Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ερμούπολης

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ερμούπολης. Τα θέματα ήταν:
α. Εκδήλωση του Τμήματος Αγωγής Υγείας για τη σχολική βία
β. Παραχωρήσεις σχολικών κτιρίων.
γ. Άλλα θέματα.

Ομόφωνα εγκρίθηκε η παροχή του ποσού των 500€ από το Δήμο για την εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τις παραχωρήσεις σχολικών κτιρίων σε ιδιωτικούς φορείς (ξενόγλωσσα φροντιστήρια για εξετάσεις) αποφασίστηκε η παραχώρηση να πραγματοποιείται από τη δημοτική επιτροπή παιδείας με συγκεκριμένο ποσό- που πηγαίνει στην αντίστοιχη σχολική επιτροπή. Τέθηκε το ζήτημα ότι ιδιωτικές εταιρίες μελετών προσεγγίζουν σχολικές μονάδες, προκειμένου οι τελευταίες να αξιοποιήσουν κοινοτικούς πόρους, με το ανάλογο ασφαλώς αντίτιμο(!!!). Θέσαμε ξεκάθαρα ότι κάτι τέτοιο οδηγεί στη πλήρη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας παιδείας, καθώς η φροντίδα για τις υποδομές των σχολείων μετατοπίζεται από το κράτος σε ιδιώτες που αποσπούν με αυτό τον τρόπο δημόσιους πόρους.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε να βγει κοινή απόφαση της δημοτικής επιτροπής παιδείας για τις συγχωνεύσεις, ενισχύοντας την απόφαση που έχει πάρει ήδη το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ερμούπολης. Στην τοποθέτησή μας επισημάναμε συνοπτικά τα εξής : 1. Στην επόμενη επιτροπή παιδείας πρέπει να συζητηθούν όλα τα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν το δημόσιο σχολείο εν όψει και της νέας σχολικής χρονιάς 2. Να τεθεί άμεσα προς συζήτηση το ζήτημα της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της αδυναμίας των σχολείων να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα απο τη νέα σχολική χρονιά 3. Με την προτεινόμενη διοικητική ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης και τις προτάσεις για κατάρτιση σχολικού χάρτη και ομάδων σχολείων, ανά δήμο, με κύριο σκοπό τον έλεγχο του μεγέθους κάθε σχολικής μονάδας, δημιουργούνται οι όροι για τη διαμόρφωση ενός μόνιμου μηχανισμού συγχωνεύσεων-καταργήσεων σχολικών μονάδων. Πολιτική που ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν πρόκειται να δεχθεί και καλεί άμεσα όλους να πάρουν θέση υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου.

Στη δική της τοποθέτηση η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τόνισε πως δε σκοπεύει να προτείνει καμιά συγχώνευση σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εργάζεται για την ορθολογικότερη κατανομή των μαθητών ανά σχολείο, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι σχολικές μονάδες με μεγάλο αριθμό παιδιών και πληθωρικά τμήματα. Επίσης τόνισε πως είναι στις προθέσεις της να προτείνει τη δημιουργία Κ.Π.Ε στη Σύρο και τη δημιουργία Πρότυπου- Πειραματικού σχολείου (νηπιαγωγείο-δημοτικό και προοπικά γυμνάσιο). Η πρόταση της θα αφορά το Δ.Σ Άνω Σύρου.

Σε εκείνο το σημείο, πήραμε ξανά το λόγο τονίζοντας την αντίθεση μας στη λογική των Πρότυπων-Πειραματικών σχολείων, καθώς πρόκειται για σχολεία επιλεκτικά και ως προς μαθητές και ως προς το εκπαιδευτικό τους δυναμικό που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.