Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  Καλημερίδης Γιώργος
Αντιπρόεδρος Σύρου : Παππά Λίτσα
Αντιπρόεδρος Τήνου : Μπόρτας Στέλιος
Αντιπρόεδρος Μυκόνου: Κουσκουνέλου Μαρία
Γραμματέας: Μουκατεμίδης Αναστάσιος
Ταμίας: Ξενάκη Αικατερίνη
Μέλος: Σκρέτα Τάνια