Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Αριθμός παιδιών ανά τμήμα μόνο για τα σχολεία που συγχωνεύονται. Η εγκύκλιος


ΘΕΜΑ
: Αριθμός μαθητών ανά τμήμα

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις
, για το σχολικό έτος 2011-2012,
σας γνωρίζουμε ότι ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα θα έχει ως εξής
:
Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση(25).
Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε
ευτεροβάθμια Εκπαίδευση(25) με προσαύξηση 10%