03 Οκτωβρίου 2016

Αυτή είναι η “κανονικότητα” του Υπουργείου Παιδείας : το φτηνό ευέλικτο σχολείο της αγοράς.
Μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πρόσληψης των αναπληρωτών αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο μοναδικός στόχος του σχολείου Φίλη ήταν η υλοποίηση στην πράξη του φτηνού σχολείου της αγοράς με βάση τις οδηγίες ΟΟΣΑ-Ε.Ε-ΔΝΤ. Περίπου 5.500 λιγότεροι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με πέρσι, ενώ τα κενά με μαγικό τρόπο μετατρέπονται σε εκπαιδευτικά πλεονάσματα . Οι υποσχέσεις περί 20.000 διορισμών πέρσι τέτοια περίοδο εξανεμίζονται και αναδεικνύεται ότι η μοναδική στόχευση του υπουργείου ήταν η εξοικονόμηση, ανεξάρτητα από το παιδαγωγικό και μορφωτικό κόστος αυτής της πολιτικής.