09 Νοεμβρίου 2019

Σε σχέση με τη λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου Σύρου


Θα θέλαμε να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι το ειδικό νηπιαγωγείο Ερμούπολης παραμένει στον “αέρα” έστω και αν βρισκόμαστε 2 1/2 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα :


α. Δικαιώνεται η τοποθέτηση του συλλόγου μας ότι η “προσωρινή” εγκατάστασή του στις αίθουσες της Κ. Μαρούλη δεν ανταποκρινόταν, σε καμιά περίπτωση, στις βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής. Καθόλου τυχαία, η επιτροπή καταλληλότητας, που συστάθηκε, έκρινε την αίθουσα ακατάλληλη και τις επόμενες μέρες πρέπει να βρεθεί, άμεσα, νέος χώρος για να μπορεί να λειτουργήσει η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Όσοι /ες επέλεξαν τους συγκεκριμένους χώρους και επέμεναν σε αυτούς είναι σήμερα έκθετοι / ες στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους γονείς των παιδιών και στην κοινωνία. Η προχειρότητα τους είναι κοινωνικά και εκπαιδευτικά επικίνδυνη . Θέλουμε να θυμίσουμε ότι από τη σχολική χρονιά 2012 – 13 που λειτούργησε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σχολείο, το πρόβλημα στέγασής του συνεχίζει, μέχρι σήμερα, να παραμένει οξυμμένο . Εδώ και 7 χρόνια δεν βρέθηκε καμιά αξιόπιστη λύση, με βάση στοιχειώδη παιδαγωγικά κριτήρια (σχολικό περιβάλλον, υποστηρικτές δομές , προσβασιμότητα, συνύπαρξη με τη γενική αγωγή, δυνατότητα ενταξιακών παρεμβάσεων παράλληλα με το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα).
β. Απαιτούμε να δοθεί μια οριστική λύση, καθώς η διαρκής αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (π.χ παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ). Είμαστε αρνητικοί / ες στην αποσχολειοποίηση των συγκεκριμένων παιδιών και στην εγκατάσταση του νηπιαγωγείου σε χώρους που παραπέμπουν σε πρακτικές γκετοποίησης και ιδρυματισμού. Διεκδικούμε προσβασιμότητα του σχολείου σε παιδιά με κινητικά προβλήματα, τουαλέτες Αμ.Ε.Α, σχολικό νοσηλευτή και εξασφάλιση της μεταφοράς των νηπίων, καθώς η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αφορά όλα τα παιδιά.