23 Φεβρουαρίου 2011

Aπόφαση του Συλλόγου Μετεκπαιδευομένων Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Διδασκαλεία της Αθήνας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«... ενόψει της θεσμικής αλλαγής στα διδασκαλεία δεν θα διεξαχθούν φέτος εξετάσεις για τη εισαγωγή νέων δασκάλων και νηπιαγωγών...»

Βασίλης Κουλαϊδής Γ.Γ. ΥΠΔΒΜΘ
προς τη Διδασκαλική Ομοσπονδία

Μετά από ένα χρόνο ψιθύρων και φημολογίας... Επιτέλους το Υπουργείο μίλησε!

Με την πρόσφατη επιστολή του Γ.Γ του ΥΠΔΒΜΘ προς τη Διδασκαλική Ομοσπονδία ο ενενηντάχρονος θεσμός της μετεκπαίδευσης μπαίνει στο ψυγείο και ουσιαστικά καταργείται. Ενέργεια σύμφωνη προς το πνεύμα των γενικότερων αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων (σχολεία αναμορφωμένου ωραρίου, συγχωνεύσεις καταργήσεις σχολείων, αλλαγές στα πανεπιστήμια κ.α.), που η λογιστική του μνημονίου επιβάλει στην εκπαίδευση.

Η επιστολή αποτελεί μνημείο παραδοξολογιών και προσχηματικών επιχειρημάτων που δεν μπορούν να αποκρύψουν το αυτονόητο: Το δήθεν «νέο» σχολείο που μας επιφυλάσσει η κυβέρνηση δεν χρειάζεται επιστημονικά χειραφετημένους και παιδαγωγικά αυτόνομους εκπαιδευτικούς. 

Ένας θεσμός την αναγκαιότητα του οποίου αποδέχεται το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρά τις πιθανές δυσλειτουργίες του, δεν καταργείται αλλά αναμορφώνεται, αναβαθμίζεται, βελτιώνεται. Δεν καταργείται με την αντιδεοντολογική και αντιεπιστημονική επίκληση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, που μόνο το υπουργείο κατέχει σαν επτασφράγιστο μυστικό.

Η διεύρυνση του θεσμού της Μετεκπαίδευσης και η ένταξή της στα ήδη από το1984 ιδρυθέντα Παιδαγωγικά Τμήματα -παρά τα όσα άστοχα υποστηρίζει ο Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ - όχι μόνο έλαβε υπόψη του τις αλλαγές, που αυτά έφεραν, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά περιγράφει και το ρόλο των διδασκαλείων στο νέο περιβάλλον (ν.2327/95, κεφάλαιο Β’, άρθρο 5). Ο κ. Κουλαϊδής είτε δεν γνωρίζει το νόμο του τότε Υπουργού Παιδείας και σημερινού Πρωθυπουργού είτε είναι τόσο μεγάλη η επιθυμία του για την κατάργηση του θεσμού που αδειάζει ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του.

Ο απροκάλυπτος και αντιδημοκρατικός τρόπος με τον οποίο το ΥΠΔΒΜΘ έβαλε τίτλους τέλους στο θεσμό των διδασκαλείων φανερώνει και το πως εννοεί το διάλογο. Ο από μηδενική όμως βάση διάλογος, που θα μετατρέψει την μετεκπαίδευση – ως ποτέ να μην υπήρξε- σε απλή επιμόρφωση, μοιάζει σαν να σου επιβάλουν να συναινέσεις σε προειλημμένες αποφάσεις.


Κάτω τα χέρια από την μετεκπαίδευση

Η δίχρονη μετεκπαίδευση είναι θεσμός-κατάκτηση του κλάδου ο οποίος ισχύει από το 1922 και διατηρήθηκε σε περιόδους πολύ δύσκολες τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικοπολιτικά για το ελληνικό κράτος, επομένως η επίκληση των οικονομικών δυσχερειών μόνο ως πρόφαση μπορεί να εκληφθεί. Το θέμα της μετεκπαίδευσης δεν είναι οικονομικό, αλλά πολιτικό. Δε νοείται η μετεκπαίδευση να εξυπηρετεί συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική, οπότε καταργείται ή αντικαθίσταται από διαφόρων τύπων επιμορφώσεις κατά τα κελεύσματα των κρατούντων. Ή θα διατηρήσει τον αυτοτελή ακαδημαϊκό και μορφωτικό της χαρακτήρα ή θα μετατραπεί σε εξάρτημα των πειραματισμών του εκάστοτε υπουργού παιδείας.

Θεωρούμε ότι η μετεκπαίδευση πρέπει να οργανώνεται αλλά και να παρέχεται από τα ΑΕΙ. Με τρόπο τέτοιο, ώστε να διαχέεται η ακαδημαϊκή αυτοτέλειά της τόσο ως προς το περιεχόμενο των σπουδών όσο και ως προς την αξιοποίηση των ακαδημαϊκών προδιαγραφών της μορφωτικής διαδικασίας. Επομένως, στο βαθμό που η μετεκπαίδευση σχετίζεται και συνδέεται με το φορέα που την υλοποιεί και την αποτιμά, η έννοια της αναβάθμισης των σπουδών στα Διδασκαλεία καθορίζεται από:

       την έμφαση στον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των μαθημάτων που προσφέρονται και στην ενότητά τους με την εκπαιδευτική Πράξη.
       την ουσιαστική και πολύπλευρη συμμετοχή των διδασκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη συν-διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας των μαθημάτων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει ώστε το περιεχόμενο της μετεκπαίδευσης να συνδέεται με την κοινωνία, να έχει ενιαίο - γενικό ανθρωποκεντρικό παιδαγωγικό χαρακτήρα και να εξετάζει με επιστημονικό τρόπο σύνθετα παιδαγωγικά και κοινωνικά ζητήματα.

Αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση και διεύρυνση του μαζικού και μορφωτικού χαρακτήρα της μετεκπαίδευσης, σταθερά προσηλωμένης στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. θεωρούμε ότι κάθε διεκδίκηση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην προοπτική:

1.    Της αποκλειστικής διεξαγωγής της μετεκπαίδευσης από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.
2.    Στη δίχρονη διάρκεια φοίτησης με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
3.    Της σύνδεσης της  με τη ζώσα κοινωνική πραγματικότητα του σχολείου και της τάξης.

Σ’ αυτή τη βάση θεωρούμε απαραίτητη την αναβάθμιση και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των διδασκαλείων. Προγράμματα σπουδών που οφείλουν να βασίζονται στη διδασκαλία των διαφορετικών (συχνά αντιμαχόμενων) θεωρητικών προσεγγίσεων και στην έρευνα που θα πραγματοποιούν οι ίδιοι οι μετεκπαιδευόμενοι. Διδασκαλία και έρευνα οι οποίες οφείλουν να είναι άμεσα συνδεδεμένες με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και να στηρίζονται στην κατανόηση του ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά προσδιορισμένου ρόλου της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα αναγκαίο είναι στα προγράμματα σπουδών των διδασκαλείων δασκάλων και νηπιαγωγών να υπάρχει διάχυση ανάμεσα στα μαθήματα ειδικής και γενικής αγωγής. Η σημερινή αντίληψη όχι μόνο είναι αντιπαραγωγική και δε συμβάλλει στο διακηρυγμένο στόχο ένταξης των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο κοινό σχολείο, αλλά και αντιεπιστημονική, καθώς η αγωγή παρέχεται ενιαία και ολική, αναγνωρίζει όμως και επιχειρεί να κατανοήσει την πολυπλοκότητα, ενώ διακρίνει τα επιμέρους και προσπαθεί να τα συνθέσει διαλεκτικά.

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε:

Α. Συμβολική κατάληψη του κτιρίου του Μαράσλειου Διδασκαλείου την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και την ανάρτηση πανό στα κάγκελα της σχολής.

Β. Καλούμε το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. να εγκαταλείψει τους ήπιους τόνους με τους οποίους αντιμετωπίζει το θέμα και να αναλάβει δυναμικά το συντονισμό της προσπάθειας υπεράσπισης του θεσμού της Μετεκπαίδευσης.

       Να δηλώσει την αντίθεσή της απέναντι στην πρόσφατη επιστολή του Γ.Γ του ΥΠΔΒΜΘ που στην ουσία καταργεί την μετεκπαίδευση και να διακηρύξει ότι κάθε προσπάθεια κατάργησης ή τροποποίησης του θεσμού προς το δυσμενέστερο αποτελεί αιτία αντιπαράθεσης για τον κλάδο.
       Να απαιτήσει την ανάκληση της απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ και την άμεση προκήρυξη  των εξετάσεων για την περίοδο 2011-2013.
       Να καλέσει τους καθηγητές των Παιδαγωγικών τμημάτων σε αγωνιστική συστράτευση για την υπεράσπιση του θεσμού της μετεκπαίδευσης.

Γ. Στο ίδιο πνεύμα καλούμε τόσο τους συλλόγους των μετεκπαιδευόμενων στα διδασκαλεία όλης της χώρας όσο και τα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία των εκπαιδευτικών να υπερασπίσουν αποφασιστικά και με κάθε πρόσφορο τρόπο το θεσμό της μετεκπαίδευσης (έκδοση κειμένων υπεράσπισης και ανάρτησή τους στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, οργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π.). Να απαιτήσουν από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας να αντιπαρατεθεί  στις επιλογές του ΥΠΔΒΜΘ.

Σήμερα, που η κοινωνική διάσταση της παιδαγωγικής υποχωρεί και αφομοιώνεται από τις δυνάμεις του αγοραίου οικονομισμού και της βίαιης αναδιανομής του πλούτου, συμβολικού και υλικού, καλούμε κάθε συνάδελφο χωριστά να αναλογιστεί το βαρύ χρέος που μας αναλογεί απέναντι στην ιστορία, το παρόν και το μέλλον ενός θεσμού ο οποίος –ανεξάρτητα από τις όποιες αδυναμίες του- αποτελεί τον μοναδικό μορφωτικό θεσμό που με ανθρώπινες συνθήκες (απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) και χωρίς δίδακτρα επιτρέπει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών κάθε χρόνο να στοχάζονται πάνω στο χαρακτήρα της δουλείας τους και να επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους απέναντί της.

Το Δ.Σ.
του Συλλόγου Μετεκπαιδευόμενων Δασκάλων
 και Νηπιαγωγών στα Διδασκαλεία  της Αθήνας