13 Οκτωβρίου 2020

ΑΣΦΑΛΗ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Οι εκπαιδευτικοί θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, αλλά όχι ανοχύρωτα. Αγωνιζόμαστε για την ασφαλή λειτουργία τους διεκδικώντας την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων. Αντίθετα η κυβέρνηση, με τη συνολική πολιτική της, οδηγεί στα κλειστά σχολεία, αφού κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει πάρει για την προστασία της υγείας εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Αντίθετα, αντιμετωπίζει την πανδημία ως μια ευκαιρία για να προωθήσει την αντιεκπαιδευτική της ατζέντα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί την επιβολή της κάμερας στις σχολικές τάξεις για τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος αλλά και την υποχρεωτική επιβολή συγκεκριμένης μορφής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – συγκεκριμένα, υποβολή εξάωρου καθημερινού προγράμματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – η οποία είναι αντιπαιδαγωγική και ανεφάρμοστη. 

Συγκεκριμένα, με την ΥΑ 120126/ΓΔ4/12-9-2020 (ΦΕΚ3882Β/12-9-2020) και την εγκύκλιο 121802/ΓΔ4/15-9-2020 για την «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021»: 

α. επιχειρεί να εφαρμόσει τη γνωστή αντιπαιδαγωγική, αντιεκπαιδευτική και αντιδραστική διάταξη του ν4686/20, για την on –line αναμετάδοση των μαθημάτων, που καθολικά καταδίκασε και ακύρωσε στην πράξη η εκπαιδευτική κοινότητα. 

β. προβλέπει ότι «Στους μαθητές της περίπτωσης (2α), παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης». Με βάση αυτή τη διάταξη, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, από την επομένη κιόλας της αναστολής τμήματος ή σχολικής μονάδας, απαιτούν την υποβολή εξάωρου καθημερινού προγράμματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης! 

Η σχολική αίθουσα είναι χώρος απαραβίαστος 

Η βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας προδίδει την παιδαγωγική σχέση και την παιδαγωγική εμπιστοσύνη εκπαιδευτικού και μαθητών, υπονομεύει τη ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία. Εισάγει βίαια ένα τρίτο και ανεξέλεγκτο παράγοντα στην τάξη. Αυτός, ένας απρόσωπος, μπορεί να αξιοποιήσει τη φωνή, την εικόνα, το λάθος, την αστοχία, το ξεστράτισμα, την ανυπακοή, το παιχνίδισμα, το αστείο, τον τσακωμό, οτιδήποτε κάνουν οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί για τους δικούς τους σκοπούς. Κυριαρχεί πίσω από την ανωνυμία και τη σιωπή του. Λογοκρίνει, εκφοβίζει, απειλεί. Η σχολική αίθουσα είναι χώρος απαραβίαστος, ανήκει στην κοινότητα της τάξης δεν μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται. Η σχολική αίθουσα είναι κατεξοχήν ο χώρος όπου γίνονται λάθη, πολλά λάθη, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως από τα λάθη τους. Η καταγραφή και αναμετάδοσή τους θα διαρρήξει την παιδαγωγική σχέση, ο σκεπτικισμός και η καχυποψία θα ρίξουν βαριά τη σκιά τους στις σχολικές αίθουσες. Το σχολικό μάθημα δεν είναι ακαδημαϊκή διάλεξη. Το σχολικό μάθημα δεν παράγεται από μια επιστημονική αυθεντία, αλλά από όλη την τάξη, από όλα τα παιδιά. Ο αυθορμητισμός είναι βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον δάσκαλο και τους μαθητές του. Η παρουσία της κάμερας θα εξαλείψει κάθε ίχνος αυθορμητισμού. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα αυτολογοκρίνονται συστηματικά κάτω από το πανοπτικό βλέμμα του «μεγάλου αδελφού». 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων να μην επιτρέψουν σε κανένα σχολείο, σε καμιά σχολική αίθουσα να εφαρμοστεί το αντιπαιδαγωγικό αυτό μέτρο. Να καταλήξουν σε σχέδιο πρακτικού που θα διακηρύσσει ότι είναι μη αποδεκτή η διαδικασία της on-line μετάδοσης μαθημάτων. Αξιοποιούμε και συμμετέχουμε στην απεργία – αποχή, που κήρυξε το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ στις 20-05-2020, από την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της διάταξης του αρ.63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων. 

Είμαστε αντίθετοι με την υποχρεωτικότητα της Υ.Α. αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3882/12-9-20) ως προς τις μορφές που θα επιλέξει κάθε συνάδελφος και κάθε σύλλογος διδασκόντων για να διατηρήσει ανοιχτή την εκπαιδευτική διαδικασία στην περίπτωση που κλείσουν τα σχολεία. Εξάωρη σύγχρονη διδασκαλία εξ αποστάσεως σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μαθητές του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου. Πρόκειται για παιδαγωγικά επιζήμια και πρακτικά ανεφάρμοστη οδηγία η οποία αγνοεί τις παιδαγωγικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών μας, τις ιδιομορφίες, την ηλικία αλλά και τις ψυχοσυναισθηματικές ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποχρεωτική επιβολή ανεφάρμοστων και εκτός τόπου και χρόνου υποχρεωτικών ωρολογίων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τμήματα ή σχολικές μονάδες που κλείνουν. 

Η ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να είναι απλοί διεκπεραιωτές και εντολοδόχοι των όποιων πολιτικών επιδιώξεων , απλοί μεταφορείς και μεταφυτευτές σκόρπιων κι ανερμάτιστων επιλογών. Αισθάνονται ακέραια την ευθύνη του αυριανού κόσμου. 

Η εκπαίδευση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που για να ζήσει και να αναπτυχθεί χρειάζεται πάνω απ’ όλα ν’ αναπνέει τον καθαρό αέρα της παιδαγωγικής ελευθερίας , του ισότιμου κι απροσχημάτιστου διαλόγου και των δημοκρατικών διαδικασιών στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων. Χρειάζεται το άπλετο φως της ακηδεμόνευτης διδασκαλίας , το χαμόγελο της συνεργασίας , την αγκαλιά της ομάδας , την κοινωνία της συμμετοχής και της αλληλεγγύης , την αλήθεια των λέξεων , το βιωμένο παιχνίδι της γνώσης , το διαρκές παιδικό όνειρο , την πυξίδα της ουτοπίας στο αέναο ταξίδι της μάθησης και της προόδου.