27 Ιανουαρίου 2020

ΔΟΕ : Διευκόλυνση συναδέλφων για την υποβολή δικαιολογητικώνΚυρία Υφυπουργέ,

επανερχόμαστε σε ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο είχαμε θέσει στη μεταξύ μας συνάντηση την Παρασκευή 17/1/2020 το οποίο αφορά πολύ μεγάλο αριθμό αναπληρωτών συναδέλφων μας οι οποίοι στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (Φ.Ε.Κ. 46/τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π./24-12-2019) του Α.Σ.Ε.Π. για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12- 2019 του Υ.ΠΑΙ.Θ., να υποβάλουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης.

Όπως σας εκθέσαμε, η διαδικασία που ορίζεται παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολικές μονάδες (ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών) από τις οποίες η μετακίνηση προς και από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά δύσκολη (ισχνή ακτοπλοϊκή σύνδεση…) με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι να λάβουν πολυήμερη κανονική άδεια προκειμένου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση (περικοπή αποδοχών και έξοδα μετακίνησης και διαμονής).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας ζητά και πάλι να μεριμνήσετε στην εξεύρεση λύσης ώστε η υποβολή των αιτήσεων να μην σημάνει, για μια ακόμη φορά, ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας.