Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΟΥ

Συναδέλφισες/οι,
αρπαγή ενός ακόμα μισθού από τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου  νόμου 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-15», που ψηφίστηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή στις 28 και 29 Ιουνίου 2011.
Θα βιώσουμε 4 άμεσες περικοπές στο μισθό μας:
1/ Με το άρθρο 38 καθιερώνεται «ειδική προσφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας». Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών (μικτών) και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και  Οργανισμών και των ΝΠΙΔ».
2/Επίσης καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων(ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείο. Αρχικά οι κρατήσεις αυτές είχαν οριστεί ότι θα γίνονται από την 1η Ιουλίου 2011, όμως με νέα ρύθμιση σε νόμο που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011.
3/ Μείωση αφορολόγητου από τα 12.000 στα 8.000 ευρώ.
4/ Μείωση του κινήτρου απόδοσης κατά 50% , θα υπάρχει αναδρομική από τον Ιούλιο μείωση του μισθού 50 ευρώ για κάθε μήνα και θα κρατηθεί τους 3 τελευταίους μήνες.
Επισυνάπτεται πίνακας με τις κρατήσεις πάνω στις ετήσιες αποδοχές των εκπαιδευτικών.
Στα μέτρα αυτά θα συμπληρωθεί η φορολογική επίθεση από την κυβέρνηση , καθώς οι εργαζόμενοι το φθινόπωρο θα υποχρεωθούν να πληρώσουν νέους φόρους ύψους 1,82 δις ευρώ . Το πιο οδυνηρό από τα φορολογικά μέτρα είναι η « ειδική εισφορά αλληλεγγύης» ο λεγόμενος  « κεφαλικός φόρος» που αφορά το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και θα υπολογιστεί με συντελεστές από 1% ως 4% .
Παράλληλα εκτός από τις ήδη μεγάλες μειώσεις που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, στους ονομαστικούς μισθούς από τις μειώσεις των επιδομάτων και την κατάργηση του 13ου  και του 14ου μισθού, από την 1η Ιουλίου μπήκαν σε εφαρμογή διατάξεις του εφαρμοστικού νόμου με τις οποίες « παγώνουν» οι ωριμάνσεις, δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν στο μισθολογικό κλιμάκιο που είχαν στις 30 Ιούνη 2011.
Καταργούν δηλαδή ακόμα κι αυτές τις μικρές αυξήσεις που προβλέπονται στο ισχύον μισθολόγιο και οφείλονται στη μισθολογική και χρονολογική εξέλιξη του κάθε υπαλλήλου.
Προετοιμάζεται η λογική του ατομικού μισθού που θα βασίζεται στη σύνδεση μισθολογικής- βαθμολογικής προαγωγής και αξιολόγησης.
Για όλη αυτή την επίθεση που έχουμε  δεχθεί ως εργαζόμενοι από την κυβέρνηση  ,πρέπει να είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι για αγώνες.
                                                           ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.