Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ