Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  ΤΑΣΟΣ ΜΟΥΚΑΤΕΜΙΔΗΣ 
Αντιπρόεδρος Σύρου : ΘΑΝΑΣΗΣ  ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος Τήνου : ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΡΤΑΣ
Αντιπρόεδρος Μυκόνου: ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΞΕΝΙΔΗΣ
Γραμματέας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΑΚΗ
Ταμίας: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ
Μέλος: ΟΛΓΑ ΓΙΟΝΤΖΗ

Σήμερα τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Αύριο όλα τα σχολεία

    Ήδη από τις 22 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και η επιμόρφωση των Πρότυπων (Π.Σ.)   και Π...