), ενότητα θέλησης (αγώνας μαζικός πανεκπαιδευτικός) και ενότητα δράσης (όλοι μαζί μπορούμε). Εάν αυτό επιτευχθεί (και μπορεί να επιτευχθεί) τότε τα όνειρα του Υπουργείου Παιδείας θα γίνουν οι εφιάλτες του.

                                                                                                                  Κάτσικας Χρήστος 

20 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θέμα: Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γ. Γραμματέα,
            Το γεγονός ότι το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. δεν έχει, ως όφειλε, προκηρύξει ακόμη εξετάσεις επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, γεμίζει ανησυχία τους εκπαιδευτικούς για τις σκοπιμότητες της καθυστέρησης, καθώς και αγανάκτηση και οργή γιατί  ενενήντα σχεδόν χρόνια λειτουργίας του θεσμού, με μεγάλα οφέλη για την εκπαίδευση, φαίνεται να γίνονται θυσία στο βωμό των περικοπών των δαπανών.
Είναι αδιανόητο, ιδιαίτερα σήμερα, που η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, αντί να επενδύουμε στην εκπαίδευση, να την αποδυναμώνουμε, χωρίς κανένα διάλογο, απλά στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων.
            Είναι απαράδεκτο, η ποιότητα και η επιστημονική και παιδαγωγική αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών που, τόσα χρόνια, εξασφαλιζόταν με τη φοίτησή τους στη διετή εκπαίδευση των διδασκαλείων, να μην αφορούν την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. και να αντιμετωπίζονται ως μια ξεπερασμένη και ανάξια προβληματισμού διαδικασία.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει καταθέσει προτάσεις που αφορούν στη μετεκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμισή της, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον ακαδημαϊκό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της.
            Οποιαδήποτε απόφαση κατάργησης του θεσμού της Μετεκπαίδευσης θα αποτελεί εχθρική ενέργεια για τον κλάδο και την εκπαίδευση και θα συναντήσει την έντονη αντίδραση όλων των δυνάμεών του.
            Καταθέτοντας εκ των προτέρων για ακόμη μια φορά τη θέση μας πως ο θεσμός της μετεκπαίδευσης πρέπει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί, ζητούμε την άμεση  προκήρυξη των εξετάσεων για τη διετή  φοίτηση στα Διδασκαλεία και άμεση συνάντηση στην οποία θα συζητηθούν τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της μετεκπαίδευσης.

24ωρη Απεργία την Πέμπτη 10 Φλεβάρη

Η υλοποίηση των πολιτικών του μνημονίου συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των ασθενέστερων τάξεων, των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων.
Η εμμονή της Κυβέρνησης στη σκληρή συνταγή της λιτότητας που υπαγορεύει η Τρόϊκα, η συρρίκνωση των μισθών μέσω της "εσωτερικής υποτίμησης", η αύξηση των φορολογικών βαρών για τα συνήθη υποζύγια και η απουσία οποιουδήποτε σχεδίου ανάπτυξης διαμορφώνει συνθήκες παρατεταμένης ανεργίας για χιλιάδες νέους και εγκλωβίζει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μεταξύ ανεργίας και φθηνής εργασίας. Ταυτόχρονα η μείωση των μισθών στο Δημόσιο ( περικοπή 13ου και 14ου) αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα (κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων) που διαμορφώνει ένα μισθολογικό "ντάμπινγκ" που αγγίζει πλέον, αν δεν ξεπερνάει, σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια της φτώχειας, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του πληθωρισμού (σταθερά στο 5%) αλλά και διαφόρων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών (τιμολόγια ΔΕΚΟ, πρωτοφανείς αυξήσεις σε διόδια).
 Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που πρώτοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των πολιτικών του μνημονίου, κατασυκοφαντήθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο κυβερνητικών, αλλά και κυρίαρχων κύκλων ως "μαύρα πρόβατα" της ελληνικής οικονομίας, είναι σήμερα αντιμέτωποι με νέα επιδρομή σε βάρος των ασφαλιστικών, μισθολογικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων και με νέο κύκλο ιδιωτικοποίησης "κοινωνικών υπηρεσιών" και φορέων.
Ταυτόχρονα το φώς της δημοσιότητας βλέπουν διαρκώς σενάρια για νέο "κούρεμα" των συντάξιμων αποδοχών, στο πεδίο της επικουρικής ασφάλισης αυτή τη φορά, διαμόρφωσης ενός νέου μισθολογίου που θα περικόπτει οριζόντια τις αποδοχές τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι έκτακτοι  συνεχίζουν να ζουν στο καθεστώς της ομηρίας και των απολύσεων .
 Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, σε πλήρη συνεννόηση και ευθυγράμμιση με όλες τις Ομοσπονδίες του Δημόσιου Τομέα, αποφάσισε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων:

•·         Συμμετοχή των εργαζομένων στο Δημόσιο στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα στα Προπύλαια ενάντια στις επιλογές της Κυβέρνησης που διαλύουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, καταργούν τις Συλλογικές Συμβάσεις και τους κανονισμούς εργασίας των εργαζομένων στα ΜΜΜ και επιβαρύνουν τους πολίτες με νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

•·        4ωρη στάση εργασίας  (8.30 π.μ. - 12.30 μ.μ) την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 συμπαραστεκόμενη  στους συμβασιούχους και στο συλλαλητήριο που οργανώνουν την ίδια ημέρα έξω από τον Άρειο Πάγο.

•·        Συλλαλητήριο κατά της Ακρίβειας (αυξήσεις σε εισιτήρια, διόδια, είδη πρώτης ανάγκης) την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011.

•·        Πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενιαία αγωνιστική κινητοποίηση και με τα Συνδικάτα του Ιδιωτικού Τομέα. 

Το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών μονάδων

Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2011-2012 δρομολογεί μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 4, και 8 του Ν. 1566/1985, όπως ισχύει και του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ. 147 Α¨), καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Φ.3/897/97652/Γ1/13.10.2006, Φ.3/898/97657/Γ1 (ΦΕΚ 1507/13-10-2006), ΥΑ68419/Γ2/6.7.2006 (ΦΕΚ. 984 Β΄)) και προκειμένου να διαμορφωθούν και να υποβληθούν προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι κτιριακές υποδομές, οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων, είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις συνεργασίας των υπηρεσιακών παραγόντων με τους εκπαιδευτικούς, τους λοιπούς φορείς και τους ΟΤΑ.

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων και τη δημιουργία του Σχολικού Χάρτη της κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να τηρηθούν τα κατωτέρω:

• Τα κριτήρια συνένωσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κανονιστικές ρυθμίσεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών (έως 25 για την πρωτοβάθμια και έως 30 για τη δευτεροβάθμια).

Επιπλέον, εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Ιδιαίτερα για τις ορεινές και τις μικρές νησιωτικές περιοχές, στις οποίες οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών, θα εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή κάθε περίπτωση χωριστά και θα ενταχθεί κατ΄ εξαίρεση σε οργανωτική δομή μικρής σχολικής μονάδας, βάσει των ιδιαιτεροτήτων, τηρουμένων πάντοτε των παιδαγωγικών κριτηρίων, και μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες με την κατασκευή δημοτικών έργων.

• Σχολικές Μονάδες που συνενώνονται αποτελούν ενιαία σχολική μονάδα χωρίς παραρτήματα ή Λυκειακές τάξεις.

• Σε περίπτωση κατάργησης μιας ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, ιδρύεται νέα σχολική μονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών.

• Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων των ως άνω κριτηρίων και προϋποθέσεων του ως άνω ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (π.χ. όριο οργανικότητας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 12/θέσιο δημοτικό σχολείο).

Βασικές παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογισθούν είναι:
• Αντιστοιχία οργανικότητας και λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με το μαθητικό δυναμικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας.

• Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού την τελευταία 5/ετία, ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης και ο προσδοκώμενος αριθμός φοιτώντων μέχρι το 2013.

• Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη κάθε τύπου σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου κ.λ.π.) λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τη φοίτηση αδελφών σε αντίστοιχα σχολεία.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις ίδρυσης, προαγωγής ή υποβιβασμού Σχολικών Μονάδων.

Η διαμόρφωση των προτάσεων στο στάδιο αυτό αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημιουργία του Σχολικού Χάρτη της επικράτειας και τη διοικητική αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Ήδη στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 έχει θεσπισθεί η αναγκαιότητα καταγραφής όλων των λειτουργικών παραμέτρων, που αφορούν στον αριθμό τμημάτων, μαθητών, εκπαιδευτικών κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων κάθε σχολείου, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους για τον προσδιορισμό των κενών που θα προκύψουν.
Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του μηχανογραφικού συστήματος, στο οποίο έχουν περιληφθεί πεδία για την καταχώριση των αναλυτικών στοιχείων λειτουργίας των σχολείων, είτε πρόκειται για τις υποδομές τους, είτε για το εκπαιδευτικό ή μαθητικό δυναμικό, με δυναμική ανάπτυξης και άλλων πεδίων, για τη συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης για τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Μεταξύ των πεδίων που περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτό είναι και αυτά που αφορούν στις προτάσεις για τις αναγκαίες μεταβολές σχολικών μονάδων, σε συνάρτηση με το μαθητικό δυναμικό και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας.
Στο μηχανογραφικό σύστημα, έχουν σχεδιασθεί ξεχωριστά πεδία καταχώρισης για κάθε μορφή μεταβολής (ίδρυση, προαγωγή κ.λ.π.). Για κάθε πεδίο θα συμπληρώνεται, αντίστοιχο πεδίο, για την αιτιολόγηση της πρότασης με βάση τα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές και για κάθε τύπο σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, Επαγγελματικής Σχολής).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
Δημόσια Διαβούλευση για Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012

Οι σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ανάγκες επιτάσσουν την αναβάθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού σχολείου, που θα το καταστήσουν ικανό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτές με επιτυχία και δημιουργικότητα. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, και δομικής αναθεώρησης
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η προώθηση μεταβολών στις σχολικές μονάδες υπηρετεί τη βασική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής «πρώτα ο μαθητής»
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2011-2012 δρομολογεί μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης  εκπαίδευσης αλλά και τον περιορισμό της σπατάλης, την αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προκειμένου να διαμορφωθούν και να υποβληθούν προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι κτιριακές υποδομές, οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων, κατατίθεται το πλαίσιο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον κάθε πολίτη σχετικά με τα κριτήρια συνενώσεων-ιδρύσεων των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2011-2012.18 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση του Συλλόγου για τον ΟΕΔΒ


Μέσα στο σίφουνα καταργήσεων και συγχωνεύσεων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, η προοπτική της  κατάργησης του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία στους γονείς και στον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη επίθεση στη δημόσια δωρεάν παιδεία. Η πιθανότητα, μάλιστα, μετακύλησης του κόστους των σχολικών εγχειριδίων και του όποιου εκπαιδευτικού υλικού στους γονείς, σε μια περίοδο μάλιστα, συρρίκνωσης του εργατικού εισοδήματος και δραματικής αύξησης της ανεργίας αποτελεί πραγματική πρόκληση για τον κόσμο της εργασίας.

Η κατάργηση του ΟΕΔΒ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε ένα ΝΠΙΔ σημαίνει ότι ο σχεδιασμός για τα σχολικά βιβλία δίνεται σε ένα φορέα που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, άρα με κριτήριο το κέρδος. Μάλιστα, ο νέος φορέας θα έχει αρμοδιότητες και για την «ανάπτυξη και επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συνόλου των κεντρικών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ψηφιακών εφαρμογών μάθησης που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά, περιλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου». Πρακτικά, δημιουργείται ένα ΝΠΙΔ με διάφορες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων και αυτές για το σχολικό βιβλίο. Κατά συνέπεια το σχολικό βιβλίο μετατρέπεται από μέσο μάθησης σε αντικείμενο εμπορευματικής εκμετάλλευσης.

Ανεξάρτητα, πάντως, απ' τη «φόρμουλα» που θα βρεθεί για το μηχανισμό έκδοσης των βιβλίων το μόνο σίγουρο είναι ότι στο «νέο» σχολείο της «αγοράς», που προωθεί η κυβέρνηση, θα ενισχυθούν οι ηλεκτρονικές εκδόσεις και τα μέσα τεχνολογίας και το βιβλίο θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Το υπουργείο Παιδείας, άλλωστε, εδώ και ένα χρόνο διαφημίζει το «ψηφιακό σχολείο», με σκοπό, υποτίθεται, την «αναβάθμιση» της γνώσης και την «εύκολη» μετάδοσή της, αναπαράγοντας έστω και ετεροχρονισμένα, αντίστοιχα συνθήματα που προωθούσε ο εκπαιδευτικός νεοφιλελευθερισμός μια δεκαετία πρωτύτερα σε μια σειρά από χώρες. Το σίγουρο είναι, επίσης, το «πάρτι» κερδών που θα κάνουν οι εταιρείες νέων τεχνολογιών.

Το ουσιαστικότερο ζήτημα, όμως, είναι η υποβάθμιση της παιδαγωγικής διαδικασίας, αφού τα τεχνολογικά μέσα δε θα είναι συμπληρωματικά (όπως θα έπρεπε), αλλά κυρίαρχα. Όπως έχει άλλωστε αποδειχτεί από μια σειρά έρευνες σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα, έρευνες που φαίνεται να αγνοούν οι νεόκοποι μεταρρυθμιστές του Υπουργείου, η στροφή προς το ψηφιακό υλικό στην πράξη μεταφράζεται σε μια έμφαση σε τεχνικού τύπου δεξιότητες χαμηλού επιπέδου, εις βάρος της εμβάθυνσης σε ολοκληρωμένα γνωστικά αντικείμενα. Η πεποίθηση πως οι νέες τεχνολογίες αποτελούν την πανάκεια για κάθε σύνθετο εκπαιδευτικό ζήτημα, αποκαλύπτει στην πραγματικότητα, όχι μόνο τον τεχνοκρατισμό και την ένδεια του επίσημου παιδαγωγικού λόγου, αλλά και το πόσο επικίνδυνη για τη μόρφωση των παιδιών είναι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.   Πόσο μάλλον όταν στο κείμενο του Υπουργείου δεν γίνεται ούτε μια φορά αναφορά στην  υποχρέωση του κράτους να διανέμει δωρεάν και σε όλα τα παιδιά το διδακτικό υλικό, ψηφιακό και έντυπο. Κατά συνέπεια, πίσω από την προοπτική της κατάργησης του ΟΕΔΒ, αποκαλύπτεται η πραγματική σκοποθεσία του Υπουργείου για το νέο σχολείο που συμπυκνώνεται στο δίπτυχο εμπορευματοποίηση-δεξιότητες για την αγορά εργασίας, εις βάρος του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαιδευτικής παροχής και της ανάγκης για ολόπλευρη μόρφωση και κριτική σκέψη.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε
Ø      τη δημόσια και δωρεάν έκδοση και διανομή των σχολικών βιβλίων, και
Ø      τα εργασιακά - μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων του ΟΕΔΒ.
Ø      Ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες κοινωνικές, συναισθηματικές και μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.

Καταγγελία του συναδέλφου Απόστολου Χατζηπαρασκευαϊδη για την αποβολή του από το ΚΣΕ Σύρου

Σας ενημερώνω ότι ,ως εκπαιδευτικός, υπέβαλα ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (β΄επιπέδου) και επιλέχθηκα -κατόπιν κλήρωσης- να παρακολουθήσω το πρόγραμμα επιμόρφωσης που υλοποιεί το  Κ.Σ.Ε.  Σύρου, το οποίο στεγάζεται στο 1ο Λύκειο Σύρου.
Στις 13/12  επικοινώνησε μαζί μου  μέλος της γραμματείας του ΚΣΕ Σύρου , με πληροφόρησε ότι επιλέχθηκα  και με κάλεσε να προχωρήσω στην εγγραφή μου το απόγευμα της ίδιας μέρας, όπου ξεκίνησε και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.
 Κατά την εγγραφή μου στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, ως όφειλα ,κατέθεσα στο ΚΣΕ βεβαίωση υπογεγραμμένη από τη Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων , σχετικά με την άσκηση διδακτικού έργου κατά την περίοδο της επιμόρφωσης.
Παρακολούθησα ανελλιπώς το πρόγραμμα της επιμόρφωσης στις 13,15,19 Δεκεμβρίου, παρόλο που το ΚΣΕ δεν τήρησε  παρουσιολόγιο!
Σε αίτηση που υπέβαλα στο ΚΣΕ σχετικά με βεβαίωση εγγραφής μου και παρακολούθησης του προγράμματος, η συντονίστρια του ΚΣΕ και λυκειάρχης κ.Ε.Δράκου μου ανέφερε ότι το ΚΣΕ δε μπορεί να εκδώσει τέτοια βεβαίωση και δε μπορεί να πρωτοκολλήσει την αίτησή μου!
 Κατά την προσέλευσή μου στο πρόγραμμα την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, διαπιστώνω ότι υπάρχει στο χώρο της επιμόρφωσης τυπωμένο παρουσιολόγιο όπου όμως δια μαγείας δεν υφίσταται το όνομά μου! Ο επιμορφωτής  του ΚΣΕ μου ανακοινώνει ότι δε μπορώ πλέον να παρακολουθώ το πρόγραμμα, παρά μόνο ατύπως ως παρατηρητής!
Δεδομένων των παραπάνω εξελίξεων, διαμαρτύρομαι έντονα για την αυθαίρετη ,αναιτιολόγητη και νομικά ανυπόστατη αποβολή μου από το ΚΣΕ Σύρου, μιας και ενώ είχα κληρωθεί και εγγραφεί δεν θα έχω τη δυνατότητα επιμόρφωσης.
Όπως ίσως γνωρίζετε , το θέμα δεν είναι ατομικό αλλά αφορά δεκάδες συναδέλφους Υπευθύνους Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, οι οποίοι, ενώ αποδεδειγμένα ασκούν διδακτικό έργο (πληρώντας το σχετικό όρο εγγραφής στο πρόγραμμα), προγράφονται με συνοπτικές διαδικασίες από το εν λόγω πρόγραμμα, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των συνδικαλιστικών μας φορέων.
(Δείτε τις ανακοινώσεις:
 α) της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-ΠΕΕΚΠΕ http://oikokyklades.blogspot.com/2010/12/blog-post_17.html
β)της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) http://www.alfavita.gr/artro.php?id=17827).
Δεδομένου ότι η αναιτιολόγητη αποβολή μου από το πρόγραμμα επιμόρφωσης με προσβάλλει ως εκπαιδευτικό και πολίτη, επιφυλάσσομαι για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου κατά  των φορέων υλοποίησης του έργου και του ΚΣΕ Σύρου.

17 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση του Συλλόγου για μετεκπαίδευση-επιμόρφωσηΤο Υπουργείο Παιδείας υλοποιώντας την πολιτική των περικοπών και της συρρίκνωσης της δημόσιας εκπαίδευσης προχωρά σε κατάργηση της διετούς μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Π.Ε, θυσιάζοντας την στην πολιτική της λιτότητας που επιβάλλει η τρόικα. Το ΥΠΔΒΜΘ έπρεπε να έχει προκηρύξει το Νοέμβριο διαγωνισμό για την εισαγωγή εκπαιδευτικών της Π. Ε. στη διετή μετεκπαίδευση των διδασκαλείων της χώρας, πράγμα που δεν έχει συμβεί. Προφανώς, σχεδιάζουν για την επόμενη χρονιά να μην υπάρξουν πρωτοετείς μετεκπαιδευόμενοι. Σκοπεύουν να μετατρέψουν τη μετεκπαίδευση από διετή σε μονοετή, να την εντάξουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) και να την πραγματοποιούν σε χρόνο εκτός του ωραρίου των εκπαιδευτικών, καταργώντας τη διετή απόσπαση στα διδασκαλεία.

Θα αποτελέσει έτσι έναν τύπο επιμόρφωσης -με τα αποσπασματικά χαρακτηριστικά των επιμορφώσεων- για απόκτηση δεξιοτήτων, που θα εξυπηρετούν τους στόχους της δια βίου κατάρτισης του φτηνού, αγοραίου και ευέλικτου σχολείου της αγοράς, μακριά από τη συνολική μετεκπαίδευση που γίνεται σε όλο το εύρος των επιστημονικών θεμάτων για την επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών. Συγχρόνως, θέλουν να καταργήσουν τη διετή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή, κίνηση που θα έχει απαράδεκτες συνέπειες στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί υποχρεωτική επιμόρφωση 150.000 εκπαιδευτικών άμεσα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του «νέου σχολείου» με σκοπό την ιδεολογική προετοιμασία και συμμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του. Μια επιμόρφωση που θα έχει ως στόχο της, όχι την αναβάθμιση της επιστημονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών και την κριτική και αναστοχαστική τους σχέση με το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, αλλά την απόκτηση στενά προσδιορισμένων διδακτικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και των αξιολογικών διαδικασιών που σχεδιάζει το Υπουργείο. Μέσα από την πολιτική για την επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση αποτυπώνεται συνολικά η φιλοσοφία του Υπουργείου για το τι ορίζει ως «αποτελεσματικό» εκπαιδευτικό. Η έμφαση δίνεται αποκλειστικά στην πιστή εφαρμογή των κεντρικών επιλογών του Υπουργείου, και όχι στη συνολική επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού, διάσταση που προφανώς εμπεριέχει και όψεις κριτικού ελέγχου της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο εκπαιδευτικός πρέπει, σύμφωνα με το Υπουργείο, να λειτουργεί μόνο ως διδακτικός ιμάντας των κεντρικών επιλογών, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα να ελέγχει παιδαγωγικά το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, τη διδακτική μεθοδολογία που τα διέπει, τις άρρητες επιστημολογικές και ιδεολογικές υποθέσεις τους, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύνθετες κοινωνικές και μορφωτικές ανάγκες των μαθητών του. Παράλληλα, η πραγματοποίηση της επιμόρφωσης έξω από το διδακτικό και εργασιακό ωράριο αποτελεί μια κατάφωρη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού κόσμου.

Διεκδικούμε :

· Διετή μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Π.Ε. ενταγμένη στα Π.Τ.Δ.Ε. με επανακαθορισμό του προγράμματος σπουδών με βάση τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, αναβαθμισμένο περιεχόμενο και αυτοτέλεια των τμημάτων που παρέχουν τη μετεκπαίδευση. Απόσπαση των εκπαιδευτικών στα διδασκαλία και απαλλαγή των μετεκπαιδευόμενων από τα διδακτικά τους καθήκοντα (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

· Η μετεκπαίδευση πρέπει να διατηρήσει και να επεκτείνει το ρόλο της ως μαζικού χαρακτήρα θεσμός. Να αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς (δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές και ειδικότητες), με στόχο την ουσιαστική μετεκπαίδευση όλων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Π.Ε.

· Όχι στην επιμόρφωση – συμμόρφωση – αξιολόγηση. Καμιά επιμορφωτική διαδικασία στα χέρια ιδιωτών είτε με όρους επεαεκ – εσπα είτε με άλλης μορφής επιχειρηματικά συμφέροντα, ανάλογα με τις “ανάγκες” της αγοράς.

· Επιμόρφωση με αφετηρία τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της εκπαίδευσης συνολικότερα. Τα πανεπιστήμια μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι η οργάνωση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα προτείνονται, θα επιλέγονται και θα ελέγχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

· Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης πρέπει να ξεφύγει από την κυριαρχία της διδακτικής και να απλωθεί στην ευρύτερη επικράτεια των παιδαγωγικών, εργασιακών, κοινωνικών, μορφωτικών, αισθητικών και ψυχικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών, ώστε να ανατροφοδοτείται ο εκπαιδευτικός και η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. Οι επιμορφωτικές διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Η επιμόρφωση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα οδηγεί σε κατάταξή τους με βάση τις επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών μονάδων της Σύρου πραματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/1

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών μονάδων της Σύρου πραγματοποίησε την Παρασκευή  14/1 στις 1μμ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ν.Αιγαίου ο Σύλλογος Δασκάλων  Νηπιαγωγών Σύρου- Τήνου -Μυκόνου και η Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων.
Στη συνάντηση που ακολούθησε τη διαμαρτυρία,  μεταξύ των εκπαιδευτικών, εκπροσώπων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της Σύρου, μαθητών των σχολείων της Σύρου και του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης κ.Γ.Καλύβα εκφράστηκε η κοινή αντίθεση όλων στην επιχειρούμενη για λογιστικούς λόγους συγχώνευση σχολείων και υπογραμμίστηκε η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου.
Ο κ.Καλύβας απλά κατέγραψε τα αιτήματα των εκπροσώπων φορέων χωρίς να εκφέρει άποψη και να δεσμευτεί για το ενδεχόμενο κατάργησης σχολικών μονάδων στη Σύρο.
Στη συνάντηση μετείχαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι Σύρου Μ.Καζαντζάκη,Α.Τζίνης και Γ.Δεναξάς και ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Χρυσαφίδης
                                                                                Πηγή : Απόστολος Χατζηπαρασκευαϊδης


16 Ιανουαρίου 2011

Το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου για τις συγχωνεύσεις. Οι μάσκες έπεσαν

Η δημιουργία Σχολικών Κέντρων και Πολυδύναμων Σχολικών Μονάδων, που δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχεδιάζεται αυστηρώς με Παιδαγωγικά κριτήρια, υπηρετώντας τον μαθητή και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Βασικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο εξορθολογισμός στη διασπορά των σχολικών μονάδων και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, ώστε να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας.

·         Παιδαγωγικοί Λόγοι & Εκπαιδευτικά Οφέλη
Αναλυτικότερα, οι βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι του νέου οργανωτικού σχεδιασμού είναι να υπάρχει ένας δάσκαλος ανά τάξη, στα Δημοτικά σχολεία, καθώς και ικανός αριθμός μαθητών ανά τάξη.  Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η οργάνωση των Πολυδύναμων Σχολικών Κέντρων σε Ολοήμερα Σχολεία, υποστηρίζεται η λειτουργία τμημάτων ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας και υλοποιούνται επαρκέστερα και αρτιότερα καινοτόμες δράσεις και πρωτοποριακά προγράμματα διδασκαλίας.

·         Κριτήρια Επιλογής Σχολικών Μονάδων
Στη διαδικασία συνενώσεων προσμετρούνται τα δημογραφικά στοιχεία κάθε περιοχής (ρυθμός μείωσης των μαθητών), η χιλιομετρική απόσταση που καλείται να διανύσει κάθε μαθητής (όχι παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή μετακίνηση μισής ώρας σε συνάρτηση με το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής), καθώς και οι κτηριακές υποδομές (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.α.) στο σχολείο μετακίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες πολυδύναμες σχολικές δομές, οι οποίες επιλέγονται βάσει των αρτιότερων κτηριακών εγκαταστάσεων- υποδομών, θα λειτουργήσουν ως Ενιαία Σχολική Μονάδα και όχι ως παράρτημα.

·         Κριτήρια Εξαίρεσης Σχολικών Μονάδων
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του γεωγραφικού ανάγλυφου, αλλά και του πλήθους των δυσπρόσιτων, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας, ο σχεδιασμός θέτει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των σχολικών μονάδων που συνενώνονται και αυτών που εξαιρούνται. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από το πρόγραμμα συνενώσεων τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης των απομονωμένων και απομακρυσμένων ορεινών και νησιώτικωνπεριοχών της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και οι συγκοινωνιακές συνθήκες δεν διασφαλίζουν τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών.

Η κατάσταση των νηπιαγωγείων στη Μύκονο

Η κατάσταση των νηπιαγωγείων της Μυκόνου – όντας και εκείνη μια μικρογραφία ολόκληρης της κοινωνίας - παρουσιάζει αντίστοιχα προβλήματα. Η Μύκονος αυτή τη στιγμή διαθέτει 4 νηπιαγωγεία εκ των οποίων 2 είναι στη χώρα, 1 στο Μαράθι και 1 στην Ανω Μερά. Έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η αύξηση των μαθητών που φοιτούν σε ιδρύματα πρώτης σχολικής ηλικίας είναι ραγδαία και λόγω της μονοετούς υποχρεωτικής φοίτησης, αλλά και της συνεχούς μετακίνησης πληθυσμών προς το νησί(αλλοδαποί, στρατιωτικοί, αεροπόροι). Μάλιστα η ανάγκη για τμήμα ένταξης λόγω της αύξησης των αλλοδαπών μαθητών είναι πλέον πέραν από κάθε άλλη φορά έκδηλη.

Ακριβώς γι αυτούς τους λόγους είχαμε κάνει γνωστό τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Σχολική Σύμβουλο,  όσο και στο Δήμο Μυκόνου την αναγκαιότητα ίδρυσης νέου σχολείου (ενός τουλάχιστον). Στόχος μας ήταν τόσο να αποσυμπιεστούν τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία όσο και να καλυφτούν όλες ο αιτήσεις φοίτησης των νηπίων πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας και να μην αναγκαζόμαστε να κάνουμε κληρώσεις μαθητών, πράγμα το οποίο και για λόγους παιδαγωγικούς και για λόγους κοινωνικούς θέλουμε οπωσδήποτε να το αποφύγουμε.

Μετά λοιπόν από τρία χρόνια καταφέραμε πέρυσι να κερδίσουμε τη δέσμευση των αρμόδιων Αρχών για την ίδρυση νέου σχολείου. Έγιναν λοιπόν όλες εκείνες οι διαδικασίες, ενημέρωση γονέων, συνάντηση προϊσταμένων νηπιαγωγείων για χωρισμό περιοχών, κατανομή τμημάτων και πρόσληψη εκπαιδευτικού δυναμικού, επίβλεψη των εργασιών στο νέο σχολείο ώστε να είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε πλέον σε άλλες συνθήκες στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και με την γενικότερη κατεύθυνση φέτος της μείωσης διορισμών, της συμπτύξεως τμημάτων και της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης έπαψε η λειτουργία ενός μικρού ολοήμερου τμήματος στην Άνω Μερά (παράρτημα Μαραθιού- χωριστικότητας το μέγιστο 12-13 παιδιά) και έγινε η κατανομή των τμημάτων με αυξημένο πλέον αριθμό μαθητών σε σχέση με άλλα χρόνια. Μάλιστα επειδή ορισμένους γονείς δεν  τους εξυπηρετούσε η παραμονή των παιδιών τους στο 2ο Νηπ/γειο της χώρας αυτό το διάστημα της μεταβατικής περιόδου, δεχτήκαμε τα παιδιά αυτά καταχρηστικά στα τμήματά μας μέχρι να ανοίξει το καινούριο νηπιαγωγείο. Αντίστοιχα τα νηπιαγωγεία της χώρας λόγω έλλειψης αιθουσών μέχρι να μετεγκατασταθεί το ένα εκ των δυο νηπιαγωγείων δεν δέχτηκε καθόλου προνήπια.

Δυστυχώς όμως παρά της δεσμεύσεις των αρμοδίων το καινούριο σχολείο δεν έχει λειτουργήσει ακόμα - τέσσερις μήνες μετά τον αρχικό σχεδιασμό, παρότι πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσής του για να μας υποδεχτεί στα μέσα Φεβρουαρίου. 

Σε αυτή την πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί και η επιμονή της Διεύθυνσης να φύγει η μια εκπαιδευτικός που ανήκει στο 1Ο Νηπ/γειο της χώρας, κρίνοντας την ως υπεράριθμη και να μεταφερθεί σε νηπιαγωγείο της Πάρου. Η υπεραριθμία της όμως είναι πλασματική.

Η κατάσταση των νηπιαγωγείων της χώρας είναι η εξής: λειτουργούν δυο σχολεία το 2ο Νηπ/γειο με ένα μικτό τμήμα και το 1ο με 2 μικτά τμήματα.

2ο Νηπ/γειο

v                  Κλασικό τμήμα 10 παιδια
v                  Ολοήμερο τμήμα 16 παιδιά
v                  Προνήπια που παρέμειναν εκτός 8 (2 για το κλασικό και 6 για το ολοήμερο)
Þ                 Πραγματική αναγκαιότητα ενός κλασικού τμήματος με 12 παιδιά και ολοημέρου με 22.1ο Νηπ/γειο

v                  α) Κλασικό τμήμα 16 παιδιά
v                  β) Κλασικό τμήμα 15 παιδιά
v                  ολοήμερο τμήμα 14 παιδιά
v                  Προνήπια που παρέμειναν  εκτός 16 (8 για το κλασικό και 8 για το ολοήμερο πρόγραμμα)
Þ                 Πραγματική αναγκαιότητα δυο κλασικών τμημάτων με 20 και 19 παιδιά αντίστοιχα και ενός ολοημέρου με 22.

Είναι αντιληπτό ότι με την τωρινή κατάσταση τα νηπιαγωγεία της χώρας έχουν όντως πλεονάζον εκπαιδευτικό δυναμικό σε αναλογία με τα τμήματα που λειτουργούν και το μαθητικό δυναμικό.

Θεωρούμε όμως απαράδεκτο για την ολιγωρία του δήμου και την ίδια τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος να είναι πάντα το εξιλαστήριο θύμα ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται μέσα σε τάξεις γνωρίζουν πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες να παράγει κανείς έργο με 25 και 26 παιδιά στο τμήμα, όπου οι μισοί μαθητές είναι αλλόγλωσσοι και από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με μια ρεαλιστική και αναγκαία αναλογία του ενός εκπαιδευτικού για 15 μαθητές, με τμήματα ένταξης και πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης είναι πολύ ψυχοφθόρο για έναν εκπαιδευτικό που του μειώνεται ο μισθός του, που κάθε χρόνο είναι αμφίβολο αν θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει, που αναγκάζεται να διανύει όλη την Ελλάδα για να μαζέψει μόρια να του δημιουργούμε και άλλα πρόσθετα προβλήματα

Φέτος με την δέσμευση της έγκαιρης ίδρυσης του νέου σχολείου είχαμε κάνει διαφορετικό σχεδιασμό. Τώρα πια όμως αφενός τα νηπιαγωγεία της Άνω Μεράς και του Μαραθιού έχουν 23-25 παιδιά λόγω του ότι δέχτηκαν παιδιά που θα πήγαιναν στο νέο σχολείο και αφετέρου οι συνάδελφοι της χώρας εδώ και πολύ καιρό λειτουργούν με δυσκολία καθώς τα παιδιά αλλάζουν εκπαιδευτικούς εκ περιτροπής και αίθουσα και οι εκπαιδευτικοί από την άλλη στην ομηρία της επερχόμενης αλλαγής δεν μπορούν να δουλέψουν με τον καλύτερο τρόπο.

Σε αυτή την πραγματικότητα λύση δεν είναι να φύγει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός, καθώς είναι αναγκαία με βάση τις πραγματικές ανάγκες του μαθητικού δυναμικού βάσει τα στοιχεία που επισυνάπτονται, οι οποίες ανάγκες δεν καλύφτηκαν μέχρι τώρα λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης που επικρατεί. Επιπλέον, θεωρούμε απάνθρωπο μεσούσης της σχολικής χρονιάς να μεταφέρουμε εκπαιδευτικούς από το ένα νησί στο άλλο για παραλείψεις και εσφαλμένους χειρισμούς που ο ίδιος δεν είναι υπαίτιος.

Θα παλέψουμε με ότι έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση, με όλες μας τις δυνάμεις ενημερώνοντας του γονείς, τις αρμόδιες αρχές και την τοπική κοινωνία.