26 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠΕΙΓΟΝ: Καμία κλήση Συλλόγου Διδασκόντων με αυτό το θέμα πριν την ανακοίνωση απ’ τη ΔΟΕ των ενεργειών βημάτων για την υλοποίηση της απεργίας – αποχής

 

Η ενδεδειγμένη απάντηση του κλάδου στην αξιολόγηση του ΥΠΑΙΘ.

Δεν προχωράμε σε καμία διαδικασία που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση

Στις πρόσφατες διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις που έκανε το ΥΠΑΙΘ διατυπώθηκε ότι η μη συμμετοχή στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Η συγκεκριμένη αναφορά - παρόμοια είχε γίνει και πέρσι - έχει ως προφανή στόχο την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό εκπαιδευτικών και διευθυντών, προκειμένου να συμμετάσχουν την αυτοαξιολόγηση, ακόμα και αυτοί που δεν το επιθυμούν. Είναι ενδεικτική μιας γενικότερης αντίληψης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να επιβάλει με το «μαστίγιο» τη θέληση της. Αυτή η αντίληψη προσέκρουσε την περσινή σχολική χρονιά στη σχεδόν καθολική άρνηση των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε συνέπεια για αυτούς.


Όπως έχει ήδη κριθεί από αρκετές αποφάσεις δικαστηρίων (συνιστά νομολογία στην ουσία) η συμμετοχή σε νόμιμη απεργιακή μορφή δε μπορεί να συνοδεύεται από οποιασδήποτε μορφής πειθαρχικές ποινές σε βάρος των υπαλλήλων γιατί κάτι τέτοιο θα συνιστούσε καταστρατήγηση του απεργιακού δικαιώματος, πράγμα που δεν επιτρέπεται ούτε από το σύνταγμα (άρθρο23, παράγραφος 2) ούτε από τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων. Επιπλέον πρόσφατη (περσινή) απόφαση του Διοικητικού εφετείου Αθηνών έκρινε ότι είναι παράνομος ο αποκλεισμός υπαλλήλου από τη διαδικασία επιλογής στελεχών, επειδή δεν συμμετείχε στην αξιολόγηση, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

     

Επιπλέον με την απόφαση 27/2004 της ολομέλειας του Αρείου Πάγου: αναγνωρίσθηκε το τεκμήριο της νομιμότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό την έννοια ότι μέχρι μια απεργιακή κινητοποίηση να κριθεί αμετακλήτως ως παράνομη από το αρμόδιο δικαστήριο θεωρείται νόμιμη, με συνέπεια, στο ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα (από την κήρυξη της απεργίας μέχρι την αμετάκλητη δικαστική κρίση) να μη μπορεί να επέλθει σε βάρος των απεργών οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια εξαιτίας της συμμετοχής τους στην απεργία.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων και τα στελέχη εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. (θα σταλούν άμεσα αναλυτικές οδηγίες , εξειδικεύοντας τις νομικές ενέργειες σε συνεργασία με τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ και θα πρέπει να ακολουθηθούν π.χ. αναλυτικά βήματα ή/και πρακτικά συλλόγου διδασκόντων κλπ.) και με βάση αυτή την απόφαση,  να μην προχωρήσουν σε καμία διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της Υ.Α. (ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης»)


Καμία κλήση Συλλόγου Διδασκόντων με αυτό το θέμα πριν την οριστικοποίηση – ενημέρωση απ’ τη ΔΟΕ των ενεργειών βημάτων για την υλοποίηση της απεργίας – αποχής.

Στις οποιεσδήποτε τυχόν ενημερώσεις να μη συνταχτούν πρακτικά και να μην υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί.

 

Συνεχίζουμε δυναμικά, όπως και πέρσι! Συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης που οδηγεί στη διάλυση του δημόσιου σχολείου!