14 Φεβρουαρίου 2011

Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»


Σε σχέση με το έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λάβαμε για την κατάθεση προτάσεων για το νέο σχολικό χάρτη της περιοχής μας, το Δ.Σ του συλλόγου μας προτείνει: 

1.       Με τη θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων, στην Ελλάδα και στη Σύρο ειδικότερα αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των νηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία. Η υποχρεωτικότητα όμως χωρίς την δημιουργία κατάλληλων κτιριακών υποδομών είχε ως αποτέλεσμα την αβέβαιη φοίτηση των προνηπίων. Έτσι, κάθε Σεπτέμβρη οι γονείς των προνηπίων ψάχνουν μια θέση στο δημόσιο νηπιαγωγείο αφού έχουν γίνει οι προεγγραφές, έχουν κρατηθεί τα ονόματα τους σε λίστες ενώ κάποιοι από αυτούς πρέπει να υποστούν και τη διαδικασία των κληρώσεων για να ξέρουν εάν θα φοιτήσουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο. Σε περιπτώσεις που δεν χωράνε στέλνονται σε άλλα όμορα νηπιαγωγεία για ένα χρόνο ενώ την επόμενη χρονιά θα επιστρέψουν ως νήπια στο νηπιαγωγείο της περιοχής όπου ανήκουν. Αυτό όμως δεν είναι λύση γιατί θα έρθουν για εγγραφή και νέα προνήπια οπότε θα ακολουθηθεί μια παρόμοια διαδικασία και το πρόβλημα μεταφέρεται κάθε χρόνο. Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την ίδρυση ενός 2/θέσιου νηπιαγωγείου με κλασικό και ολοήμερο τμήμα στην Ερμούπολη που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες φοίτησης των νηπίων και προνηπίων που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία τριετία στο 2ο, 4ο και 6ο νηπιαγωγείο. Ο επανακαθορισμός των ορίων των σχολείων, χωρίς την παράλληλη ίδρυση νέου όμορου νηπιαγωγείου, δε θα δώσει λύση στις αυξημένες ανάγκες καθώς οι περιοχές των παραπάνω νηπιαγωγείων είναι πυκνοκατοικημένες.

2.       Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του αριθμού των παιδιών στα δημόσια νηπιαγωγεία έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κάθε χρόνο ψάχνουμε τρόπους για να στηριχθούν οι μαθητές /τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς αποτέλεσμα. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την ίδρυση δυο τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία, ένα στην Ερμούπολη κι ένα στην περιφέρεια για να καλυφθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν και θα υπάρξουν στα νηπιαγωγεία μας.