27 Νοεμβρίου 2017

Για το ζήτημα της παράλληλης στήριξης των μαθητών
Το Δ.Σ του συλλόγου μας εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην πολιτική τόσο του Υπουργείου όσο και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Κυκλάδων, γύρω από το πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα της παράλληλης στήριξης των μαθητών μας. Θυμίζουμε ότι τα παιδιά, τα οποία, μετά από διάγνωση των ΚΕΔΔΥ, δικαιούνται παράλληλη στήριξη, είναι παιδιά με σοβαρά μαθησιακά και κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα, όπου η παράλληλη στήριξη είναι μια αναγκαία εκπαιδευτική δομή για την ομαλή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό την αποτροπή του πρώιμου σχολικού αποκλεισμού. Η παράλληλη στήριξη, από αυτή την άποψη, διασφαλίζει στα παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειες τους τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής τους στο δημόσιο σχολείο.

Ήδη, η πραγματικότητα σε αυτό το πεδίο και γενικά στο χώρο της ειδικής αγωγής είναι τραγική. Ενώ εγκρίνονται παράλληλες στηρίξεις ονομαστικά για κάθε παιδί, το υπουργείο και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης μοιράζουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό σε δύο και τρία παιδιά, κατά παράβαση της δικής τους νομοθεσίας και σίγουρα κατά παράβαση των μορφωτικών δικαιωμάτων των συγκεκριμένων παιδιών. Τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν την ανάγκη μιας σταθερής παιδαγωγικής αναφοράς για την ομαλή ένταξή τους, άρα απαιτείται μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με ειδίκευση και επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και αντίστοιχα διαμορφωμένο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε ξεχωριστό μαθητή.

Πλέον το υπουργείο και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό μας κάνουν και ένα βήμα παραπάνω, πέρα από ότι μοιράζουν τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης σε δυο παιδιά, προσπαθούν με περισσεύματα ωρών από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας - 2 με 3 ώρες ανά εκπαιδευτικό μέχρι και 4 συνολικά εκπαιδευτικοί- να “λύσουν” το πρόβλημα και να καλύψουν το πολύ 8 ώρες παράλληλης στήριξης, ενώ τα παιδιά δικαιούνται 24. Μετατρέπουν μια αναγκαία στις μέρες μας εκπαιδευτική δομή σε παιδοφύλαξη, κάποιες μέρες και κάποιες ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με τα περισσεύματα διδακτικών ωρών και επιχειρούν να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των μαθητών μας, αντί να ενδιαφερθούν, με μια στοιχειώδη παιδαγωγική σοβαρότητα, για την ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών στην παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία. Μάλιστα η διαρκής εναλλαγή προσώπων, ο βραχυπρόσθεσμος και αποσπασματικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης παρέμβασης, κάθε άλλο παρά βοηθητικός είναι εκπαιδευτικά για τα συγκεκριμένα παιδιά.

Το πινακάκι που έστειλε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων , το οποίο μιλάει για “αναγκαίες ώρες ή αναγκαίο υπόλοιπων ωρών για παράλληλη στήριξη” (αναγκαίες ή αναγκαίο υπόλοιπο; ) κινείται στον αντίποδα ακριβώς των σύγχρονων απαιτήσεων της κοινωνίας, του δημόσιου σχολείου και εν γένει της παιδαγωγικής επιστήμης. Μετατρέπει τα παιδιά με τις πιο αδύναμες μαθησιακές και κοινωνικές αποσκευές σε διδακτικές ώρες, οι οποίες με κάποια περισσεύματα μπορεί και να μειωθούν, έστω και αντιπαιδαγωγικά, και σίγουρα όχι να καλυφθούν. Αυτή είναι η γκρίζα πραγματικότητα του τόπου μας: μικρά παιδιά με σοβαρά προβλήματα να γίνονται πειραματόζωα ενός αντιεκπαιδευτικού προγράμματος και μιας πολιτικής λιτότητας και περικοπών.

Αντί του σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης παιδαγωγικής παρέμβασης για τον συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό, κάποιοι / ες μιλάνε για κάποιες ώρες πασάλειμμα. Θα θέλαμε να μας απαντήσει και το υπουργείο με την εγκύκλιο του (163629/ ΓΔ4 4-10-2016), αλλά και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων (Αρ. Πρωτ. 7783 22/11/2017) σε ποιο εκπαιδευτικό όραμα για το δημόσιο σχολείο βασίζουν τις συγκεκριμένες θέσεις τους; Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη οπτική ότι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού πρέπει να αλλάξει 4 εκπαιδευτικούς μέσα σε μια εβδομάδα να μας την καταθέσουν. Ασφαλώς και οι οικογένειες που δικαιούνται τα παιδιά τους παράλληλη στήριξη και βλέπουν ότι όλα στρέφονται προς ιδιωτικές λύσεις μπορούν να κινηθούν και νομικά. Η αναφορά στο άρθρο 48 του νόμου 4415/2016, από αυτή την άποψη, είναι το λιγότερο αστεία και προσπαθεί να χειριστεί τους εκπαιδευτικούς ως τρομαγμένους υπαλλήλους, χωρίς επιστημονική άποψη, φανερώνοντας ότι η συζήτηση του υπουργείου περί παιδαγωγικής αυτονομίας είναι μια απάτη.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων θαρρετά, με συναίσθηση του ρόλου τους ως δημόσιοι λειτουργοί, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, τα παιδιά των σχολείων μας και τη δημόσια εκπαίδευση να απορρίψουν το μοίρασμα ωρών της παράλληλης στήριξης από τα όποια περισσεύματα διδακτικών ωρών του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού. Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειάς μας να απορρίψουν οποιοδήποτε σχέδιο να ψευτο-υλοποιηθεί η παράλληλη στήριξη. Ελπίζουμε ότι επιθυμούν να είναι επιστημονικοί καθοδηγητές των μάχιμων εκπαιδευτικών κι όχι απλοί εκφραστές της μνημονιακής πολιτικής. Καλούμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στην περιοχή μας να πάρουν άμεσα αποφάσεις υπεράσπισης των παιδιών και των μορφωτικών τους αναγκών. Εδώ και τώρα μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, εδώ και τώρα να καλυφθούν και τα 37 κενά εκπαιδευτικών στο νομό Κυκλάδων για την παράλληλη στήριξη.

Ο μορφωτικός «Καιάδας» σας δε θα περάσει !!