03 Δεκεμβρίου 2014

Σχετικά με τις αξιολογικές διαδικασίεςΜετά από σχετικά ερωτήματα συναδέλφων σε σχέση με την διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, διευκρινίζουμε και πάλι τα εξής :
 Η ΜΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ του συλλόγου διδασκόντων από το δ/ντή - ντρια σχολείου ή προϊσταμένη νηπιαγωγείου και η προσπάθεια να αναρτήσει μόνος/μόνη τον προγραμματισμό ή σχέδιο δράσης στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ είναι παράνομη.

· Η σύγκληση με συγκαλυμμένο το θέμα (πχ γενικός προγραμματισμός, ιστοσελίδα, βιβλιοθήκη ή κανονισμός λειτουργίας που προτείνονται από την εγκύκλιο της ΑΕΕ για σχέδια δράσης ή όποιο άλλο σχέδιο δράσης) και χωρίς την αναφορά στην εγκύκλιο για την ΑΕΕ και τη σχέση του με την αυτοαξιολόγηση, προκειμένου να μεθοδευτεί συγκεκριμένη απόφαση είναι άκυρη και δεν μπορεί να αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο, αν δε συνοδευτεί από σαφή τοποθέτηση του συλλόγου διδασκόντων σχετικά με τη συμμετοχή του σχολείου στην αυτοαξιολόγηση.

 Η ανάρτηση οποιουδήποτε στοιχείου στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ισοδυναμεί με συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην αυτοαξιολογηση και με τη συμβολή στη δημιουργία βάσης για σύγκριση και κατηγοριοποίηση των σχολείων και αυτό ΔΕΝ μπορεί να γίνει χωρίς την απόφαση της πλειοψηφίας του συλλόγου διδασκόντων.
 Η μειοψηφία σε κάποιο σχολείο ΔΕΝ μπορεί να διεξάγει σχέδιο δράσης που θα εκπροσωπήσει το σχολείο στην αυτοαξιολόγηση.
· Η περσινή απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ΔΕ ΔΕΣΜΕΥΕΙ το σύλλογο φέτος.

· Αναφορές ορισμένων δ/ντών στη “δυνατότητά τους να κάνουν υποχρεωτική ανάθεση” με βάση την περσινή απόφαση του Αρβανιτόπουλου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ υπηρεσιακή βάση και είναι παντελώς απαράδεκτη. Ισοδυναμεί με την “δυνατότητα” δ/ντή να αναθέσει υποχρεωτικά συγκεκριμένο καθήκον σε μέρα απεργίας!!! Ισοδυναμεί δηλαδή με την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία !!!

Διευκρινίζουμε επίσης ότι μετά από επικοινωνία με το ΙΕΠ, ακόμα και αν έχει γίνει ήδη ανάρτηση από το δ/ντή στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ, αν υπάρξει διαφορετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μπορεί να ακυρωθεί η ανάρτηση, παρ΄ ότι έχει αποθηκευτεί, με την αναγραφή : “Η καταχώρηση του σχολείου είναι άκυρη μετά την .......... πράξη του συλλόγου διδασκόντων”

Το ΔΣ του συλλόγου καλεί :

1. Όλους/όλες τους/τις συναδέλφους να δηλώσουν απεργία–αποχή από την (αυτο)αξιολόγηση.

2. Τους /τις δντές – δ/ντριες και προϊστάμενους – νες νηπιαγωγείων ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΎΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΉ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ.

3. Καλεί όσους /όσες ακολουθούν τη συλλογική στάση να καταγράψουν στα βιβλία του σχολείου την απόφασή τους.


Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση μαχητικά και συλλογικά.

Συλλογικά δηλώνουμε τη συμμετοχή μας στην απεργία – αποχή.

Συλλογικά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε άσκηση πίεσης απ΄ ότι κι αν προέρχεται.