18 Φεβρουαρίου 2015

Φόρμα υπογραφών για τη συνδρομή

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ/ ΙΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

                                                    Προς: Διεύθυνση Π.Ε Ν.Κυκλάδων

Όνομα σχολικής μονάδας :  ………Δ.Σ./Νηπ. …………………Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές κρατικού προϋπολογισμού) συμφωνούμε να παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία μας (Απρίλιος-Μάης) σε δυο ισόποσες δόσεις  η συνδρομή μας στο σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου-Τήνου-Μυκόνου. 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Π.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ