15 Ιανουαρίου 2020

Διευκόλυνση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Κυκλάδων για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού». στις Διευθύνσεις Π.Ε.


Με αφορμή την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη :

  • Η έλλειψη τακτικής ενδοκυκλαδικής επικοινωνίας, μόλις 2 πλοία εξυπηρετούν την γραμμή αυτή εκ των οποίων το ένα θα εκτελεί δρομολόγια μέχρι τις 22/1.
  • Την υποχρεωτική διανυκτέρευση στη Σύρο με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων
  • Τον μεγάλο αριθμό των αναπληρωτών που υπηρετούν στο Νομό των Κυκλάδων ο οποίος θα αναγκαστεί να μετακινηθεί μαζικά
  • Την κανονική άδεια που θα χρεωθούν οι αναπληρωτές συνάδελφοι, με μείωση των αποδοχών τους για τη συγκεκριμένη ημέρα
Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει ψηφιακά και μόνο, χωρίς να είναι αναγκαστική η φυσική παρουσία των ίδιων των συναδέλφων / ισσών στις έδρες των Διευθύνσεων . Η στυγνή εφαρμογή του προσοντολογίου και η κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών, με βάση αυτό, είναι ήδη μια πολιτική πράξη διαιώνισης της εργασιακής ανασφάλειας και απαξίωσης των πτυχίων, δεν χρειάζεται να συνοδεύεται και από την εκ νέου περιπλάνηση των συναδέλφων και την οικονομική επιβάρυνσή τους .