16 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για το σχολείο της Βάρης

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ως απαράδεκτο το γεγονός ότι με ευθύνη του δήμου Σύρου Ερμούπολης η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τους  μαθητές του διδακτηρίου Βάρης να φιλοξενούνται σε ακατάλληλες αίθουσες ,δεδομένου ότι δεν έχει παραχωρήσει ως όφειλε  ακόμα τους αναγκαίους για τη λειτουργία του σχολείου χώρους.

Η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού ,σε συνδυασμό με την έλλειψη 2 επιπλέον διδακτικών αιθουσών στο διδακτήριο Βάρης, έχει ως αποτέλεσμα :

-την υποβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας λόγω της φιλοξενίας των 16 μαθητών της Δ’ τάξης στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου (η  οποία δεν διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό !) ,με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών
-την έλλειψη αίθουσας μαθήματος Θρησκευτικών περίπου 40 μαθητών καθολικού δόγματος των Γ-Δ-Ε-ΣΤ τάξεων.

 Τασσόμαστε για  άλλη μια φορά υπέρ των αιτημάτων του  Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, ο οποίος διεκδικεί την άμεση παράδοση αιθουσών του σχολείου ,οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο ΚΕΚ Δήμου Σύρου, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη στέγαση των μαθητών.