31 Αυγούστου 2016

Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν συναινούν στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου


Συνάδελφοι/ισσες,
Μετά τις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις των τελευταίων μηνών της προηγούμενης χρονιάς, τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (και τη συμπλήρωσή του με τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου», πρόσφατα), τις τροπολογίες για την Ειδική Αγωγή και το Νηπιαγωγείο κ.ά. και τις τελευταίες μέρες με τις νέες εγκυκλίους του υπουργού Παιδείας, επιχειρείται η αντιεκπαιδευτική επίθεση να γίνει πράξη, κάτω από ένα πέπλο επικοινωνιακών αναγγελιών και ταυτόχρονα εκβιασμών και υφαρπαγής της συναίνεσης των εκπαιδευτικών και των Συλλόγων Διδασκόντων σ’ αυτή την πολιτική.


Μόνος στόχος του υπουργείου είναι το φτηνό και ευέλικτο σχολείο, με εκπαιδευτικούς που θα μετακινούνται από τον πρωινό κύκλο στο ολοήμερο, από το ένα σχολείο στο άλλο και με πολλαπλές αναθέσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών χωρίς τους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να νομιμοποιήσουμε αυτή η πολιτική. Ήδη με τη απόφαση του Συνεδρίου της ΔΟΕ τον Ιούνιο αλλά και με νεότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, καλούμαστε όλοι να μπλοκάρουμε τις διαδικασίες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με τις οποίες το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει την αντιστροφή της πραγματικότητας και την ανακάλυψη "περισσευμάτων" σε εκπαιδευτικούς.
Να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι για μας απαράβατος όρος για τη λειτουργία κάθε δημοτικού σχολείου είναι να υπάρχουν:
  • 1 εκπαιδευτικός ΠΕ70-δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
  • Επιπλέον εκπ/κοί ΠΕ70-δάσκαλοι/ες για το ολοήμερο, ανάλογα με τα τμήματα που δημιουργούνται με όλους τους μαθητές/ριες που έκαναν αίτηση
  • Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τη διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό του στο πρωινό και το ολοήμερο πρόγραμμα
  • Ενισχυτική διδασκαλία για κάθε μαθητή που τη χρειάζεται, η οποία και θα παρέχεται από τους/τις εκπ/κούς ΠΕ70 στις υπολειπόμενες ώρες μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
  • Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής για όλα τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη
  • Λειτουργία της πρωινής ζώνης, όπου αυτή είναι αναγκαία
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε στους Συλλόγους Διδασκόντων κατά τη συνεδρίαση της 1ης Σεπτέμβρη (και με δεδομένο ότι λόγω μη ολοκλήρωσης των υπηρεσιακών μεταβολών είναι αδύνατη η πλήρης καταγραφή του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ωραρίου του, πόσο μάλλον σε μια περιοχή με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό) να καταγράψουμε και να υποβάλλουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε σχολείου και ενδεικτικά επισυνάπτουμε σχέδιο πρακτικού.
Καλούμε δε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται από τη ΔΟΕ και τους τοπικούς Συλλόγους Π.Ε. για το μπλοκάρισμα των διαδικασιών “κουκουλώματος” των κενών και την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του υπουργείου. 

Σχέδιο Πρακτικού 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα 1 Σεπτέμβρη 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα…….., συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του …………………. αποτελούμενος από τους ……………………………………………… με μοναδικό θέμα την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αρχικά διαπίστωσε ότι ακριβής καταγραφή των αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να γίνει αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε οι εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών ούτε οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι εκπαιδευτικοί, σε ποια τμήματα και με ποιο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο θα εργαστούν. Μετά δε από διαλογική συζήτηση για όλες τις παραμέτρους που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και με τα μέχρι αυτή τη στιγμή δεδομένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε:

1. Το σχολείο βάσει των εγγραφών του σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει με:
………………… τμήματα στο πρωινό πρόγραμμα και συγκεκριμένα με ……. της Α τάξης, ……. της Β τάξης, ……. της Γ τάξης, ……. της Δ τάξης, ……. της Ε τάξης και ……. της Στ τάξης.

……………… τμήματα στο ολοήμερο πρόγραμμά του

Για το εκπαιδευτικό έργο αυτό είναι απαραίτητοι:
α) ………………….. εκπαιδευτικοί ΠΕ70-δάσκαλοι/ες, ένας/μία ανά τμήμα του πρωινού προγράμματος και ένας/μία ανά δύο τμήματα του ολοήμερου προγράμματος ώστε να διατηρείται και να ενισχύεται η παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή τόσο στο πρωινό όσο και στο ολοήμερο πρόγραμμα.
β) για το διδακτικό αντικείμενο των Αγγλικών το σχολείο χρειάζεται συνολικά ……………………. ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
γ) για το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής το σχολείο χρειάζεται συνολικά ……………………. ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
δ) για το διδακτικό αντικείμενο της Μουσικής το σχολείο χρειάζεται συνολικά ……………………. ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
ε) για το διδακτικό αντικείμενο των Γαλλικών και Γερμανικών το σχολείο χρειάζεται συνολικά …………… ώρες Γαλλικά και ……….. Γερμανικά βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
στ) για το διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών το σχολείο χρειάζεται ……………… ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
ζ) για το διδακτικό αντικείμενο ΤΠΕ το σχολείο χρειάζεται ……………… ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων..
η) για το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής το σχολείο χρειάζεται ………………ώρες. Ζητάμε/προτείνουμε στο ΠΥΣΠΕ τη διάθεση ωρών εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής και για τα τμήματα της Ε και Στ Δημοτικού που θα πραγματοποιούνται ως συνδιδασκαλία με τον/την εκπ/κο ΠΕ70 καθώς κρίνουμε απαραίτητο να πραγματοποιείται το μάθημα και σε αυτές τις τάξεις.

Σημειώνουμε ακόμη ότι ο/η Διευθυντής/ρια του Σχολείου έχει μειωμένο ωράριο ……… ώρες καθώς και ότι δεν μπορούμε να καταγράψουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή άλλες περιπτώσεις μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικών, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι άλλες σχετικές διαδικασίες.

2. Την πραγματοποίηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας, εκτιμώντας την παιδαγωγική της αξία για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας από τους πιο αδύναμους μαθητές του σχολείου μας. Οι συγκεκριμένες ώρες δεν μπορούν να υπολογιστούν ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή αλλά με βάση την παιδαγωγική και διδακτική μας εμπειρία εκτιμούμε πως δε μπορεί να είναι λιγότερο από 2-3 ώρες εβδομαδιαίως για κάθε τμήμα και συνολικά για το σχολείο …..-…... ώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (και αν κριθεί αναγκαίο από το Σύλλογο Διδασκόντων από ΠΕ06 κ.ά. ειδικότητες εκπαιδευτικών).
3. Τη λειτουργία του/των Τμήματος/ων Ένταξης για την οποία απαιτείται ….. εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής (ΠΕ71 ή ΠΕ70.50) καθώς και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (ΠΕ71 ή ΠΕ70.50) για την Παράλληλη Στήριξη, βάσει των αξιολογήσεων μαθητών/τριων του σχολείου μας από ΚΕΔΔΥ.