29 Νοεμβρίου 2023

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ του Συλλόγου μας

Ύστερα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου και στα τρία νησιά ευθύνης του, τα μέλη του νέου Δ.Σ συνήλθαν για τη συγκρότησή του σε σώμα κι αποφάσισαν την κατανομή καθηκόντων τους ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος :                              

Μουκατεμίδης-Ιωαννίδης Αναστάσιος

Α΄ Αντιπρόεδρος (Σύρου) :                   

Μισίδης Απόστολος

Β΄ Αντιπρόεδρος (Τήνου) :

Μπόρτας Στυλιανός

Γ΄ Αντιπρόεδρος (Μυκόνου) : 

Ξενίδης Πολύκαρπος

Γραμματέας :                          

Ξενάκη  Αικατερίνη

Ταμίας :                                   

Κουβαλάκης Αθανάσιος

Μέλος :                                    

Νέλλα Ευδοκία