Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2025


Πρόεδρος :                              

Μουκατεμίδης-Ιωαννίδης Αναστάσιος

Α΄ Αντιπρόεδρος (Σύρου) :                   

Μισίδης Απόστολος

Β΄ Αντιπρόεδρος (Τήνου) :

Μπόρτας Στυλιανός

Γ΄ Αντιπρόεδρος (Μυκόνου) : 

Ξενίδης Πολύκαρπος

Γραμματέας :                          

Ξενάκη  Αικατερίνη

Ταμίας :                                   

Κουβαλάκης Αθανάσιος

Μέλος :                                    

Νέλλα Ευδοκία