03 Απριλίου 2017

Καμπάνια για τα δικαιώματα αναπληρωτών


O σύλλογος μας στηρίζει την καμπάνια των αναπληρωτών συναδέλφων μας όλων των ειδικοτήτων για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς στο δημόσιο σχολείο και κατοχύρωση των εργασιακών και συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων . Πιο συγκεκριμένα παλεύουμε – διεκδικούμε :
Μόνιμους μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών (γενική και ειδική) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Ίδρυση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και κατοχύρωση διδακτικών αντικειμένων. Επαναπρόσληψη κάθε απολυμένου συναδέλφου! Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα! Άμεση κατάργηση της μνημονιακής αναλογίας 1:5.
· Κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης για τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», που μοναδικό στόχο έχει τις μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών και τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Άμεση κατάργηση όλων των επίμαχων τροπολογιών που δρομολογούν συγχωνεύσεις/καταργήσεις νηπιαγωγείων, ρευστοποίηση των Τμημάτων Ένταξης, ουσιαστική κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας, υποχρεωτικές μετακινήσεις από βαθμίδα σε βαθμίδα. Μείωση του διδακτικού ωραρίου στη Δευτεροβάθμια.
· Ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και πλήρη ανάπτυξή του σε όλα τα σχολεία δίχως περικοπές σε δομές και θέσεις εργασίας. Υπολογισμός και κάλυψη των κενών με βάση την α’ ανάθεση. Πλήρη πρόσβαση των μαθητών μας σε αισθητική αγωγή, ξενόγλωσση εκπαίδευση, φυσική αγωγή, ειδική αγωγή και αντισταθμιστική εκπαίδευση. Καμία μετακίνηση εκπαιδευτικού! Τοποθέτηση σε ένα σχολείο και μόνο.
· Κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης για το «Νέο Τύπο Ενιαίου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου». Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά Κανένα νήπιο-προνήπιο εκτός των δημόσιων νηπιαγωγείων.
· Ριζική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα: έως 15 νήπια/προνήπια στο νηπιαγωγείο , 15 μαθητές σε Α’-Β’ Δημοτικού, 20 μαθητές ανά τμήμα στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού. Επιπλέον μείωση του αριθμού των μαθητών ανάλογα με τις ανάγκες τους. Άμεση λειτουργία 2ου τμήματος σε περιπτώσεις υπεράριθμων τμημάτων.
· Τμήματα ένταξης και εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης για την κάλυψη των αναγκών ΟΛΩΝ των μαθητών που τα χρειάζονται. Λειτουργία 2ου τμήματος ένταξης μετά τα 12 παιδιά. Έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για κάθε μαθητή και προώθηση των μοιρασμένων παράλληλων ως εναπομείναντα κενά.
· Πλήρη επαναλειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ως δομών αντισταθμιστικής αγωγής με πλήρη διαφάνεια στις προσλήψεις από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και με πλήρες ωράριο, από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
· Ίδρυση και στελέχωση Τάξεων Υποδοχής για την ισότιμη ένταξη όλων των αλλόγλωσσων/παλιννοστούντων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Ακώλυτες εγγραφές προσφύγων και μεταναστών στα δημόσια σχολεία και στα πρωινά τμήματα. Όχι στην γκετοποίηση. Ολιγομελή τμήματα. Κρατική πρόβλεψη για δωρεάν μεταφορά. Δωρεάν σίτιση και πλήρη υγειονομική περίθαλψη για όλους τους μαθητές/μαθήτριες.
· Τμήματα Ολοήμερου που θα λειτουργούν με τη διαρκή στήριξη δασκάλων, οι οποίοι θα δουλεύουν σταθερά σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους, ως υπεύθυνοι Ολοήμερου. Πρόσβαση όλων των μαθητών στη δομή του ολοήμερου σχολείου χωρίς διαχωρισμούς, κριτήρια και προϋποθέσεις.
· Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή με ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί εκτός εκπαιδευτικών δομών, κανένας δεκαοχτάχρονος χωρίς απολυτήριο Λυκείου.
Για τα μέτρα οικονομικής στήριξης, τα μισθολογικά, τα εργασιακά, τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης, καθώς και για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα απαιτούμε να ισχύουν ό,τι ισχύει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
· Δημοσιοποίηση όλων των κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις αναπληρωτών. Έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για τις προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με τη νομοθεσία, χωρίς να νομοθετεί και χωρίς να επιτρέπει αλλαγές εντός του σχολικού έτους.
· Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α΄ φάση και για την ειδική και για την γενική αγωγή, με εξασφάλιση όλων όλων των απαραίτητων πιστώσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά. Να τηρηθεί το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι προσλήψεις για την ειδική αγωγή προηγούνται εκείνων της γενικής. 12μηνες συμβάσεις εργασίας μέχρι 31 Αυγούστου, κατάργηση της ωρομισθίας και του θεσμού των ΑΜΩ (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου).
· Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας. Όχι στην υποχρεωτική προσκόμιση γνωματεύσεων από παθολόγους-ψυχιάτρους κάθε χρόνο. Κοινοποίηση του συνόλου των κενών ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις. Πλήρης διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όχι με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
· Νομοθετική πρόβλεψη για να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης τις πρώτες ημέρες των προσλήψεων καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας με σαφώς ορισμένα κριτήρια και έλεγχο από τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
· Κατάργηση του Ν.3848/2010. Κανένα προσοντολόγιο. Όχι στα πιστοποιητικά παιδαγωγικής, διδακτικής. Όχι στη δρομολόγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ν.2525/1997 και 3848/2010). Εισαγωγική επιμόρφωση αμέσως μετά το διορισμό. Καμιά αξιολόγηση.
· Καμία μείωση μισθού σε αναπληρωτές και μόνιμους συναδέλφους. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους και πέρα από τα 7 έτη. Κανένα πάγωμα της προϋπηρεσίας τη διετία 2016-2017. Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε 1η του επόμενου μήνα. Αναγνώριση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων και προσμέτρηση στη μισθοδοσία, όπως και στους μόνιμους
· Άμεση κατάργηση της ρύθμισης Αρβανιτόπουλου για αυθαίρετη μεταφορά των αναπληρωτών σε άλλη διεύθυνση από αυτήν της πρόσληψης και τοποθέτησης.
· Αυξημένο επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και για όλους τους ανέργους. Άρση του πλαφόν των 400 ημερών επιδότησης την τετραετία. Επιδότηση ενοικίου, θέρμανσης, σίτισης, δωρεάν μετακινήσεις.
· Πλήρης υπολογισμός ενσήμων τις ημέρες απεργίας. Για τους ωρομίσθιους συναδέλφους ζητάμε και την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους τις ημέρες που απεργούν
· Παροχή στους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς των ιδίων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν οι μόνιμοι. Να έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούν τον κλάδο ως αιρετά μέλη των ΔΣ των συλλόγων Π.Ε. και των ΕΛΜΕ καθώς και της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα ζητάμε την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των ενσήμων και την πλήρη καταβολή του μισθού τους κατά τη διάρκεια χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας.
Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κλπ) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων. Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται γιατί:
· Δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, η οποία για κάθε μέρα συνεπάγεται περικοπή στο μισό του ημερομισθίου, ενώ για τις τριήμερες και πάνω άδειες απαιτείται βεβαίωση από γιατρό του ΙΚΑ για να καλυφθεί το υπόλοιπο μισό του μισθού από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ. Για χρήση άνω των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας, παύει να προσμετράται η προϋπηρεσία. Σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων των αναπληρωτών να καταργηθεί το ενδεχόμενο απόλυσης όπως προβλέπεται τώρα. Επιπρόσθετα, οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες δε δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης, ούτε άδεια ανατροφής παρά μόνον άνευ αποδοχών.
· Για το σύνολο των προβλεπόμενων κανονικών αδειών, ανάλογα με τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε αφαιρείται μέρος από την αποζημίωση μη λήψης κανονικής άδειας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
· Στις άδειες για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων μόνο στους αναπληρωτές υπάρχει ο περιορισμός το τέκνο να είναι μέχρι 16 ετών κάτι το οποίο αφήνει ακάλυπτους τους γονείς με παιδιά που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
· Στις άδειες αναπληρωτών (Φ.351.5/43/67822/Δ1, 05-05-2014) δεν περιέχεται το εδάφιο που αναφέρεται στη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε δίκη, με αποτέλεσμα αν χρειαστεί ο αναπληρωτής να παραβρεθεί σε δίκη να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια, που είναι 7 ημέρες το χρόνο και όχι 10 όπως στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
· Για όσους συνάδελφους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας να δίνεται η δυνατότητα άσκησης αποκλειστικά διοικητικού έργου σε σχολικές μονάδες ή/και σε άλλες δομές της εκπαίδευσης, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας τους.