28 Μαΐου 2015

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για εκλογή αντιπροσώπων στη Γ.Σ της ΔΟΕ, Δ.Σ και Ε.Ε


Για την εκλογή αντιπροσώπων στη Γ.Σ της ΔΟΕ 

ψήφισαν : 261
Άκυρα -Λευκά : 29
Έγκυρα : 232Αγωνιστική Κίνηση : 152 (2 έδρες)

Καλημερίδης Γ. 119

Μουκατεμίδης Α. 53

Παναγιώτου Χ    9

Παππά Ε.           24

Πολιτάκη Π.     11

Σκρέτα Τ.          15

Τζόκας Η.        10

Ανεξάρτητη Κίνηση : 69 (1 έδρα)

Λάβαρης Φ. 42

Τσούκος Π. 32

Αγωνιστική Συσπείρωση- ΠΑΜΕ: 11 (0)

Χατζηπαρασκευαϊδης Α.  8

Το σύλλογο θα εκπροσωπήσουν στη Γ.Σ της ΔΟΕ οι συνάδελφοι : Καλημερίδης Γ. - Μουκατεμίδης Τ.- Λάβαρης Φ. 


Για την εκλογή νέου Δ.Σ και Ε.Ε

Ψήφισαν : 261 
Έγκυρα : 240 
Άκυρα -Λευκά : 21

Αγωνιστική Κίνηση : 240 

 Σύρος
Καλημερίδης Γ. : 173 

Κυρηναίου Ε. : 50 

Μουκατεμίδης Α. : 98 

Ξενάκη Α. : 76

Παναγιώτου Χ. : 46

Παππά Ε. : 89

Σκρέτα Τ.  : 51 

Τζόκας Η. : 21 

Τήνος
Μπόρτας Σ. 74 

Μύκονος
Κουσκουνέλου Μ. 69 

Για την Ε.Ε 
Δεδεμάδη Ρ. 36 
Ιωαννίδου Ρ. 56
Κουβαλάκης Θ. 48 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ του συλλόγου μας είναι : Καλημερίδης Γ. Μουκατεμίδης Α., Παππά Ε., Ξενάκη Α., Σκρέτα Τ, Μπόρτας Σ., Κουσκουνέλου Μ.

για την Ε.Ε : Δεδεμάδη Ρ, Κουβαλάκης Θ, Ιωαννίδου Ρ