21 Φεβρουαρίου 2017

ΔΟΕ : Για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Έπειτα από την έκδοση του Π.Δ. 111/2016 το οποίο τροποποιεί το Π.Δ. 50/1996 και αφορά στις «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» θεσπίζεται νέα κατηγοριοποίηση για τις σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας κύκλος συζητήσεων σχετικά με το ζήτημα της κατάταξης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότησης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι η πολιτική των σχεδόν μηδενικών διορισμών και τον όλο και λιγότερων μεταθέσεων που εφαρμόζει, εδώ και χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας σχετικά με τις  μεταθέσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν φέτος, ούτε βέβαια σε τι είδους οργανικές θα πραγματοποιηθούν. Με την εφαρμογή του νέου ολοήμερου σχολείου και του νέου ολοήμερου νηπιαγωγείου έχουν εξαφανιστεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και έχουν δημιουργηθεί τεχνητά πλεονάσματα σε εκπαιδευτικούς.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων αποτελεί εξαιρετικά σημαντική διαδικασία, αφού αφορά υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις), οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή των συναδέλφων. Η διαδικασία θα πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά ώστε να μπορέσουν να διορθωθούν στρεβλώσεις και λάθη, τα οποία έχουν αναδειχτεί στα προηγούμενα χρόνια. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (Υπουργείο, υπηρεσιακά συμβούλια, σύλλογοι εκπαιδευτικών) να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το συγκεκριμένο θέμα δεν προσφέρεται ούτε για αντιπαραθέσεις ούτε για πολιτικά ή μικροπαραταξιακά παιχνίδια. Όλοι θα πρέπει να αντιληφθούμε το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε και να φανούμε αντάξιοι του ρόλου μας.
Μπαίνοντας στην ουσία, θεωρούμε ότι τα κριτήρια αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αναδεικνύουν την ανάγκη της στήριξης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων και δυσπρόσιτων σχολείων της υπαίθρου καθώς και των συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτά. Σημαντικό, επίσης, βήμα είναι  η εξίσωση των μορίων των σχολείων της πρωτοβάθμιας με αυτά της δευτεροβάθμιας όταν λειτουργούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι και τοπικές ιδιαιτερότητες όπως:
 • η οργανικότητα/λειτουργικότητα της σχολικής μονάδας,
 • το γεωγραφικό ανάγλυφο,
 • οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές,
 • η απόσταση από την έδρα της διεύθυνσης εκπαίδευσης,
 • η απόσταση και η προσβασιμότητα σε δημόσιες δομές παροχής υγειονομικής περίθαλψης,
 • το είδος του συγκοινωνιακού μέσου πρόσβασης στη σχολική μονάδα,  η συχνότητα των υπαρχόντων δρομολογίων κλπ.
   Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα :
 • Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εισηγηθεί , ως αφετηρία, τα δυσπρόσιτα σχολεία τα οποία θα λάβουν 14 μόρια καθώς και τον ανώτατο αριθμό μορίων που θα έχει ο κάθε Νομός, λαμβάνοντας  υπόψη τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον κάθε τόπο.   
 • Να καταργηθεί το άρθρο 4 και να τροποποιηθεί το άρθρου 5 του Ν.4283/2014 που προβλέπει το διπλασιασμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης σε όσους υπηρετούν για 2 συνεχόμενα έτη σε σχολεία κατηγορίας Θ και Ι (για την πρωτοβάθμια) και αντίστοιχα ΙΑ και ΙΒ (για τη δευτεροβάθμια).
 • Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. να αφουγκραστούν τους συναδέλφους μέσα από διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων και να συνεργαστούν με τους αιρετούς για να υπάρχει ενιαία έκφραση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η όλη διαδικασία θα τεθεί υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε. η οποία θα προχωρήσει σε πραγματοποίηση περιφερειακών συνδιασκέψεων όπου θα συζητηθεί το θέμα της αναμοριοδότησης και όλων των ζητημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. 
 • Με δεδομένο τον ενιαίο χαρακτήρα του ζητήματος για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και τοπικών Ε.Λ.Μ.Ε. και η Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με την Ο.Λ.Μ.Ε. θα πρέπει να εισηγηθούν το σκεπτικό που θα διακατέχει τις διαδικασίες.
 • Τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. σεβόμενα τη διαβούλευση των στελεχών και των συλλογικοτήτων, θα πρέπει να εγκρίνουν, συμφωνήσουν, τροποποιήσουν, την κεντρική εισηγητική πρόταση για τα δυσπρόσιτα και για το ανώτατο όριο μορίων και να διαμορφώσουν συνολική πρόταση σε επίπεδο περιφέρειας.
 • Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τέλος, θα πρέπει  να εγκρίνει το τελικό προϊόν της πανελλαδικής διαβούλευσης, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να θεσμοθετήσει.
Η διαδικασία για τη δημιουργία εντός αντικειμενικού, διαχρονικού, δίκαιου, ενιαίου συστήματος μοριοδότησης των σχολικών μονάδων απαιτεί οργανωμένη συζήτηση, συλλογή στοιχείων απ’ όλη την επικράτεια, διαμόρφωση μαθηματικού αλγορίθμου και έλεγχό του για πιθανές στρεβλώσεις και αστοχίες. Ταυτόχρονα απαιτεί και χρόνο. Είναι βέβαιο ότι η εφαρμογή του από τη φετινή σχολική χρονιά είναι αδύνατη. Αδύνατη υπάρχει κίνδυνος να είναι γενικότερα αν δεν ανατραπεί η πολιτική της συρρίκνωσης και του κακώς εννοούμενου «εξορθολογισμού» στη δημόσια εκπαίδευση, που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια οργανικών θέσεων και την υποβάθμιση σχολικών μονάδων κάτι που οδηγεί τόσο σε μηδενικές μεταθέσεις όσο και σε μηδενικούς μόνιμους διορισμούς. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει και, βέβαια, να μην αφορά μόνο το σύστημα μοριοδότησης των σχολικών μονάδων αλλά το σύνολο του συστήματος με τις απαραίτητες παρεμβάσεις (π.χ. περιπτώσεις που εντάσσονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.).
Η Δ.Ο.Ε. στηριγμένη στο πλαίσιο των αγώνων του κλάδου για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη του δημόσιου σχολείου, θα συμβάλλει στην όλη διαδικασία με όλες τις δυνάμεις της στη βάση της ανατροπής των πολιτικών που οδηγούν στη συρρίκνωσή της και τη δημιουργία των προϋποθέσεων πραγματοποίησης των χιλιάδων μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση και των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών.