16 Απριλίου 2019

Αρχαιρεσίες συλλόγου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, ανακοινώνει ότι η Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ, της ελεγκτικής επιτροπής και της εκλογής αντιπροσώπων στη Γ.Σ της ΔΟΕ θα πραγματοποιηθεί σε κάθε νησί ευθύνης του Συλλόγου τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:


Τρίτη  14 / 5 στις 8:30 , στο 2ο Δ.Σ. Τήνου


Πέμπτη  16 / 5 στις 08:30 , στο 2ο Δ.Σ. Μυκόνου και


Τρίτη 21 / 05 στις 08:30 , στο 4ο Δ.Σ. Ερμούπολης.
Η κατάθεση υποψηφιοτήτων και ψηφοδελτίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 10 Μάη το βράδυ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου, προκειμένου να τυπωθεί το σχετικό εκλογικό υλικό, καθώς ακολουθούν στη συνέχεια διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις (ευρωεκλογές-τοπική αυτοδιοίκηση) που δυσχεραίνουν τις αρχαιρεσίες του συλλόγου μας.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης συνοψίζονται στα ακόλουθα:


1. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. του Συλλόγου για τη διανυόμενη συνδικαλιστική χρονιά.


2. Οικονομικός απολογισμός.


3. Προτάσεις μελών του Συλλόγου προς την 88η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.


Η αποστολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 13 / 05 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου, προκειμένου να συζητηθούν και να τεθούν σε ψηφοφορία και στα τρία νησιά ευθύνης του Συλλόγου.


Η Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται το πρωί κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου με τη χρήση συνδικαλιστικής άδειας. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν πιθανές παρεξηγήσεις, αλλά και για να διαφυλαχθούν οι συλλογικές μας διαδικασίες από πιθανά φαινόμενα εκφυλισμού, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνον τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα ή πρόκειται να ρυθμίσουν το ζήτημα της συνδρομής τους κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τους συναδέλφους που είναι με απόσπαση, καθώς και για τους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ.

Θεωρείται αυτονόητο, αλλά καλό είναι να επισημανθεί, διότι πολλές φορές έχει παρερμηνευτεί, πως οι συνάδελφοι που δεν επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση ασκούν κανονικά τα διδακτικά τους καθήκοντα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν. Θυμίζουμε ότι η συνδρομή είναι 30 ευρώ για τους μόνιμους συναδέλφους και 20 ευρώ για τους συναδέλφους αναπληρωτές.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να γραφτούν στο σύλλογο, να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και την εκλογική διαδικασία, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των συλλογικών διαδικασιών του κλάδου και να συνδιαμορφώσουν την πορεία του κλάδου ενόψει της 88ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε .ΔΟΕ  

 
Θέμα: Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για την πραγματοποίηση των εκλογών των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 88η Γ.Σ. του κλάδου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από τη δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016 άρ.52) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, που διενεργούν εκλογές στις Α΄ βάθμιες, Β΄ βάθμιες και Γ΄ βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν ορίζονται πλέον δικαστές από το αρμόδιο δικαστήριο – πρωτοδικείο αλλά δικηγόροι, από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

                Συνεπώς, για τις εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του 2019 για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την 88η Γ.Σ. του κλάδου, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να  διεξάγουν τις αρχαιρεσίες τους, θα υποβάλλουν αίτηση για ορισμό δικαστικών  αντιπροσώπων (δικηγόρων) στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Συλλόγου.

Η αίτηση αυτή θα πρέπει να γίνει έγκαιρα , λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαΐου 2019 , θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές.
Την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου με την οποία θα ορίζονται οι δικηγόροι για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών θα πρέπει ο Σύλλογος, οπωσδήποτε, να την αποστείλει στη  Δ.Ο.Ε. μαζί με τα πρακτικά εκλογής αντιπροσώπων – υποδείγματα των οποίων θα σας σταλούν έγκαιρα – , ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την αναγνώρισή τους. 

            Σημειώνεται, ότι δεν είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου για την διενέργεια αρχαιρεσιών με άλλον τρόπο, πέραν του ορισμού από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. 

            Σε σχέση με την ημερομηνία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών, όπου υπάρχει αποδεδειγμένα αντικειμενική δυσκολία πραγματοποίησής τους στο διάστημα από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου με βάση όλες τις προαναφερθείσες δυσκολίες, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με ομόφωνη απόφασή του δίνει τη δυνατότητα στους Συλλόγους να χρησιμοποιήσουν και τις ημερομηνίες από 6 μέχρι 20 Μαΐου.

Τέλος, με βάση την απόφαση του Δ.Σ. η οποία είχε ληφθεί το 2017 εν όψει της 87ης Γ.Σ. για Συλλόγους των οποίων τα μέλη υπηρετούν σε περισσότερο του ενός νησιά και οι εκλογές τους διεξάγονται αναγκαστικά σε σχολεία – εκλογικά κέντρα πέραν του ενός νησιού το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι θα ισχύσουν τα παρακάτω:
  • Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των εκλογών είναι απαραίτητο αυτές να πραγματοποιούνται με την παρουσία και την ευθύνη δικηγόρου ορισμένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου με την οποία θα ορίζονται οι δικηγόροι για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών θα πρέπει ο Σύλλογος, οπωσδήποτε, να την αποστείλει στη  Δ.Ο.Ε. μαζί με τα πρακτικά εκλογής αντιπροσώπων, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την αναγνώρισή τους.  Σε περίπτωση που οι εκλογές διεξαχθούν χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων οι αντιπρόσωποι δεν θα αναγνωρίζονται.
  • Επειδή το κόστος για τον ορισμό των δικηγόρων είναι υψηλό με αποτέλεσμα οι Σύλλογοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα καλύψει το κόστος που αφορά τους πέραν του ενός δικηγόρους για κάθε Σύλλογο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.