04 Απριλίου 2013

2η Πανελλαδική Συνάντηση των Νηπιαγωγών . Απόφαση του Συλλόγου


Το Δ.Σ του Συλλόγου μας στηρίζει ομόφωνα την  προγραμματισμένη 2η Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγών, στο Μαράσλειο στις 7  Απριλίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ, προκειμένου οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί να συζητήσουν  κι  να αποφασίσουν, στα πλαίσια των συλλογικών διαδικασιών του κλάδου, σχετικά με χρόνια και άλυτα προβλήματα του νηπιαγωγείου, αλλά και για το νέο κύμα θεσμικών αλλαγών που θα αναδιαμορφώσει το Χάρτη της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Θεωρούμε πώς το Δημόσιο Νηπιαγωγείο κινδυνεύει, άμεσα, από την πολιτική της συρρίκνωσης της Δημόσιας εκπαίδευσης που ακολουθεί η τρικομματική κυβέρνηση, υλοποιώντας τους στόχους και τις προσταγές της Ε.Ε, του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ. Από αυτή την άποψη, κάθε πρωτοβουλία και αυτοοργάνωση της μάχιμης εκπαίδευσης συμβάλλει  υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, στην προοπτική της ανατροπής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρούμε ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα έπρεπε να αγκαλιάζει, να προβάλλει και να διευρύνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αντί να τις καταγγέλλει, παρέχοντας στους συναδέλφους τις απαραίτητες διευκολύνσεις για να συμμετέχουν.

Καλούμε τις Συναδέλφους  Νηπιαγωγούς μέλη του Συλλόγου μας να συμμετάσχουν μαζικά στη 2η πανελλαδική συνάντηση των Νηπιαγωγών με στόχο την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν νηπιαγωγείου, αλλά και την κατοχύρωση και διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών.