11 Απριλίου 2011

Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης 150.000 εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις και θα υλοποιηθεί μέχρι το 2013. Αναλυτικά το πλαίσιο αναφοράς :