31 Αυγούστου 2017

Το Π.Δ 79 και η έναρξη της σχολικής χρονιάς


Συνάδελφοι/ισσες,
Με την έναρξη της νέας χρονιάς, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται σε όλους και όλες τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές μας και τους γονείς καλή σχολική χρονιά, πλούσια σε αγώνες για το σχολείο των αναγκών και των δικαιωμάτων της εργαζόμενης πλειοψηφίας. 


Σε σχέση με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ειδικότερα για το νέο Π.Δ. 79/2017- «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» και την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για το χρονοδιάγραμμα έναρξης της σχολικής χρονιάς έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :
Ως προς το Π.Δ. 79/2017 σημειώνουμε ότι έρχεται να αντικαταστήσει τα Π.Δ. 200/1998 και 201 για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο αντίστοιχα, δημοσιεύτηκε δε αρχές Αυγούστου, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά ενημέρωση και συζήτησή του με τους εκπαιδευτικούς φορείς. Παρά όμως την κριτική που επί μία σχεδόν 20ετία δέχονταν τα καταργούμενα Π.Δ. και το αίτημα για αλλαγή τους στην κατεύθυνση της δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το νέο Π.Δ στο σύνολό του έρχεται να εξυπηρετήσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις και τις επιταγές Ε.Ε.-ΟΟΣΑ, να περιορίσει την όποια δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου και να περικόψει εργασιακά δικαιώματα των εκπ/κών και μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  • ενσωματώνονται στο νέο Π.Δ όλες οι αντιδραστικές ρυθμίσεις των υπουργικών αποφάσεων Φίλη για τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου» Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, τις οποίες το εκπαιδευτικό κίνημα αντιπάλεψε έναν ολόκληρο χρόνο και συνεχίζει να ζητά της κατάργησή τους.
  • αφαιρούνται σημαντικές αρμοδιότητες από το Σύλλογο Διδασκόντων, όπως η σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος και αποδίδονται στο διευθυντή της σχολικής μονάδας
  • θεσμοθετείται η υποχρεωτική μετακίνηση μαθητών, με σκοπό την εξοικονόμηση τμημάτων και εκπαιδευτικών , αφού οι τριμελείς επιτροπές σε κάθε Δ/νση Π.Ε. θα αποφασίζουν σε ποιο σχολείο θα φοιτήσουν οι πέραν των 25 μαθητές/τριες που εγγράφηκαν. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ένας δραστικός περιορισμός τμημάτων και αντίστοιχοι υποβιβασμοί σχολικών μονάδων που θα οδηγήσουν σε ένα νέο γύρο πλεονασμάτων και υπεραριθμιών του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σε εφαρμογή πια και του συγκεκριμένου Π.Δ. έρχεται και η υπουργική εγκύκλιος προς τα ΠΥΣΠΕ και τους Συλλόγους Διδασκόντων για την εφαρμογή ενός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος για «την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς». Είναι προφανές ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι να γίνουν οι χιλιάδες αναγκαίοι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών, στη θέση των 25.000 συνταξιοδοτηθέντων της τελευταίας 6ετίας.
Καλούνται ειδικότερα οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν στη 1 του Σεπτέμβρη και (ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών/τριών, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές και δεν έχει τοποθετηθεί το σύνολο του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού) να προχωρήσουν στην κατανομή και ανάθεση ωρών. Η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου και αυτής της πολιτικής συνολικά έχει ξεκάθαρους στόχους: τη λειτουργία του σχολείου με τους λιγότερους κατά το δυνατό εκπαιδευτικούς και στη βάση μιας λογιστικής (και ταυτόχρονα αντιπαιδαγωγικής) αποτύπωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία να μην προχωρήσουν στην κατανομή και ανάθεση ωρών και να συνεδριάσουν, με σκοπό να αποτυπώσουν όλα τα κενά των σχολείων τους, σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, καθώς και δασκάλους, δασκάλους ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη), εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής), ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο και να διεκδικήσουν από το υπουργείο και τις Διευθύνσεις Π.Ε. την πλήρη κάλυψη τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να διαμορφώσουν με δημοκρατικές διαδικασίες το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι για μας απαράβατος όρος για τη λειτουργία κάθε δημοτικού σχολείου είναι να υπάρχουν:
  • 1 εκπαιδευτικός ΠΕ70-δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
  • Επιπλέον εκπ/κοί ΠΕ70-δάσκαλοι/ες για το ολοήμερο, ανάλογα με τα τμήματα που δημιουργούνται με όλους τους μαθητές/ριες που έκαναν αίτηση
  • Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τη διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό του στο πρωινό και το ολοήμερο πρόγραμμα
  • Ενισχυτική διδασκαλία για κάθε μαθητή που τη χρειάζεται, η οποία και θα παρέχεται από τους/τις εκπ/κούς ΠΕ70 στις υπολειπόμενες ώρες μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
  • Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής για όλα τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη
  • Λειτουργία της πρωινής ζώνης, όπου αυτή είναι αναγκαία
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε στους Συλλόγους Διδασκόντων κατά τη συνεδρίαση της 1ης Σεπτέμβρη ( σε μια περιοχή με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό) να καταγράψουν και να υποβάλλουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε σχολείου και ενδεικτικά επισυνάπτουμε σχέδιο πρακτικού.


ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα 1 Σεπτέμβρη 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα…….., συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του …………………. αποτελούμενος από τους ……………………………………………… με μοναδικό θέμα την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αρχικά διαπίστωσε ότι ακριβής καταγραφή των αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να γίνει αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε οι εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών ούτε οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι εκπαιδευτικοί, σε ποια τμήματα και με ποιο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο θα εργαστούν. Μετά δε από διαλογική συζήτηση για όλες τις παραμέτρους που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και με τα μέχρι αυτή τη στιγμή δεδομένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε:

1. Το σχολείο βάσει των εγγραφών του σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει με:
………………… τμήματα στο πρωινό πρόγραμμα και συγκεκριμένα με ……. της Α τάξης, ……. της Β τάξης, ……. της Γ τάξης, ……. της Δ τάξης, ……. της Ε τάξης και ……. της Στ τάξης.

……………… τμήματα στο ολοήμερο πρόγραμμά του

Για το εκπαιδευτικό έργο αυτό είναι απαραίτητοι:
α) ………………….. εκπαιδευτικοί ΠΕ70-δάσκαλοι/ες, ένας/μία ανά τμήμα του πρωινού προγράμματος και ένας/μία ανά δύο τμήματα του ολοήμερου προγράμματος ώστε να διατηρείται και να ενισχύεται η παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή τόσο στο πρωινό όσο και στο ολοήμερο πρόγραμμα.
β) για το διδακτικό αντικείμενο των Αγγλικών το σχολείο χρειάζεται συνολικά ……………………. ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
γ) για το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής το σχολείο χρειάζεται συνολικά ……………………. ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
δ) για το διδακτικό αντικείμενο της Μουσικής το σχολείο χρειάζεται συνολικά ……………………. ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
ε) για το διδακτικό αντικείμενο των Γαλλικών και Γερμανικών το σχολείο χρειάζεται συνολικά …………… ώρες Γαλλικά και ……….. Γερμανικά βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
στ) για το διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών το σχολείο χρειάζεται ……………… ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων.
ζ) για το διδακτικό αντικείμενο ΤΠΕ το σχολείο χρειάζεται ……………… ώρες σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα βάσει και των αιτήσεων των μαθητών/τριων..
η) για το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής το σχολείο χρειάζεται ………………ώρες. Ζητάμε/προτείνουμε στο ΠΥΣΠΕ τη διάθεση ωρών εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής και για τα τμήματα της Ε και Στ Δημοτικού που θα πραγματοποιούνται ως συνδιδασκαλία με τον/την εκπ/κο ΠΕ70 καθώς κρίνουμε απαραίτητο να πραγματοποιείται το μάθημα και σε αυτές τις τάξεις.

Σημειώνουμε ακόμη ότι ο/η Διευθυντής/ρια του Σχολείου έχει μειωμένο ωράριο ……… ώρες καθώς και ότι δεν μπορούμε να καταγράψουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή άλλες περιπτώσεις μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικών, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι άλλες σχετικές διαδικασίες.

2. Την πραγματοποίηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας, εκτιμώντας την παιδαγωγική της αξία για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας από τους πιο αδύναμους μαθητές του σχολείου μας. Οι συγκεκριμένες ώρες δεν μπορούν να υπολογιστούν ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή αλλά με βάση την παιδαγωγική και διδακτική μας εμπειρία εκτιμούμε πως δε μπορεί να είναι λιγότερο από 2-3 ώρες εβδομαδιαίως για κάθε τμήμα και συνολικά για το σχολείο …..-…... ώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (και αν κριθεί αναγκαίο από το Σύλλογο Διδασκόντων από ΠΕ06 κ.ά. ειδικότητες εκπαιδευτικών).
3. Τη λειτουργία του/των Τμήματος/ων Ένταξης για την οποία απαιτείται ….. εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής (ΠΕ71 ή ΠΕ70.50) καθώς και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (ΠΕ71 ή ΠΕ70.50) για την Παράλληλη Στήριξη, βάσει των αξιολογήσεων μαθητών/τριων του σχολείου μας από ΚΕΔΔΥ.