23 Οκτωβρίου 2013

Χρηματοδότηση σχολείων . Ανακοίνωση του συλλόγου

Δυο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι σχολικές μονάδες και στα τρία νησιά ευθύνης μας βιώνουν μια πρωτοφανή οικονομική ασφυξία που τα καθιστά ανίκανα να καλύψουν τις στοιχειώδεις λειτουργικές τους ανάγκες (χαρτί, μελάνι , προμήθεια καθαριστικών ). Δεν έχει εκταμιευθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ από τις σχολικές επιτροπές στα σχολεία, με αποτέλεσμα οι καθημερινές ανάγκες των σχολείων να καλύπτονται με πίστωση από τους διάφορους προμηθευτές. Είναι προφανές πως η συνέχιση αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει πολύ σύντομα στη μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των σχολείων στους γονείς, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που ήδη υπάρχουν. Το γεγονός μάλιστα ότι εισερχόμαστε στο χειμώνα και πρέπει να γίνουν παραγγελίες για το πετρέλαιο των σχολείων σημαίνει ότι το πρόβλημα θα οξυνθεί με τη σοβαρή πιθανότητα τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε παγωμένες αίθουσες.

Αποκαλύπτεται συνεπώς περίτρανα ότι η υποχρηματοδότηση των σχολείων διαλύει στην πράξη τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και προσθέτει επιπλέον βάρη στην εργαζόμενη οικογένεια. Θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει δικαίωμα να σιωπά, καλύπτοντας στην πράξη την μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης και την υπονόμευση κάθε δημόσιου, συλλογικού αγαθού. H κατάσταση αυτή είναι γνωστή ήδη από το καλοκαίρι και κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί ότι δε γνώριζε. Τα σχολεία δε μπορούν να είναι οικονομικά στον αέρα και να λειτουργούν με βερεσέ. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε αγωνιστική συσπείρωση και ζητούμε την άμεση σύγκληση των δημοτικών επιτροπών παιδείας και στα τρία νησιά του συλλόγου μας για να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης. Απαιτούμε άμεση χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων με βάση τις ανάγκες τους