15 Νοεμβρίου 2017

Εξίσωση των συναδέλφων μας θεολόγων καθολικού δόγματος με τα δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών .Στα νησιά της Τήνου και της Σύρου λόγω της ύπαρξης δύο θρησκευτικών δογμάτων, εργάζονται στα δημόσια σχολεία θεολόγοι καθολικού δόγματος, που διδάσκουν το μάθημα των θρησκευτικών σε παιδιά καθολικού δόγματος. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, ενώ με βάση τον νόμο 4386/2016 βασική προϋπόθεση για τον διορισμό τους είναι η ύπαρξη πανεπιστημιακού πτυχίου. Παρά το γεγονός αυτό, συνεχίζουν να αμείβονται με μισθό υπαλλήλου Δ.Ε. Πρόκειται για μια κραυγαλέα αδικία, καταφανώς παράνομη που καταστρατηγεί την υπάρχουσα νομοθεσία, καθώς στο βαθμό που βασικό κριτήριο διορισμού είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο, ο δημόσιος υπάλληλος κατατάσσεται αυτομάτως στο μισθολογικό στο κλιμάκιο της Π.Ε . Εκτιμούμε ότι εδώ υπάρχουν και αντισυνταγματικές πρακτικές από την πλευρά του κράτους, καθώς είναι αδιανόητο ένας εργαζόμενος να υφίσταται διακρίσεις με βάση το θρήκευμα ή το δόγμα του στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Καλούμε τη Διεύθυνση Πρωτόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων και την Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου να διερευνήσουν το θέμα, καθώς και το υπουργείο να άρει άμεσα κάθε μορφή διάκρισης απέναντι στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, κάθως έχει ήδη εκτεθεί πολλαπλά.