08 Ιουνίου 2017

Συγκρότηση νέου Δ.Σ


Ύστερα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου και στα τρία νησιά ευθύνης του, τα μέλη του νεοκλεγέντος Δ/Σ συνήλθαν για τη συγκρότησή του σε σώμα κι αποφάσισαν την κατανομή καθηκόντων τους ως ακολούθως:
Πρόεδρος : Καλημερίδης Γιώργος
Α΄Αντιπρόεδρος: Παππά Ευαγγελία
Β΄Αντιπρόεδρος (Τήνου) Μπόρτας Στυλιανός
Γ΄ Αντιπρόεδρος (Μυκόνου) Ξενίδης Πολύκαρπος
Γραμματέας : Μουκατεμίδης - Ιωαννίδης Αναστάσιος
Ταμίας: Ξενάκη Αικατερίνη
Μέλος: Σκρέτα Τάνια