Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Απόφαση για τους μετανάστες που παραπέμπει σε μαύρες εποχές

Με μια απόφαση (350/2011) η λογική της οποίας παραπέμπει σε εποχές μαύρης αντίδρασης, το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, αποφασίζει την ακύρωση του νόμου 3838/2010 που προέβλεπε ότι μπορεί να αποκτηθεί η ιθαγένεια από παιδιά μεταναστών που γεννιούνται και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα, των οποίων οι γονείς διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας για τουλάχιστον 5 συνεχή χρόνια. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση ακυρώνει τη δυνατότητα να πάρουν την ιθαγένεια αλλοδαποί μετά από αίτησή τους μέσα σε προθεσμία 3 ετών από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Το Δ' Τμήμα του ΣτΕ - πρόεδρος ο Σ. Ρίζος και εισηγητής ο Ε. Αντωνόπουλος - παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για οριστική κρίση, λόγω μείζονος σημασίας.


Συγκεκριμένα, μερικά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το ΣτΕ, για να κρίνει αντισυνταγματικά τα άρθρα 1Α και 24 του νόμου 3838/2010, είναι:
  • «...η πολιτογράφηση αυτή - μέσω του νόμου - γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διανομής του αλλοδαπού, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελουσία αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό για την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως». Δηλαδή τι εννούν; Οτι πρέπει να επικρατήσει η λογική του «Πας μη Ελλην βάρβαρος» ή «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»; Η συγκεκριμένη λογική είναι αντιδραστική, αναχρονιστική και δεν πρέπει να περάσει. Ποιες είναι οι αξίες που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και που πρέπει να ασπαστεί ένας μετανάστης που ζει και εργάζεται στη χώρα μας για πολλά χρόνια για να μπορέσει το παιδί του να αποκτήσει την ιθαγένεια;
  • Οι δικαστές του Δ' Τμήματος του ΣτΕ προχωρούν όμως ακόμη περισσότερο και σημειώνουν ότι ο Ελληνας νομοθέτης «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και διά της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας», του οποίου οι ρυθμίσεις βασίζονται στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος», δηλαδή την καταγωγή από Ελληνες γονείς. Στην πραγματικότητα, λένε ότι κανείς μετανάστης ή παιδί μετανάστη που γεννιέται στη χώρα μας, δεν μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, επειδή δεν αποδέχεται τις αξίες του ελληνισμού, και επειδή δεν κατάγονται από Ελληνες γονείς. Αντίληψη αναχρονιστική και ρατσιστική, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης και έχουν τη δική τους συμβολή στη δημιουργία του πλούτου και πρέπει να έχουν ισότιμα δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Τη στιγμή που περίπου 250.000 παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα βιώνουν την ανασφάλεια και την ανυπαρξία δικαιωμάτων των γονιών τους.
Με την ίδια απόφαση το Δ' Τμήμα του ΣτΕ καταργεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για τους αλλοδαπούς που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο, επικαλούμενο τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος έκρινε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης το έχουν μόνο οι Ελληνες πολίτες, δεν μπορεί να επεκταθεί «στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή» και συνεπώς οι ρυθμίσεις των άθρων 14 μέχρι 21 του νόμου 3838/2010 «είναι ανίσχυρες»!

Πηγή : Ριζοσπάστης