Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Νονά της εκπαίδευσης με το αζημίωτο. H «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» ανάδοχος για 16 σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα σχολεία που ανήκουν σε επιχειρήσεις.

H εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ» ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από την οικονομική προσφορά ύψους 85,5 εκ. ευρώ που έκανε για την υλοποίηση 16 νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη με ΣΔΙΤ.
Η εταιρεία θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση αλλά και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης όπως καθαριότητα, φύλαξη, κ.α. για χρονική περίοδο 27 ετών.
Στη χρηματοδότηση του έργου, η οποία θα γίνει αποκλειστικά μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).