Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 25-27/11/2011


Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Καθηγητής Παντελής Γεωργογιάννης
τηλ/fax: +30-2610-969715 / 996252












3ο Διεθνές Συνέδριο
«Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα»
Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου 2011
 Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» - Κτίριο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ως στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση της διοίκησης στο χώρο της Εκπαίδευσης σε σχέση με τη διαπολιτισμική πραγματικότητα, διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα», στην Πάτρα, από 25-27 Νοεμβρίου 2011.
Στόχοι του συνεδρίου είναι:
1. Η ανάδειξη στον ελληνικό χώρο της σημασίας της οργάνωσης και της διοίκησης των σχολικών μονάδων και της εκπαίδευσης γενικότερα.
2. Η δημιουργία της απαραίτητης βιβλιογραφίας έτσι ώστε η διοίκηση της εκπαίδευσης να γίνει γνωστή στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως στα στελέχη εκπαίδευσης και στο ευρύτερο κοινό, ως ανταπόκριση στις ανάγκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
3. Η δημιουργία εμπιστοσύνης στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης από τη μια και των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας από την άλλη.
4. Ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης στην έρευνα στο χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
5. Να διαπιστώσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην εφαρμογή διοικητικών εκπαιδευτικών πολιτικών.
6. Να διερευνήσει και να παρουσιάσει δυνατότητες για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και ιδεών από την πλευρά τους στην εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου:
· Διοίκηση A΄/βάθμιας, B΄/βάθμιας, Γ΄/βάθμιας εκπαίδευσης
· Ο Διευθυντής σχολικών μονάδων Α'/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης
· Τα στελέχη εκπαίδευσης (Επάρκεια, ετοιμότητα και επιλογή)
· Διοίκηση εκπαίδευσης & αξιολόγηση
· Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων
· Διοίκηση εκπαίδευσης & Διαπολιτισμική εκπαίδευση
· Η παρουσία των δύο φύλων στη διοίκηση εκπαίδευσης.
· Διοίκηση και μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στο ελληνικό σχολείο
· Διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στο ελληνικό σχολείο
· Καινοτόμες προτάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σχολείο.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε: Πανεπιστημιακούς, Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, Ειδικούς επιστήμονες, Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, Στελέχη εκπαίδευσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Ερευνητές, Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης, Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών  και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να στείλετε την ανακοίνωσή σας μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2011.
Το κόστος συμμετοχής για τους εισηγητές είναι 70 ευρώ και για τους ακροατές/φοιτητές 30 ευρώ, με επίδειξη φοιτητικού πάσο ή φοιτητικής ταυτότητας.

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.kedek.gr/  

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Παντελής Γεωργογιάννης