22 Απριλίου 2013

Κοινή Ανακοίνωση των συλλόγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.Αποδεικνύεται καθημερινά ότι η μνημονιακή διαχείριση της συγκυβέρνησης είναι ιδιαίτερα “επινοητική” στην ανακάλυψη οδηγιών και εγκυκλίων που περικόπτουν το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πολλές φορές μάλιστα η “επινοητικότητα” αυτή δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να καταπατεί και την υπάρχουσα νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τελευταίο παράδειγμα, η προσπάθεια να ακυρωθεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση, που θα έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνάδελφοί μας αναπληρωτές να πρέπει να επιστρέψουν σημαντικά ποσά στην υπηρεσία που μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και τα 1.000ευρώ.


Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας, μετά από 1,5 χρόνο, κατόπιν  σχετικών εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κοινοποίησε στις διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. την υπ’αριθμ.Φ.361.4/39982/Δ1 εγκύκλιο με βάση την οποία πρέπει να ανακαλέσουν μετά την 1/11/2011 μέσα από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. την προϋπηρεσία μονίμων και αναπληρωτών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οι εκκαθαριστές πρέπει να παρακρατήσουν ένα σημαντικό ποσό από τις αποδοχές των εκπαιδευτικών.

Θυμίζουμε ότι με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.1600/86 προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση, θεωρούμε , κατά συνέπεια, νομικά μετέωρη τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, η οποία καθιερώθηκε από το 1988 με το νόμο 1810 άρθρο 6 παρ.2ζ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6του Ν.1824/1988. Επιπροσθέτως να τονίσουμε ότι όσες φορές νομοθετήθηκε η αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 1470/97 και 3205/2003), η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονταν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και γι αυτό η ανωτέρω εγκύκλιος  δημιουργεί διαφοροποίηση και άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών που αναγνώρισαν αυτή την προϋπηρεσία μέχρι 31-10-2011 και αυτών που θα την αναγνωρίσουν μετά την 1-11-2011.

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρακράτηση, με πράξη του ΠΥΣΠΕ, είναι νομικά έωλη και ελέγχεται για τη διοικητική της νομιμότητα και σε αυτή την κατεύθυνση οι σύλλογοι μας θα εξαντλήσουν, σε πιθανή περικοπή μισθών, κάθε ένδικο μέσο για την προάσπιση  των συναδέλφων μας.  Καλούμε τους συναδέλφους αιρετούς στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  να τοποθετούν με βάση την παραπάνω λογική αλλά και τη σχετική απόφαση της ΔΟΕ. 

Σύλλογος Δ-Ν Σύρου-Τήνου-Μυκόνου 
Σύλλογος Π.Ε Θήρας 
Σύλλογος Π.Ε Νάξου -Μικρών Κυκλάδων  
Σύλλογος Π.Καλλιέρος Πάρου-Αντίπαρου 
Σύλλογος Θ.Καϊρης Άνδρου-Κέας-Κύθνου