15 Φεβρουαρίου 2021

Στην εμμονή του ΥΠΑΙΘ για αξιολόγηση - χειραγώγηση απαντάμε ενωτικά και δυναμικά. Τα βήματα εφαρμογής

Δεν φτάνει που άφησαν ανοχύρωτα νοσοκομεία και σχολεία. Δεν φτάνει που αγνόησαν προκλητικά όλες τις προτάσεις του υγειονομικού κινήματος και των εκπαιδευτικών για ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Δεν φτάνει που ξανακλείνουν τα σχολεία, ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές αγωνίζονταν να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Δεν φτάνει που βγαίνουν και ισχυρίζονται ότι η δια ζώσης διδασκαλία «είναι απολύτως ισοδύναμη με την εξ αποστάσεως». Δεν φτάνει που ανοιγοκλείνουν τα σχολεία με καταστροφικά αποτελέσματα στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, την κοινωνική ανάπτυξη και τη μορφωτική εξέλιξη των μαθητών μας. Δεν φτάνει που, εν μέσω πανδημίας, μειώνουν δραστικά τους εισακτέους στα Πανεπιστήμια με την Τράπεζα Θεμάτων και τη βάση του 10. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες κοινωνικής καταστροφής και έξαρσης της πανδημίας, επιμένουν στην προώθηση της αξιολόγησης σχολικής μονάδας προβλέποντας ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για την αξιολόγηση ως τα τέλη Φεβρουαρίου!


Όμως, το εκπαιδευτικό κίνημα θα είναι εκεί και θα απαντήσει δυναμικά.Και η απάντηση αυτή δεν θα αφορά μόνο την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη, αλλά την έμπρακτη έκφραση της αγανάκτησης της ζωντανής εκπαίδευσης για την ολομέτωπη επίθεση που δέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση σε όλα τα πεδία.Με βάση την ομόφωνη απόφαση της ΔΟΕ για απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, επαναλαμβάνουμε και επικαιροποιούμε τα βήματα εφαρμογής της:

1. Καλούμε τον/την διευθυντή/ντρια, πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσει ότι συμμετέχει στην απεργία-αποχή και, επομένως, δεν συμμετέχει σε καμία αξιολογική διαδικασία.

2. Καλούμε τους/τις συναδέλφους να δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και επομένως, δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ούτε και σε καμία αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.). Η δήλωση αυτή, όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

3. Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από την Υ.Α. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Άρθρο 37, π.13, «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα». Για παράδειγμα, σε έναν Σύλλογο Διδασκόντων με 10 μέλη, απαιτείται η συμμετοχή 6 μελών για να υπάρχει απαρτία

4. Επομένως, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων

Α. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση λύεται, δεν συντάσσεται και δεν υπογράφεται κανένα πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων (αυτονόητα στο Βιβλίο Πρακτικών καταγράφονται οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων όταν υπάρχει απαρτία) και ο/η διευθυντής/ντρια καταγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του/της διευθυντή/ντριας ότι «Στο …….Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο, στις ……..(ημερομηνία) με βάση την Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 με τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», προγραμματίστηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι δεν υπήρχε απαρτία καθώς, λόγω συμμετοχής συναδέλφων στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ (Αρ. Πρωτ. 1313/1/2/2021), οι παρόντες δεν ήταν περισσότεροι από τους απόντες όπως προβλέπεται από την Υ.Α. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Άρθρο 37, π.13. Επομένως, λόγω έλλειψης απαρτίας, η συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της ως άνω Υ.Α. δεν πραγματοποιήθηκε και συνακόλουθα δεν συγκροτήθηκαν ομάδες εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες του άρθρου 3». Εάν ο/η Διευθυντής/ντρια επιμείνει στην καταγραφή πρακτικού παρά την έλλειψη απαρτίας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι προχωρά σε παράνομη και καταγγελτέα πράξη και θα βρει απέναντί του το συντεταγμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι απέχοντες παραμένουν, επιμένουν ότι δεν υπάρχει απαρτία, δεν υπογράφουν κανένα πρακτικό και καλούν άμεσα το ΔΣ του Συλλόγου τους να παρέμβει

Β. Εάν υπάρχει απαρτία, το πρακτικό ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ από τους συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή. Επιπλέον, κάθε συνάδελφος/ισσα, ακόμα και αυτοί που συμμετείχαν στην ως άνω διαδικασία, μπορεί στη συνέχεια να συμμετάσχει ατομικά στην απεργία-αποχή και να μην συμμετάσχει σε καμία από τις επόμενες αξιολογικές διαδικασίες (συγκρότηση ομάδων κλπ.).

Γ. Από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να τα περιμένουμε όλα. Ακόμα και το ενδεχόμενο να μας καλέσουν να προχωρήσουμε στις ειδικές συνεδριάσεις για την αξιολόγηση μέσω …τηλεδιασκέψεων! Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθούμε κανονικά τα παραπάνω βήματα, με τη διαφορά ότι δηλώνουμε είτε προφορικά είτε στο chat ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή και θέτουμε ζήτημα απαρτίας. Δεν αλλάζει τίποτε άλλο από την παραπάνω διαδικασία. Άλλωστε και το 2014 προφορικά δηλώσαμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή με βάση τις αποφάσεις της ΔΟΕ (Αρ. Πρωτ.1293/12/12/2014: «στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης οι συνάδελφοι δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε.»).

Σε κάθε περίπτωση, οι συνάδελφοι που δηλώνουν απεργία-αποχή, δεν καταθέτουν τίποτε στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και ιδιαίτερα στα πρακτικά αυτής και το σημαντικότερο δεν υπογράφουν το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων. Καταθέτουν μόνο τη δήλωση απεργίας-αποχής στο πρωτόκολλο του σχολείου και ΟΧΙ στο βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Τέλος παραθέτουμε και εδώ την κατάληξη της ανακοίνωσης της ΔΟΕ: «Σημειώνουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Άλλωστε η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων».