26 Σεπτεμβρίου 2021

Σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας αναφορικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων (Ε.Δ.) τα οποία εισήχθησαν στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας ως «νέο μάθημα» από το ΥΠΑΙΘ και τις απορίες των συναδέλφων σημειώνει τα εξής:

       Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισήχθησαν πιλοτικά την σχολική χρονιά 2020 – 2021 σε 218 σχολεία με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24/6/2020. Καμία ουσιαστική αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και πώς άλλωστε να γίνει, αφού η πολύμηνη αναστολή λειτουργίας των σχολείων, στην ουσία, δεν επέτρεψε την εφαρμογή των εργαστηρίων στα σχολεία όπου εισήχθη. Στη συνέχεια των παραπάνω με το ΦΕΚ 3567 της 4ης Αυγούστου 2021 και τις Υ. Α. Φ. 31/94185/Δ 1 της 29/7/2021 & 94236/Γ Δ 4 της 29/07/2021 ορίζεται η εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021–2022 και εφεξής. Η εφαρμογή τους, με βάση όσα ορίζονται από το παραπάνω Φ.Ε.Κ. και τις Υ. Α. προβλέπει:


  •   «Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Η εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων με περιεχόμενο σταθμισμένο κατάλληλα ως προς την ηλικία των μαθητών/-τριών και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 εργαστήρια συνολικά, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματικό Κύκλο(…) Τέλος, συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
  • Αντικατάσταση της Ευέλικτης Ζώνης (Ε. Ζ.). 3 ώρες εβδομαδιαία στην Α-Β τάξη, 2 ώρες στην Γ-Δ και 1 ώρα στην Ε και Στ που την αφαιρούν από τη Γεωγραφία που μένει έτσι με 1 ώρα την εβδομάδα!


Από άποψη περιεχομένου:

– δεν είναι τυχαίο που ονομάζονται εργαστήρια δεξιοτήτων και όχι εργαστήρια γνώσεων,

– εισάγουν ως αντικείμενα σπουδών στο ωρολόγιο πρόγραμμα τις περίφημες ήπιες δεξιότητες: ρομποτική, επιχειρηματικότητα, παραγωγικότητα, προσαρμοστικότητα κ.λπ.

Από άποψη μεθοδολογίας:

Γυρίζουν το σχολείο δεκαετίες πίσω, απαξιώνουν την περιβαλλοντική και την πολιτιστική εκπαίδευση. Αποτελούν μια έτοιμη λίστα εκπαιδευτικού υλικού όπου θα κυριαρχούν έτοιμα πατρόν εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα υπηρετούν τους παραπάνω στόχους, χωρίς να λαμβάνουν υπ΄όψιν τους τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή/μαθήτριας ή του κάθε τμήματος, διδασκαλία φασόν εν ολίγοις.Από άποψη ειδικών στόχων:

    Στην αρχή κάθε κύκλου ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει σχέδιο δράσης και στο τέλος μια φόρμα αξιολόγησης του κύκλου καθώς και περιγραφική αξιολόγηση κάθε μαθητή που την δίνει στους γονείς. Πέρα από την πρωτοφανή γραφειοκρατική διαδικασία, ανοίγει ο επικίνδυνος δρόμος για τον άμεσο έλεγχο της διδακτικής πράξης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης αλλά και από όλους τους φορείς που αναφέρονται στην Υ. Α.Εμπλέκει μια σειρά κρατικούς και μη κρατικούς, ιδιωτικούς φορείς στο στρατηγικό πεδίο της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού το οποίο «θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες»! Η αναλυτικότατη και αποκαλυπτικότατη λίστα φορέων «κρατικών και μη» περιλαμβάνει από την ελληνική αστυνομία έως την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αθλητικές ομοσπονδίες.

Καμία σχέση δεν έχει η πραγματική στοχοθεσία αυτού του «μαθήματος» με τη βιωματική μάθηση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και άλλων εννοιών της νέας αγωγής που επικαλείται και χρησιμοποιεί το Υπουργείο ως περιτύλιγμα για να αποκρύψει τις πραγματικές σκοπιμότητες. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (project) αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση είναι τα θέματα να αντλούνται από τον κύκλο των βιωμάτων, εμπειριών και ενδιαφερόντων των παιδιών. Και ρωτάμε: ανήκει αλήθεια σε αυτόν τον κύκλο η δραστηριότητα «εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης»;

  • Δεν πρόκειται να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων, γιατί αυτές οι ανάγκες είναι αντίθετες με τις μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών μας. Γιατί αν κάνουμε κάτι τέτοιο ακυρώνουμε τον κοινωνικό και παιδαγωγικό μας ρόλο ως εκπαιδευτικοί. 
  •  Θα υπηρετήσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μαθητών μας για ολόπλευρη μόρφωση, καλλιέργεια ελεύθερης κριτικής συνείδησης.
 
Εμείς παλεύουμε για το σχολείο της ολόπλευρης γνώσης και της ενιαίας διδασκαλίας, το σχολείο της πραγματικής βιωματικής μάθησης, της δημιουργίας και της τέχνης. Το σχολείο που προσαρμόζει τις διδακτικές μεθόδους και τα αναλυτικά του προγράμματα ανάλογα με τις ηλικίες των μαθητών.

Το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί την ικανότητα των μαθητών να σκέπτονται, να διατυπώνουν τις απόψεις τους, να διαμορφώνουν κριτική σκέψη και συνείδηση. Στο σχολείο πρέπει και μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας, μελέτης, επεξεργασίας και συζήτησης, τα κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα (για παράδειγμα η φτώχεια, η μετανάστευση κ.λπ.) που αφορούν τη λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της. Η καλλιέργεια κριτικής συνειδητοποίησης των μαθητών μας, αποτελεί σπουδαίο καθήκον των εκπαιδευτικών ακόμα και στις πολύ δύσκολες σημερινές συνθήκες.

 Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω το Δ. Σ. του Συλλόγου μας καλεί τους συναδέλφους/ισσες εκπαιδευτικούς – μέλη του:

- να μην εμπλέξουν φορείς άσχετους με την εκπαίδευση όπως ιδιωτικές εταιρείες, Μ.Κ.Ο, δήμους, αστυνομία κ.λπ., να μην αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου,

- να μην προχωρήσουν σε δημιουργία portfolio – φακέλους αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης των μαθητών, σύνδεση των project των εργαστηρίων δεξιοτήτων με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας,

- να μην εμπλέξουν σχολικούς συμβούλους, γονείς, δήμους στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων κ.λπ. και

- να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που έως τώρα χρησιμοποιούν δίνοντας έμφαση στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους και την κάλυψη των γνωστικών κενών, των ψυχο-συναισθηματικών και κοινωνικών επιπτώσεων από το πολύμηνο κλείσιμο των σχολείων και την άθλια «τηλεκπαίδευση».

-Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί όλων των παραπάνω θεμάτων καλύπτοντας συνδικαλιστικά τις/τους συναδέλφους στη μη εφαρμογή των συγκεκριμένων τρόπων διδασκαλίας που επιδιώκει να επιβάλλει το ΥΠΑΙΘ.

- Καλούμε τους Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. της χώρας να προχωρήσουν στη λήψη και εφαρμογή αντίστοιχων αποφάσεων.