20 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΟΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α/ΘΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

  
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Είναι αδιαμφισβήτητη ανάγκη τα σχολεία να είναι ανοιχτά με καθημερινή λειτουργία για όλους τους μαθητές, με λιγότερα από 15 παιδιά στο τμήμα και με την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Μέχρι τώρα, όμως, βλέπουμε πως τα σχολεία λειτουργούν με ένα ασαφές πλαίσιο , με οδηγίες συχνά αντικρουόμενες και πρακτικά ανεφάρμοστες , χωρίς να διαφαίνεται με ποιο ουσιαστικό τρόπο θα παρέχεται η ασφάλεια για τα παιδιά , τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.


Δεν έχουν εξασφαλιστεί τα βασικά και στοιχειώδη μέτρα και με δεδομένη την εν μέσω κορωνοϊού ψηφισμένη αύξηση στην αναλογία παιδιών / εκπαιδευτικών ανά τμήμα (1:25) αλλά και με την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης γνωρίζουμε ότι λείπει ο βασικός παράγοντας της απόστασης των παιδιών. Καθότι η ασφαλής λειτουργία των Νηπιαγωγείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία ζητάμε να απαντηθούν διεξοδικά αφού «η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων». 
  • Στις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ για τα Νηπιαγωγεία αναφέρεται « Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.» Ποιος είναι ο ακριβής τρόπος εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία «καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες» όταν στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει καθαριστής/ια σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προγράμματος;
  • Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ πρέπει να γίνει «προσπάθεια για λειτουργία του Νηπιαγωγείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους».

Πώς μπορεί να επιτευχθεί η οδηγία του ΕΟΔΥ σε όλα τα νηπιαγωγεία όταν τα περισσότερα λειτουργούν με αυτό τον τρόπο δηλαδή με μη σταθερές ομάδες καθώς παιδιά από διαφορετικά τμήματα συναντιούνται στο Ολοήμερο

  • Επόμενη οδηγία του ΕΟΔΥ είναι ότι «Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδο στο χώρο του Νηπιαγωγείου και θα οδηγούνται στην αίθουσα». Η παραλαβή των μαθητών επιφορτίζεται από μια άλλη οδηγία που ορίζει ότι « Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο χώρο υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/και άλλων συμπτωμάτων και εκτιμά αδρά την υγεία των προσερχόμενων παιδιών, και σε περίπτωση υποψίας προβλήματος συζητά το θέμα με γονέα/κηδεμόνα,».


Ποιο ακριβώς θα είναι το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού που θα παραλαμβάνει τα παιδιά στην εξώπορτα και πώς θα αφήνει χωρίς επίβλεψη τους υπόλοιπους μαθητές που θα βρίσκονται ήδη μέσα στην τάξη όταν στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει επιπλέον προσωπικό ούτε σχολικοί βοηθοί; 

  • Εννοείται πως, όπως σχολιάζει ο ΕΟΔΥ, « η εξοικείωση των παιδιών άνω των 4 ετών με την ορθή εφαρμογή υφασμάτινης μάσκας και χρήση της από τα παιδιά με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία» θα αποτελέσει εκπαιδευτικό σχέδιο εργασίας από τα νηπιαγωγεία γιατί τα ίδια τα παιδιά αναζητούν καθημερινά απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως, όπως παρατηρήσαμε, στις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους παιδικούς σταθμούς που φοιτούν και παιδιά γεννημένα το 2016, η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική. 


Τελικά συνίσταται ή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2015 και το 2016 και φοιτούν στα νηπιαγωγεία; 

Πώς διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της με έναν και μοναδικό νηπιαγωγό σε 25 κατά ανώτατο αριθμό παιδιά ; πώς διαφυλάσσεται η ορθή χρήση της από τα μικρά παιδιά που αρκετά σχολάνε στις 16:00 μ.μ. άρα θα πρέπει να φοράνε για ένα οκτάωρο τη μάσκα ; Τι γίνεται με τα παιδιά που έχουν αυξημένες ρινικές ροές και η μάσκα τους πρέπει να εναλλάσσεται συνέχεια; Τι γίνεται με τα παιδιά που πιπιλάνε συνέχεια αντικείμενα ή τα χέρια τους όταν θα πιπιλάνε τη μάσκα ; Πόσες μάσκες θα πρέπει να αλλάζει ένα παιδί και πότε χρειάζεται αλλαγή μάσκας; Θα δίνουμε εμείς μάσκες στα παιδιά ή μόνο όσες φέρνουν από το σπίτι τους; Πού θα αποθηκεύονται οι μάσκες κατά την ώρα του φαγητού ή στα «διαλείμματα μάσκας»

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι στο νηπιαγωγείο η χρήση μάσκας από τα νήπια θα αποτελέσει προστασία και όχι υγειονομική βόμβα για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους και για τους εκπαιδευτικούς ; 

  • Όπως αναφέρεται στην τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής του ΕΟΔΥ «Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη επίσης κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού.» 


Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την ετοιμασία ή και επιμέλεια του φαγητού στο μεσημεριανό γεύμα, εφόσον δεν υπάρχουν βοηθοί, και πώς θα αφήνει χωρίς επιμέλεια τους μαθητές που θα βρίσκονται στην τάξη; 
  • Στη Διαχείριση ύποπτου κρούσματος αναφέρεται ότι εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 επικοινωνούμε με την οικογένειά του και μεριμνούμε για «Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά»

Προσπερνώντας το σημαντικό γεγονός ότι αρκετά νηπιαγωγεία είναι μονόχωρα πώς η /ο νηπιαγωγός θα βρίσκεται μαζί με το ύποπτο κρούσμα μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά; 

Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος των παιδιών για την ασφάλειά τους και την εκπαιδευτική διαδικασία αν η /ο Νηπιαγωγός δεν είναι μαζί τους ; 
Λειτουργία ολοημέρου

Δεν έχει σταλεί τίποτε για τον τρόπο χαλάρωσης /ύπνου στο Νηπιαγωγείο .

Κατά τη διάρκεια του ύπνου θα χρησιμοποιείται ή όχι μάσκα; Με ποιο τρόπο θα χαλαρώνουν ή θα κοιμούνται τα παιδιά; Σε τι απόσταση το ένα από το άλλο; Και αν πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις, πόσα παιδιά πρέπει να είναι σε κάθε τμήμα ολοημέρου; Με ποιες αποστάσεις όταν δε μπορούν να τηρηθούν στην συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων; 
  • Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή /και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό covid-19 για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών

Με τι όρους το παιδί ή ο εκπαιδευτικός που νόσησε επιστρέφει στο σχολείο. Χρειάζεται βεβαίωση ιατρού ή αρνητικό τεστ για covid-19;Πώς το αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός αν δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση;
  • Υπάρχει η έκδηλη ανησυχία στους εκπαιδευτικούς τι θα γίνει σε περίπτωση καταγγελίας από γονέα ότι το παιδί του νόσησε από λανθασμένη χρήση μάσκας στο σχολικό περιβάλλον. Πώς καλύπτεται ο κάθε εκπαιδευτικός από τυχόν τέτοιο περιστατικό; 
  • Στις κατηγορίες των μαθητών που οι απουσίες τους καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται δεν ανήκουν μαθητές των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δεν θα έπρεπε να είναι μέλημα του κράτους να προστατεύσει τους γονείς μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες; 
  • Οι οδηγίες αναφέρουν σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη χρήση μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς του. Αν ο γονιός αρνηθεί να παραλάβει το μαθητή, ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειές μας; 

Τα ερωτήματα είναι ήδη πάρα πολλά και σίγουρα καθημερινά προκύπτουν κι άλλα ακόμα περισσότερα , αν μάλιστα αναλογιστούμε τις ιδιαίτερες κτηριακές συνθήκες κάθε νηπιαγωγείου ( ενοικιαζόμενα, νηπιαγωγεία ενός χώρου κλπ). 

Αναρωτιόμαστε γιατί το υπουργείο δεν είχε προετοιμαστεί για όλα αυτά τα σενάρια εγκαίρως, εφόσον είχε στη διάθεσή του τουλάχιστον έξι μήνες από το ξέσπασμα της επιδημίας, αλλά περιμένουμε ακόμα και τώρα, μόλις μερικές ημέρες μετά την έναρξη της νέας διδακτικής χρονιάς, καθαρές οδηγίες και μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Απαιτούμε την άμεση και έγγραφη ανταπόκριση κάθε αρμόδιου φορέα. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ -ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «Π.ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Ε ΣΥΡΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΑΞΟΥ,ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ