Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα των εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ και αντιπροσώπων για τη Γ.Σ της ΔΟΕ


Εκλογές αντιπροσώπων

Ψήφισαν : 263                        Άκυρα / Λευκά : 18

                                   2011                        2009 

Αγωνιστική Κίνηση 98  (1)                       76 (1)

ΠΑΣΚ                    91 (1)                          101 (1)

ΔΑΚΕ                   52  (1)                          63 (1)

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ         4     (0)                           4  (0)


Εκλογές για Δ.Σ

Ψήφισαν 263                       Άκυρα/ Λευκά 18


                                   2011                           2009
Ανεξάρτητη Κίνηση 120  (4)                      144  (5)

Αγωνιστική κίνηση 118  (3)                         89 (2)
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ              7   (0)                             4 (0)

Με βάση τη σταυροδοσία εκλέγονται από :
Ανεξάρτητη Κίνηση : Αναγνωστόπουλος Δ., Μπαχτή Μ, Αλτίνη Α., Μυτιληναίου Ε.
Αγωνιστική Κίνηση : Καλημερίδης Γ., Μιχαλίτσης Π., Πολιτάκη Π.

Πεπραγμένα ΔΟΕ 
Υπέρ : 34
Κατά : 101
Λευκό: 71

Πεπραγμένα Δ.Σ 
Υπέρ : 102
Κατά : 52
Λευκό: 50

Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ
Υπέρ : 86
Κατά : 63
Λευκό: 56