01 Μαρτίου 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ

 

Το Δ. Σ του Συλλόγου μας επ’ ευκαιρία των επιχειρούμενων συνεδριάσεων Συλλόγων Διδασκόντων με θέμα την Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, επιβάλλεται εκ της θεσμικής του θέσης να υπενθυμίσει και να επισημάνει τα ακόλουθα:


  • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων πραγματοποιούνται ρητώς εκτός διδακτικού κι εντός εργασιακού ωραρίου (Π.Δ.79 /2017 , Άρθρο 15 , παρ.3).
  • Καμία συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος δεν είναι υποχρεωμένοι να παραστούν σε τηλεσυλλόγους με ανοιχτά σχολεία και μάλιστα εκτός εργασιακού ωραρίου. Ως εκ τούτου τέτοιες διαδικτυακές συνεδριάσεις είναι έωλες δεοντολογικά , ουσιαστικά και τυπικά και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνονται.
  • Όποια συνεδρίαση συγκληθεί για την ανάθεση ομάδων δράσης για υλοποίηση της Υ.Α. για την εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση πρέπει να είναι Ειδική – δηλαδή να έχει μόνο αυτό το θέμα και να έχει ανακοινωθεί από πριν στην ημερήσια διάταξη.
  • Καμία ειδική συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την Αξιολόγηση δεν πραγματοποιείται , όταν δεν υπάρχει απαρτία , όταν δηλαδή τουλάχιστον το 50% των συναδέλφων έχει υπογράψει τη Δήλωση Συμμετοχής στην απεργία – αποχή. Εξαιτίας της έλλειψης απαρτίας, δε συντάσσεται και δεν υπογράφεται πρακτικό.
  • Αν υπάρχει απαρτία, αν δηλαδή αυτοί που παρευρίσκονται στη Συνεδρίαση του Συλλόγου είναι περισσότεροι απ’ τους μισούς, τότε συγκαλείται Σύλλογος – πάντα εντός εργασιακού ωραρίου – και οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή καταθέτουν συλλογικά τη Δήλωσή τους (το σχετικό έντυπο έχει σταλεί από τη ΔΟΕ). Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να  καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.
  •  Κανένας δεν πρέπει να επιλέξει να σταθεί απέναντι στον κλάδο και να γίνει ο πρόθυμος για την εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου που στρέφεται ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση, τη μόρφωση των παιδιών και την εργασία όλων μας. 
  • Επικοινωνείτε  με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει. 

 

ΟΛΕΣ  ΚΑΙ  ΟΛΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

ΜΑΖΙΚΑ   ΕΝΩΤΙΚΑ  ΜΑΧΗΤΙΚΑ  ΚΙ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  ΣΤΙΣ  ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΟΝ  ΔΗΜΟΣΙΟ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΤΗΝ ΙΔΙΑ  ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ  ΜΑΣ