21 Δεκεμβρίου 2012

Ψήφισμα Για την Ειδική ΑγωγήΤο Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας τις εκπαιδευτικές πολιτικές της  Ε.Ε. και  του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής για να πιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και «να σωθεί η χώρα και το ευρώ» προσπαθεί να γκρεμίσει τα τελευταία καταφύγια υποστήριξης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕΔΔΥ, Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης).Στο σχέδιο νόμου νόμου  για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα στο άρθρο 39 προβλέπονται τα εξής:

- η μετατροπή των Ειδικών σχολείων σε Κέντρα Υποστήριξης των μαθητών με ε.ε.α. μιας ενότητας σχολικών μονάδων, τα οποία ονομάζει Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και  Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και τα οποία δημιουργούνται με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή.

-η δημιουργία Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε ΣΔΕΥ, η οποία αποτελείται από το διευθυντή του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης ή παράλληλης στήριξης, έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό του ΣΔΕΥ. « Η επιτροπή αυτή θα κάνει διάγνωση, θα διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τους μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης (παραπέμποντας όσους χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη σε…εξωσχολικές Υπηρεσίες), θα διαμορφώνει προγράμματα πρώιμης σχολικής παρέμβασης, θα παρακολουθεί την εφαρμογή της όλης διαδικασίας, θα συντονίζει και θα παραπέμπει όσους μαθητές χρειάζονται γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ.»
Στην ουσία μεταβιβάζονται στα γενικά σχολεία όλες οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ, των οποίων η συνεχιζόμενη υποστελέχωση  οδηγεί στην κατάργησή τους.

Ταυτόχρονα καταργείται από το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. 

Στο όνομα μιας μεγαλόστομης ένταξης επιχειρείται  η είσοδος  των παιδιών με ε.ε.α. στα γενικά σχολεία, χωρίς υποδομές και υποστήριξη, η οποία, στην πραγματικότητα θα τα πετάξει έξω από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ενώ θα απαλλάξει την Πολιτεία από την υποχρέωσή της  για παροχή εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά.
Όσα από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες θα είναι αδύνατο να «συμπεριληφθούν στην τάξη των συνομιλήκων τους» με αποτέλεσμα  να αναγκαστούν να στραφούν σε ιδιωτικά κέντρα, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή να κλειστούν σπίτι τους και να μην εκπαιδευτούν ποτέ.
Τα παιδιά με ηπιότερα προβλήματα, στον ήδη επιβαρημένο χώρο των γενικών σχολείων (πολυπληθή τμήματα, ελλείψεις προσωπικού, εντατικοποίηση) θα οδηγηθούν στην απογοήτευση, την περιθωριοποίηση, ακόμα και τη ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί τους αφού εξαιτίας τους η τάξη θα μένει πίσω…

Οι οικογένειές τους, σε ένα πολιτικό περιβάλλον περικοπής κοινωνικών δαπανών (κατάργηση φορέων ειδικής αγωγής, μηδενικό όριο σε ασφαλιστικά δικαιώματα, παροχές και θεραπείες) θα επωμιστούν την ευθύνη και το κόστος της διάγνωσης και της εκπαίδευσής τους.
Καθώς τα Ειδικά σχολεία θα αποψιλώνονται από το προσωπικό τους θα οδηγηθούν στην αποδυνάμωση και τη διάλυση. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων, με πολύτιμη πείρα και ειδίκευση στην Ε.Α. θα χάσουν την οργανική τους θέση, αν είναι μόνιμοι ή δεν θα διοριστούν ποτέ αν είναι αναπληρωτές.

 Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης θα έχουν την ευθύνη του συνόλου των μαθητών του σχολείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς. Η υποστήριξη των μαθητών θα γίνεται μέσω των προγραμμάτων της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αλήθεια σε ποιες τάξεις, με ποιο αριθμό μαθητών αλλά και με ποια υλικοτεχνική υποδομή;
Το Ε. Ε. προσωπικό θα διαχυθεί σε μια τεράστια μάζα μαθητικού πληθυσμού ( σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς των σωματείων τους, θα κληθούν να έχουν υπό την ευθύνη του μαθητές από 45 έως και 150 σχολεία) και θα αδυνατεί να παρέχει πραγματική βοήθεια.
Οι δάσκαλοι των γενικών σχολείων θα «χρεωθούν» την ευθύνη της εκπαίδευσης μαθητών με ε.ε.α. παράλληλα με την τάξη των υπολοίπων παιδιών, ένα καθήκον που δεν τους αναλογεί και το οποίο θα αδυνατούν να φέρουν εις πέρας, για το οποίο όμως θα αξιολογούνται.

 Η απόσυρση αυτού του ν/σ αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς γιατί προσπαθεί να εισάγει από την πόρτα του ευαίσθητου τομέα της Ειδικής Αγωγής το «Νέο Σχολείο» του ανταγωνισμού, των μετρήσιμων αποτελεσμάτων, της κατηγοριοποίησης σχολείων, μαθητών, εκπαιδευτικών, των απολύσεων και της αμφισβήτησης του δημόσιου, δωρεάν χαρακτήρα της  εκπαίδευσης και του καθολικού δικαιώματος όλων των παιδιών στη μόρφωση.

Δεν αφήνουμε τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους βορά σε ιδιωτικά κέντρα και φιλάνθρωπους
Να αποσυρθεί το ν/σ της διάλυσης της δημόσιας και δωρεάν Ειδικής Εκπαίδευσης
Γενναία υποστήριξη των δομών Ειδικής Αγωγής που διασφαλίζουν τα μορφωτικά και ανθρώπινα δικαιώματα των μαθητών με ε.ε.α. για προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη.