10 Φεβρουαρίου 2014

Σύλλογος Γονέων Δ.Σ Ποσειδωνίας για το my school

Το Υπουργείου Παιδείας αποφάσισε να συνενώσει όλα τα επιμέρους διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης (Βάσεις Δεδομένων) σε ένα που ονομάζει MySchool. 
Αποφάσισε επίσης να συλλέξει προσωπικά στοιχεία των παιδιών μας, ανάμεσά τους και το ΑΜΚΑ τους. Είναι εκ πρώτης όψεως ακατανόητο το γιατί το υπουργείο Παιδείας θέλει να ξέρει τα πάντα για την υγεία των παιδιών μας, από τις εργαστηριακές εξετάσεις και τους γιατρούς που επισκέφθηκαν μέχρι και το τελευταίο σιρόπι για το βήχα που συνταγογράφησε ο παιδίατρος.

Επειδή είναι κοινή πεποίθηση ότι το Υπουργείο δεν μαζεύει πληροφορίες για να βελτιώσει την Παιδεία αλλά για να περικόψει κονδύλια εις βάρος της παιδείας
Επειδή επιπροσθέτως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ήδη ελέγξει το Υπουργείο Παιδείας, για τις εφαρμογές τις οποίες θα αντικαταστήσει το MySchool (και οι οποίες ζητούσαν πολύ λιγότερα στοιχεία για τα παιδιά μας) και εντόπισε προβλήματα μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, τέτοια ώστε στην Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 187 / 2012 να γράψει:«Η Αρχή απευθύνει προειδοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας (εννοεί το Υπουργείο Παιδείας) να συμμορφωθεί με τις συστάσεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Πόρισμα και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός έξι (6) μηνών από τη λήψη του Πορίσματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που περιέχεται στο Παράρτημα αυτού

Για αυτούς τους λόγους το ΔΣ, στην τελευταία (21-11-2013) συνεδρίασή του, εξέτασε το θέμα και θεωρεί ότι ο ΑΜΚΑ των παιδιών μας είναι ένα ευαίσθητο προσωπικό τους δεδομένο και η καταχώρησή από το Υπουργείο Παιδείας συνιστά «φακέλωμα».
Οι γονείς των παιδιών μπορούν να αρνηθούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους στο σχολείο, ή να απαιτήσουν από το σχολείο να μην καταχωρηθεί εάν τον έχουν ήδη γνωστοποιήσει.


Το Διοικητικό Συμβούλιο